Kontakt

Dane Kontaktowe

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

NIP 899 22 28 100
REGON 000290096

tel. 71 3689 601
fax 71 3689 219

Adres strony internetowej: https://dcopih.pl/

Strony łączących się jednostek:

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu: https://www.dco.com.pl/

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu : https://dcchp.pl/

Adres e-mail: dcopih@dcopih.pl

Accessibility Toolbar