napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Szpital  /  Labolatorium

Przygotowanie do badań labolatoryjnych – informacja dla pajenta

a

Pełna informacja o badaniach w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej:

tel. (71) 36-89-530
 

a

Punkt Pobierania Krwi, czynny w godzinach:

7.00-11.00, 

tel. (71) 36-89-577

a

Punkt Wydawania Wyników, czynny w godzinach:

7.00-14.35, 

tel. (71) 36-89-578
LOKALIZACJA

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
KONKTAKT
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

 

tel. 71/ 36 - 89 -530

tel. 71/ 36 - 89 - 577

tel. 71/ 36-89-578

UWAGA! Informujemy, że przyjmowanie suplementów diety zawierających biotynę (witaminę H) powoduje zafałszowanie wyników badań wykonywanych metodą elektrochemiluminescencji na analizatorze cobas 6000. W celu eliminowania wpływu biotyny należy przerwać suplementację 2 dni przed pobraniem krwi do badań.

 
Przygotowanie pacjenta do pobrania krwi:
 • Krew należy pobierać rano (pomiędzy godziną 7:00 a 9:00), na czczo (po co najmniej 10-12 godzinnym wstrzymaniu się od posiłków i płynów), po odpoczynku nocnym (co najmniej 7 godzin snu). Krew powinna być pobrana po kilkunastominutowym odpoczynku.
 • Taka standardowa procedura przygotowania pacjenta do badań pozwoli zapewnić prawidłową interpretację wyników. Szczególnie ważne, aby pobierać krew rano w celu oznaczania m.in. TSH i żelaza.
 • W dniu poprzedzającym badanie należy wstrzymać się od spożywania alkoholu, unikać dużego wysiłku fizycznego i ograniczyć palenie tytoniu.
 • W przypadkach pilnych i/lub na zlecenie lekarza dopuszcza się możliwość pobrania krwi w innych porach dnia. W tych przypadkach interpretacja wyników badań powinna uwzględniać godzinę pobrania materiału i sposób przygotowania pacjenta do badań.
Przygotowanie pacjenta do pobrania moczu:
 • Przed pobraniem moczu do badań laboratoryjnych pacjent powinien unikać wysiłku fizycznego.
 • Co najmniej jeden dzień przed planowanym pobraniem moczu do badań laboratoryjnych zaleca się zachowanie abstynencji płciowej.
 • Nie pobiera się moczu do badań laboratoryjnych w trakcie krwawienia miesięcznego oraz 2-3 dni przed i po menstruacji.
 • Przed planowanym pobraniem moczu, pacjent powinien zaopatrzyć się w jednorazowy pojemnik do badania moczu (dostępny w aptece). Należy pamiętać, że w przypadku wykonywania badań bakteriologicznych, zakupiony pojemnik powinien być jałowy.
 • Mocz do badań laboratoryjnych powinien być pobrany z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad higieny (po dokładnym umyciu rąk i zewnętrznych narządów płciowych przy użyciu ciepłej wody i mydła). Nie należy stosować w tym celu specjalnych środków dezynfekcyjnych i odkażających.
Przygotowanie pacjenta do pobrania moczu do badania ogólnego:
 • Badanie ogólne moczu należy wykonywać w pierwszej porannej próbce moczu pobranej z tzw. środkowego strumienia. Podczas pobierania materiału pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety, następnie około 50-100 ml oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika, końcową porcję moczu do toalety. Pojemnik należy dokładnie zakręcić.
 • Pojemnik podpisać nazwiskiem, imieniem i datą urodzenia pacjenta oraz zapisać godzinę pobrania materiału.
 • Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.
 • Istnieje możliwość wykonania badań laboratoryjnych z próbek moczu pobranych w innych porach dnia, w tych przypadkach interpretacja wyników powinna uwzględniać godzinę pobrania oraz sposób przygotowania pacjenta do badań.
Przygotowanie pacjenta do pobrania dobowej zbiórki moczu:
 • Przed wykonaniem badania pacjent powinien przygotować czyste naczynie o objętości 2-3 litrów, najlepiej plastikowe z dopasowanym przykryciem i podziałką.
 • Zbiórkę moczu należy rozpocząć rano (np. o godzinie 7:00), a zakończyć następnego dnia o tej samej godzinie.
 • Pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety.
 • Kolejne porcje moczu łącznie z pierwszą porcją pobraną następnego dnia oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika.
 • Podczas całego okresu zbiórki pojemnik z moczem należy przechowywać w chłodnym miejscu.
 • Po zakończeniu zbiórki zmierzyć objętość zebranego moczu i dokładnie go wymieszać.
 • Porcję moczu o objętości ok. 50-100 ml przelać do pojemnika na badanie ogólne moczu.
 • Pojemnik dokładnie zakręcić i podpisać nazwiskiem, imieniem i datą urodzenia pacjenta.
 • Na pojemniku zanotować dobową objętość moczu (w mililitrach) oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia zbiórki.
 • Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.

UWAGA! Jeśli w okresie zbiórki choćby jedna porcja moczu nie mogła zostać przeniesiona do przeznaczonego pojemnika, zbiórkę należy rozpocząć od początku. Niepełna zbiórka może zafałszować wyniki badań.

Przygotowanie pacjenta do pobrania kału:
 • Przed oddaniem kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy.
 • Kał należy oddać do czystego, wyparzonego naczynia (np.: nocnika).
 • Pobrać próbkę kału (grudkę wielkości orzecha laskowego) najlepiej z miejsc zawierających śluz, krew, ropę i umieścić za pomocą szpatułki w specjalnym jałowym pojemniku (dostępny w aptece).
 • Pojemnik szczelnie zamknąć, podpisać nazwiskiem, imieniem i datą urodzenia pacjenta.
 • Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.

UWAGA! Właściwe przygotowanie do pobrania materiału jest niezbędnym warunkiem uzyskania wiarygodnych wyników badań laboratoryjnych.

 
Polecana strona z informacjami na temat badań laboratoryjnych:www.labtestonline.pl

Accessibility Toolbar