PRACA W DCOPIH – Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Inspektora/Starszego Inspektora/Specjalisty do Działu Jakości i Zgodności (stanowisko ds. audytów i zdarzeń medycznych)

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Inspektora/Starszego Inspektora/Specjalisty do Działu Jakości i Zgodności

(stanowisko ds. audytów i zdarzeń medycznych) 

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:

 • Prowadzenie auditów wewnętrznych,
 • Monitorowanie zgodności w wyniku prowadzonych kontroli wewnętrznych,
 • Monitorowanie zgodności w wyniku prowadzonych auditów zewnętrznych,
 • Przygotowywanie Szpitala do auditów zewnętrznych,
 • Monitorowanie zgodności w wyniku prowadzonych kontroli zewnętrznych,
 • Przechowywania bieżących protokołów pokontrolnych i koordynowanie przygotowywania odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne instytucji kontrolujących Szpital,
 • Zarządzanie niezgodnościami zidentyfikowanymi w toku realizacji audytów, procedur akredytacyjnych oraz kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Rejestrowanie, klasyfikowanie oraz prowadzenie spraw związanych ze zdarzeniami niepożądanymi

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Niezbędne wykształcenie wyższe, preferowane kierunki studiów:
 1. medyczne lub z zakresu nauk o zdrowiu, lub nauk technicznych mających zastosowanie w ochronie zdrowia, z rozwiniętymi umiejętnościami administracyjnymi oraz jakościowymi,
 2. zarządzanie o specjalnościach zarządzania jakością lub w ochronie zdrowia;
 3. prawo lub administracja, uzupełnione wykształceniem lub doświadczeniem w zakresie ochrony zdrowia;
 • Umiejętność prowadzenia audytów;
 • Umiejętność prowadzenia postępowań wyjaśniających;
 • Wysoka umiejętność administracyjna w przygotowywaniu pism do instytucji kontrolnych;
 • Biegła obsługa komputera
 • Skrupulatność, terminowość i wnikliwość.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • okazję do rozwoju w dynamicznym otoczeniu, możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS (m.in. wczasy pod gruszą, karty sportowe),
 • przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.

 

Oferty (CV) należy składać na adres mailowy biernat.jolanta@dco.com.pl

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (poniżej), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym, w treści zgłoszenia prosimy umieścić następująca formułę:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Zostałam/ em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem 

Zastrzegamy, że DCOPiH kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii
  i Hematologii, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.
 2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.
 3. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
  Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

 

About the Author

You may also like these