napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Chemioterapia  /  Co to jest chemioterapia?

Chemioterapia jest sposobem leczenia raka. Leczenie systemowe, nazywane skrótowo „chemioterapią” lub potocznie „chemią”, polega na stosowaniu środków farmakologicznych (leków) w celu zniszczenia komórek nowotworowych lub zahamowania ich wzrostu. Działa ona na guz pierwotny i zmiany przerzutowe oraz na komórki nowotworowe krążące we krwi i układzie chłonnym. Dzięki tej metodzie można niszczyć komórki nowotworowe niemal w całym ciele. W zależności od typu nowotworu i stadium jego rozwoju można dzięki chemioterapii wyleczyć chorobę nowotworową albo powstrzymać lub spowolnić jej rozwój i rozprzestrzenianie się (tworzenie przerzutów), niekiedy również podnieść jakość życia i złagodzić symptomy choroby.

Leki stosowane w leczeniu systemowym to cytostatyki, przeciwciała, inhibitory enzymatyczne, hormony, immunoterapia. Leki te podaje się najczęściej w formie tabletek, zastrzyków domięśniowych i dożylnych, kroplówek. Niektóre z leków podaje się codziennie, inne podaje się z przerwami co tydzień – co kilka tygodni. W celu uzyskania najlepszego efektu leczenia chemioterapię kojarzy się czasem z radioterapią i chirurgią (leczenie indukcyjne, uzupełniające, paliatywne i skojarzone: radiochemioterapia).

Leczenie systemowe stosowane jest w wielu nowotworach, choć nie we wszystkich. Potrzeba i możliwość leczenia zależy m. in. od rodzaju nowotworu, jego podtypu, aktualnego zaawansowania. Zależy również w dużym stopniu od stanu ogólnego chorego i wydoln

Skip to content