PRACA W DCOPiH – Specjalista ds. jakości w Onkologicznym Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

zatrudni Specjalistę ds. jakości w Onkologicznym Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Miejsce pracy: Wrocław

Podstawowe zadania na tym stanowisku:

 • Zapewnienie wysokiej jakości danych i wyników uzyskiwanych w przebiegu prowadzonych badań, w tym w szczególności zgodności z ICH GCP (Zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej), w następujących najważniejszych obszarach badań klinicznych:
  • proces świadomej zgody pacjenta na badanie,
  • bezpieczeństwo pacjenta,
  • zarządzanie lekiem badanym,
  • zgodność z protokołem badania klinicznego,
  • szkolenia zespołu badawczego,
  • rozwiązywanie problemów w badaniu (np. powtarzające się niezgodności z protokołem, brak raportowania zdarzeń niepożądanych i inne);
 • Zapewnienie zrównoważonych, regularnych szkoleń dla personelu.

Nasze wymagania:

 • Niezbędne wykształcenie wyższe medyczne lub pokrewne;
 • Znajomość zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (ang. Good Clinical Practice, ICH GCP) oraz regulacji prawnych i wytycznych dotyczących badań klinicznych;
 • Umiejętność tworzenia nowych i aktualizowanie istniejących procedur, instrukcji;
 • Doświadczenie w zakresie organizowania szkoleń dla personelu;
 • Posiadanie kompetencji w zakresie kontroli jakości oraz monitorowania prowadzonych badań klinicznych;
 • Wysoki poziom organizacji pracy własnej;
 • Skrupulatność, rzetelność, komunikatywność, asertywność, zorientowanie na osiąganie celu, konsekwencja w działaniu.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w DCOPiH posiadającym status Instytucji Naukowej,
 • okazję do rozwoju w dynamicznym otoczeniu, możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS,
 • przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.

Oferty (CV) należy składać na adres mailowy iwaniec.renata@dco.com.pl.

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (poniżej), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym, w treści zgłoszenia prosimy umieścić następująca formułę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Zostałam/ em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem

Zastrzegamy, że DCOPiH kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu informuje, że:

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.

2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.

3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.

4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. 5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.

6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.

7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

9.Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.

10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

About the Author

You may also like these