PRACA W DCOPiH – Asystent Diagnostyki Laboratoryjnej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni  Asystenta Diagnostyki Laboratoryjnej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

Miejsce pracy: Wrocław, pl. Hirszfelda 12

 

Opis stanowiska:

 • Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań immunohematologicznych w Pracowni Serologii;
 • Nadzór nad gospodarką krwią w DCOPIH;
 • Wykonywanie badań laboratoryjnych w Pracowniach Diagnostycznych;
 • Obowiązek dyżuru medycznego lub pracy zmianowej (w miarę potrzeb);
 • Przyjęcie, rejestracja materiału pobranego od pacjenta;
 • Autoryzacja, wydawanie i archiwizacja wyników badań;
 • Pozostałe czynności wynikające z zajmowanego stanowiska oraz zlecone przez przełożonego.

Wymagania niezbędne:

 • Ukończone studia wyższe kierunkowe Analityka Medyczna lub Medycyna Laboratoryjna;
 • Specjalizacja z zakresu laboratoryjnej transfuzjologii medycznej;
 • Prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego;
 • Aktualne zaświadczenie o uprawnieniach do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych;
 • Aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie „Gospodarka krwią w szpitalach”;
 • Specjalizacja z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej.

Mile widziane:

 • Ukończony kurs Zarządzania Jakością w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym.

Dodatkowe umiejętności:

 • dobra organizacja pracy;
 • myślenie analityczne i prognostyczne;
 • planowanie pracy;
 • zdolność do koncentracji;
 • komunikatywność, dokładność, skrupulatność, pracowitość, odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole.

Doświadczenie:

Niezbędne:

 • doświadczenie w pracy w Pracowni Serologii i odpowiedzialność za gospodarkę krwią.

Pożądane:

 • doświadczenie w pracy laboratorium wieloprofilowego;
 • pełnienie dyżurów medycznych.

Oferujemy:

 • atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę;
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju zawodowego w oparciu o profesjonalne szkolenia, kursy i konferencje;
 • możliwość korzystania z ZFŚS;
 • dofinansowanie do zajęć sportowych;
 • wsparcie zespołu i przyjazne środowisko pracy.

 

Oferty (CV) należy składać na adres mailowy praca@dcopih.pl  z dopiskiem „asystent”.

 

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (poniżej), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym, w treści zgłoszenia prosimy umieścić następująca formułę:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Zostałam/ em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem

  

Zastrzegamy, że DCOPiH kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii
  i Hematologii, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.
 2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.
 3. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
  Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

About the Author

You may also like these

Accessibility Toolbar