Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.dcopih.pl Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii (DCOPiH) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.dcopih.pl Data publikacji strony internetowej: 2021-12-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-22. Strona internetowa … Czytaj dalej Deklaracja dostępności