Specjalista ds. płac w Sekcji Wynagrodzeń

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Zatrudni:

Specjalistę ds. płac w Sekcji Wynagrodzeń

W Dziale Kadr

Miejsce pracy: Wrocław, pl. Hirszfelda 12

 

 

Opis stanowiska:

– naliczanie wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy, oraz pracownikom wykonującym pracę w ramach umów cywilnoprawnych

– naliczanie podatku dochodowego, ZUS, ekwiwalentów urlopowych, odpraw, rozliczanie potrąceń komorniczych, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu

– rozliczanie godzin nadliczbowych, nocnych i świątecznych, dyżurów medycznych

– sporządzanie raportów i zestawień płacowych na potrzeby przełożonych

– sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON, PIT, sprawozdań GUS

– reprezentowanie pracodawcy przed organami kontrolnymi (ZUS, US, PIP)

 

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe (pożądane ekonomiczne, lub pokrewne)

– co najmniej 2 letnie doświadczenie jako samodzielny specjalista ds. naliczania wynagrodzeń (mile widziane w podmiocie leczniczym)

– praktyczna znajomość przepisów prawa w zakresie płac, ubezpieczeń społecznych, zasiłków, podatku dochodowego od osób fizycznych

– znajomość programu PŁATNIK

– biegłość w obsłudze pakietu MS Office

 

Dodatkowe umiejętności:

– dobra organizacja pracy,

– umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność pracy pod presją czasu,

– komunikatywność,

– sumienność,

– odpowiedzialność

 

Oferujemy:

atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę

możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju zawodowego w oparciu o profesjonalne szkolenia, kursy i konferencje

możliwość korzystania z ZFŚS

dofinansowanie do zajęć sportowych

wsparcie zespołu i przyjazne środowisko pracy

 

Oferty (CV) należy składać na adres mailowy: praca@dcopih.pl

 

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (poniżej), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym, w treści zgłoszenia prosimy umieścić następująca formułę:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przez mnie danych osobowych w zakresie szerszym niż wskazany w przepisach Kodeksu pracy (art. 221 § 1) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Zostałam/ em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Jeśli dodatkowo wyraża Pani/Pan chęć udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, w treści zgłoszenia prosimy umieścić również formułę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przez mnie danych osobowych w następnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii przez okres 12 miesięcy. Zostałam/ em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

 

 

Zastrzegamy, że DCOPiH kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, z siedzibą pl. Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, zwany dalej DCOPiH.

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e‑mail dcopih@dcopih.pl, telefonicznie pod numerem +48 71 3689 608 lub 609, albo  lub pisemnie kierując korespondencję na adres siedziby Administratora.

 

Klauzula informacyjna  dot. przetwarzania danych osobowych KANDYDATA DO PRACY dostępna pod adresem:

https://dcopih.pl/klauzule-informacyjne/

About the Author

You may also like these