PRACA W DCOPiH – Specjalista ds. sanitarnych wentylacji i klimatyzacji (HVAC)

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni  Specjalistę ds. sanitarnych wentylacji i klimatyzacji (HVAC)   w Dziale Technicznym

Miejsce pracy: obiekty DCOPiH Wrocław, plac Hirszfelda12

 

Podstawowe zadania na tym stanowisku:

 • Zapewnienie ciągłości dostaw mediów oraz pracy urządzeń medycznych i technicznych,
 • Nadzór nad urządzeniami i instalacjami technicznymi sanitarnymi (tj. wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, klimatyzacji, agregatów wody lodowej, central wentylacyjno-klimatyzacyjnych), instalacjami gazów medycznych zlokalizowanych w budynkach DCOPiH,
 • Przygotowywanie danych i analiz służących prowadzeniu właściwej polityki energetycznej w Firmie,
 • Współtworzenie planów rocznych remontów, usług i dostaw oraz harmonogramów serwisowania, monitorowania i rozliczania serwisów zewnętrznych dla branży sanitarnej,
 • Organizowanie i nadzór przeglądów, napraw, pomiarów i innych czynności eksploatacyjnych;
 • Nadzór nad realizowanymi przez Szpital zadaniami remontowo-instalacyjnymi w branży sanitarnej (HVAC) (budżetowanie, kontrola przebiegu realizacji, rozliczanie, nadzór nad dokumentacją techniczną),
 • Przygotowywanie w części technicznej branży sanitarnej, zgodnie z wymaganiami ustawy PZP, opisów przedmiotu zamówienia dla zadań remontowo-inwestycyjnych realizowanych przez Szpital,
 • Nadzorowanie i rozliczanie prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne i konserwatorów Szpitala (w szczególności realizacji usług serwisowych zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie; czynności obsługowych urządzeń i instalacji technicznych znajdujących się w DCOPiH i filiach),
 • Wsparcie w czynnościach związanych ze stosowaniem i przestrzeganiem wewnętrznych procedur obowiązujących w Szpitalu, w szczególności związanych z technicznym utrzymaniem ruchu i funkcjonowaniem Szpitala.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w specjalności instalacyjnej (HVAC).
 • Minimum 2 lata na podobnym stanowisku.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej oraz projektowej, w szczególności schematów pracy kotłowni, sprężarki, węzłów cieplnych, układów sterowania i automatyki central wentylacyjnych i agregatów wody lodowej.
 • Znajomość prawa energetycznego i budowlanego.
 • Obsługa Normy Pro.
 • Obsługa programów graficznych, AutoCAD.
 • Biegłość w posługiwaniu się MS Office.
 • Sumienność.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Uprawnienia energetyczne – świadectwo kwalifikowane, uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU dla urządzeń Grupy: 2 i 3 („D2”, „D3”).

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w DCOPiH.
 • Możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS.
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Oferty (CV) należy składać na adres mailowy biernat.jolanta@dco.com.pl

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (poniżej), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym, w treści zgłoszenia prosimy umieścić następująca formułę:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Zostałam/ em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem

  

Zastrzegamy, że DCOPiH kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii
  i Hematologii, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.
 2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.
 3. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
  Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

About the Author

You may also like these