napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  PRACA   /  Specjalista ds. finansowania badań klinicznych

Specjalista ds. finansowania badań klinicznych

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Zatrudni:

Specjalistę ds. finansowania badań klinicznych

w OnkoCWBK

 

Miejsce pracy: Wrocław, plac Hirszfelda 12, ul. Grabiszyńska 105

 

Opis stanowiska:

 • Analiza procedur badania klinicznych pod względem ich kosztochłonności;
 • Przygotowanie zestawienia procedur badania klinicznego;
 • Szacowanie procedur na podstawie wewnętrznego cennika szpitala;
 • Szacowanie budżetu badania klinicznego;
 • Negocjowanie budżetu badania ze sponsorem;
 • Współpraca z działem finansowym i działem prawnym;
 • Analiza aneksów do umów w kontekście rozwinięcia / zmiany procedur;
 • Prowadzenie wskazanych przez Kierownika OnkoCWBK zestawień, rejestrów oraz raportów w wyznaczonym zakresie OnkoCWBK, przygotowywanie rozliczeń dla członków Zespołów Badawczych biorących udział w realizacji badań klinicznych;
 • Przygotowywanie sprawozdań oraz rozliczeń projektów zgodnie z wytycznymi instytucji finansujących, m.in. projektu utworzenia OnkoCWBK w DCOPIH;
 • Udział w pracach wdrożeniowych  systemu do zarządzania badaniami klinicznymi dedykowanego OnkoCWBK (wnoszenie uwag, sugestii udoskonalenia zwłaszcza w obszarze budżetowym, cenników i kontraktowym).

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub studia podyplomowe w tym zakresie;
 • Doświadczenie w zakresie budżetowania lub analizy finansowej procedur;
 • Dokładność, skrupulatność, systematyczność.

 

Dodatkowe umiejętności:

– dobra organizacja pracy,

– umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność pracy pod presją czasu,

– komunikatywność,

– sumienność,

– odpowiedzialność

 

Oferujemy:

atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę

możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju zawodowego w oparciu o profesjonalne szkolenia, kursy i konferencje

możliwość korzystania z ZFŚS

dofinansowanie do zajęć sportowych

wsparcie zespołu i przyjazne środowisko pracy

 

Oferty (CV) należy składać na adres mailowy: praca@dcopih.pl

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (poniżej), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym, w treści zgłoszenia prosimy umieścić następująca formułę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przez mnie danych osobowych w zakresie szerszym niż wskazany w przepisach Kodeksu pracy (art. 221 § 1) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Zostałam/ em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Jeśli dodatkowo wyraża Pani/Pan chęć udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, w treści zgłoszenia prosimy umieścić również formułę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przez mnie danych osobowych w następnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii przez okres 12 miesięcy. Zostałam/ em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Zastrzegamy, że DCOPiH kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, z siedzibą pl. Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, zwany dalej DCOPiH.

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e‑mail dcopih@dcopih.pl, telefonicznie pod numerem +48 71 3689 608 lub 609, albo  lub pisemnie kierując korespondencję na adres siedziby Administratora.

Klauzula informacyjna  dot. przetwarzania danych osobowych KANDYDATA DO PRACY dostępna pod adresem:

https://dcopih.pl/klauzule-informacyjne/

 

Accessibility Toolbar