PRACA W DCOPIH – Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Specjalisty ds. organizacyjnych do Biura Zarządu

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Specjalisty ds. organizacyjnych   do Biura Zarządu 

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:

 • Zarządzanie obiegiem dokumentacji i informacji w DCOPiH;
 • Prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej według odpowiednich standardów i rejestrów;
 • Tworzenie i rozpowszechnianie dokumentacji formalno-prawnej w DCOPiH;
 • Prowadzenie kalendarza Zarządu DCOPiH;
 • Prowadzenie kalendarza dostępu do sal konferencyjnych;
 • Organizowanie spotkań Dyrekcji, Rady Społecznej DCOPiH oraz ich pełna obsługa;
 • Organizacja i obsługa posiedzeń zespołów, komitetów, protokołowanie spotkań;
 • Pomoc w zrządzaniu systemem identyfikacji wizualnej;
 • Organizowanie i współpraca przy organizowaniu eventów, sympozjów;
 • Obsługa gości Zarządu DCOPiH;
 • Pomoc przy projektowaniu i przygotowywaniu standardów postępowania
  i ich bieżąca aktualizacja (w tym Instrukcji Kancelaryjnej);
 • Zarządzanie komunikacją wewnętrzną;
 • Prowadzenie rejestrów będących w obszarze zadań Biura Zarządu;
 • Prowadzenie obsługi administracyjnej Dyrekcji, w tym przygotowywanie pism;
 • Wykonywanie prac archiwizacyjnych związanych z dokumentacją Zarządu DCOPiH;
 • Prowadzenie rejestru pieczęci (firmowych, imiennych, organizacyjnych) składanie zamówień na wyrobienie pieczęci, zarządzanie pieczęciami, koordynowanie i nadzór nad zamawianiem pieczęci, ich zdawaniem i kasacją;
 • Prowadzenie spraw z zakresu uzyskiwania przez osoby zatrudnione
  w DCOPiH podpisów elektronicznych do celów służbowych.

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Niezbędne wykształcenie średnie, preferowane wykształcenie wyższe (ukończone lub w trakcie kształcenia);
 • Biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office;
 • Znajomość obsługi urządzeń biurowych niezbędnych do realizacji zadań przypisanych do stanowiska;
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Wysoki poziom organizacji pracy własnej i ogólne umiejętności organizacyjne;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Sumienność, dokładność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność;

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

okazję do rozwoju w dynamicznym otoczeniu, możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 • możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS (m.in. wczasy pod gruszą, karty sportowe),
 • przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.

 

Oferty (CV) należy składać na adres mailowy biernat.jolanta@dco.com.pl

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (poniżej), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym, w treści zgłoszenia prosimy umieścić następująca formułę:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Zostałam/ em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem 

Zastrzegamy, że DCOPiH kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii
  i Hematologii, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.
 2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.
 3. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
  Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

 

About the Author

You may also like these