napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas

Bank komórek

LOKALIZACJA
BANK KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH
 
PRACOWNIA PROPAGACJI I MODYFIKACJI KOMÓREK

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 6,

54-049 Wrocław

KONKTAKT
SEKRETARIAT:

bank-komorek@dcopih.pl 

tel. 782 999 732

Do zadań Banku Komórek Krwiotwórczych należy:
  1. gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie, dopuszczanie do obiegu i dystrybucja komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i komórek krwiotwórczych ze szpiku w celu ich autologicznego i allogenicznego przeszczepienia
  2. gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie, dopuszczanie do obiegu i dystrybucja innych komórek zgodnie z treścią udzielonego pozwolenia Ministra Zdrowia
  3. monitorowanie stanu komórek w drodze między dawcą a biorcą oraz wszelkich wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośredni kontakt z tymi komórkami
  4. prowadzenie współpracy z ośrodkami pobierającymi, przeszczepiającymi oraz wytwórniami farmaceutycznymi
Do zadań Pracowni Propagacji i Modyfikacji Komórek należy:
  1. wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) wykorzystywanych w eksperymentach medycznych i badaniach klinicznych zgodnie z treścią decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego
  2. zapewnienie najwyższej jakości i powtarzalności produkowanych produktów leczniczych
  3. współpraca z Onkologicznym Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Accessibility Toolbar