Rekrutacja zakończona : PRACA W DCOPIH – Zatrudni do Zespołu Radców Prawnych: RADCĘ PRAWNEGO

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni do Zespołu Radców Prawnych:

RADCĘ PRAWNEGO

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:

 

 • świadczenie kompleksowej obsługi prawnej i doradztwa w zakresie działalności statutowej prowadzonej przez podmiot,
 • przygotowywanie opinii prawnych na potrzeby pracodawcy,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, porozumień i wewnętrznych aktów prawnych,
 • uczestnictwo w rokowaniach,
 • zastępstwo procesowe w Sądach i przed innymi organami,
 • pozostała pomoc prawna w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 75, 2320; z 2021 poz. 2052).

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • czynne wykonywanie zawodu Radcy Prawnego,
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w obsłudze osób prawnych, mile widziane doświadczenie w obsłudze podmiotów leczniczych,
 • biegła znajomość prawa cywilnego i prawa pracy, ustawy o prawach pacjenta,
 • biegła znajomość i doświadczenie w stosowaniu prawa zamówień publicznych,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielność, sumienność, skrupulatność i odpowiedzialność.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę – pełen etat w tym co najmniej dwa dni w siedzibie pracodawcy,
 • okazję do rozwoju w dynamicznym otoczeniu, możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS (m.in. wczasy pod gruszą, karty sportowe),
 • przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.

Oferty (CV) należy składać na adres mailowy szozda.monika@dco.com.pl

W treści zgłoszenia prosimy umieścić następująca formułę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Zostełem/ am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem

Zastrzegamy, że DCOPiH kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii informuje, że:

 1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.
 2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.
 3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.
 4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.
 5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
 6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.
 7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 9. Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.
 10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

 

About the Author

You may also like these