PRACA W DCOPIH – Zatrudni Specjalistę ds. analizy danych do Działu Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Specjalistę ds. analizy danych do Działu Profilaktyki i Strategii Onkologicznej 

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Analiza oraz opracowywanie rekomendacji strukturyzacji sprawozdawanych danych;
 • Weryfikacja struktur danych pozyskiwanych w systemach funkcjonujących
  w Szpitalu wraz z analizą funkcjonalną wymiany danych;
 • Realizacja zadań z zakresu wspomagania prac – analityczne wsparcie badań oraz analiz wewnętrznych;
 • Biostatystyka;
 • Realizacja analiz onkologicznych opartych o duże zbiory danych;
 • Budowa modeli prognostycznych wspomagających podejmowanie decyzji klinicznych;
 • Budową modeli matematycznych i obliczeniowych;
 • Zaawansowane analizy na potrzeby Dyrekcji Szpitala;
 • Konsultacje merytoryczne w obrębie realizowanych zadań;
 • Przygotowywanie notatek, raportów, materiałów informacyjnych w związku z realizowanymi zadaniami;
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi DCO w zakresie merytorycznej realizacji zadań;

 

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Niezbędne wykształcenie średnie, preferowane wykształcenie wyższe (ukończone lub w trakcie kształcenia);
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie analizy danych medycznych i standaryzacji dokumentacji medycznej HIS;
 • Biegła obsługa komputera m. in. MS Office (dobra znajomość formuł Excel);
 • Umiejętność pracy z wykorzystaniem programów analitycznych;
 • Umiejętność tworzenia formularzy w HIS;
 • Wysoki poziom organizacji pracy własnej;
 • Skrupulatność, rzetelność, komunikatywność;
 • Przestrzeganie obowiązku taktownego, kulturalnego i pełnego wyrozumiałości stosunku do Pacjentów i współpracowników.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

okazję do rozwoju w dynamicznym otoczeniu, możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 • możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS (m.in. wczasy pod gruszą, karty sportowe),
 • przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.

 

Oferty (CV) należy składać na adres mailowy biernat.jolanta@dco.com.pl

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (poniżej), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym, w treści zgłoszenia prosimy umieścić następująca formułę:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Zostałam/ em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem 

Zastrzegamy, że DCOPiH kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii
  i Hematologii, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.
 2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.
 3. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
  Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

 

About the Author

You may also like these