Diagnosta Laboratoryjny w Zakładzie Diagnostyki Hematoonkologicznej

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

 

 

Zatrudni:

Diagnostę Laboratoryjnego

W Zakładzie Diagnostyki Hematoonkologicznej

     Miejsce pracy: Wrocław, ul. Grabiszyńska 105

 

 

Opis stanowiska:

– przyjmowanie materiału

– wykonywanie badań

– analiza i autoryzacja wyników badań

– tworzenie dokumentacji systemowej

– walidacja i weryfikacja nowych metod

– opieka nad aparaturą

– wykonywanie zamówień odczynników

– udział w opracowaniu badań klinicznych

– pozostałe czynności wynikające z zajmowanego stanowiska oraz zlecone przez przełożonego

– praca w trybie dyżuru medycznego lub pracy zmianowej (w miarę potrzeb)

 

Wymagania niezbędne:

– ukończone studia wyższe, II stopień, kierunkowe (analityka medyczna) lub mające zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej (biologia itp.)

czynne prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

 

Wymagania dodatkowe:

– specjalizacja z laboratoryjnej transfuzji medycznej

– aktualne zaświadczenie o uprawnieniach do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych

– aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursku w zakresie „Gospodarka krwią w szpitalach”

– sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań immunohematologicznych w Pracowni Serologii

 

Pożądane umiejętności:

– dobra organizacja pracy

– umiejętność pracy w zespole

– umiejętność pracy pod presją czasu

– komunikatywność

– sumienność

– odpowiedzialność

 

Oferujemy:

atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę

możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju zawodowego w oparciu o profesjonalne szkolenia, kursy i konferencje

możliwość korzystania z ZFŚS

dofinansowanie do zajęć sportowych

wsparcie zespołu i przyjazne środowisko pracy

 

Oferty (CV) należy składać na adres mailowy: praca@dcopih.pl


Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (poniżej), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym, w treści zgłoszenia prosimy umieścić następująca formułę:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przez mnie danych osobowych w zakresie szerszym niż wskazany w przepisach Kodeksu pracy (art. 221 § 1) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Zostałam/ em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Jeśli dodatkowo wyraża Pani/Pan chęć udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, w treści zgłoszenia prosimy umieścić również formułę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przez mnie danych osobowych w następnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii przez okres 12 miesięcy. Zostałam/ em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

 Zastrzegamy, że DCOPiH kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, z siedzibą pl. Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, zwany dalej DCOPiH.

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e‑mail dcopih@dcopih.pl, telefonicznie pod numerem +48 71 3689 608 lub 609, albo  lub pisemnie kierując korespondencję na adres siedziby Administratora.

 Klauzula informacyjna  dot. przetwarzania danych osobowych KANDYDATA DO PRACY dostępna pod adresem:

https://dcopih.pl/klauzule-informacyjne/

About the Author

You may also like these