napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  stuktura_test
Rehabilitacja i Fizjoterapia Stacjonarna 
Farmakoterapia
Bank komórek
Dolnośląski Bank Dawców Komórek Krwiotwórczych
Centra Kompetencji – UNITY 
 • Centra Kompetencji – UNITY 
Administracja 
 • Zespół Radców Prawnych 
 • Dział Jakości 
 • Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
 • Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej
 • Inspektor Ochrony Danych 
 • Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
 • Rzecznik Prasowy 
 • Dział Rozwoju Personalnego
 • Dział Kadr 
 • Biuro Zarządu 
 • Pełnomocnik ds. Badań i Innowacji 
 • Dział Badań i Innowacji 
 • Dział Profilaktyki i Strategii Onkologicznej 
 • Dział Zarządzania i Wdrożenia Projektu Budowy NSO
 • Stanowisko ds. Rozwiązań Technologicznych 
 • Dział zamówień Publicznych 
 • Dział Sprzedaży Usług
 • Dział Rachunkowości zarządczej i Controllingu
 • Dział Finansowy 
 • Dział Informatyki
 • Dział Techniczny
 • Dział Zaopatrzenia i Logistyki 
 • Stanowisko ds. Rozwiązań Technologicznych II 
 • Dział Obsługi Pacjenta
 • Dział Aparatury Medycznej

Accessibility Toolbar