Rekrutacja zakończona : PRACA w DCOPiH – Diagnosta Laboratoryjny

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

zatrudni  

DIAGNOSTĘ LABORATORYJNEGO

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

  • przyjęcie i rejestracja materiału pobranego od pacjenta,
  • wykonywanie badań analitycznych z zakresu biochemii, analityki ogólnej, immunochemii, serologii, hematologii z użyciem specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego,
  • autoryzacja, wydawanie i archiwizacja wyników badań,
  • kontakt ze zleceniodawcami w zakresie informacji o sposobie przygotowania pacjenta do badania, sposobie pobrania materiału,
  • kontrola wewnątrz laboratoryjna badań.

 

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

  • aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
  • wykształcenie kierunkowe,
  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
  • sumienność i odpowiedzialność,
  • mile widziane doświadczenie w pracy w laboratorium szpitalnym,
  • dodatkowym atutem będą aktualne uprawnienia do wykonywania badań immunohematologicznych.

 

Oferujemy: 

  • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
  • okazję do rozwoju w dynamicznym otoczeniu, możliwość podnoszenia kwalifikacji,
  • możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS (m.in. wczasy pod gruszą, karty sportowe)
  • przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.

 

Oferty (CV) należy składać na adres mailowy szozda.monika@dco.com.pl w terminie do 28.02.2022 r.

 

W treści zgłoszenia prosimy umieścić następująca formułę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Zostełem/ am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem

 

DCOPiH kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii informuje, że:

  1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii
    i Hematologii, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.
  2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.
  3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.
  4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.
  5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
  6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.
  7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
  8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  9. Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.
  10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
  11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

 

About the Author

You may also like these