napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Chirurgia onkologiczna  /  JAK ZOSTAĆ NASZYM PACJENTEM?
Jak zostać naszym pacjentem?

Jeżeli masz podejrzenie bądź rozpoznanie nowotworu możesz zgłosić się do Poradni Chirurgii Onkologicznej ze skierowaniem od lekarza POZ. Jeżeli zgłaszasz się po raz pierwszy – musisz zarejestrować się osobiście w Rejestracji Pierwszorazowej.

Jeżeli jesteś już naszym pacjentem możesz rejestrować się na konsultację w Poradni osobiście w rejestracji lub telefonicznie od pn. do pt. w godz. 08:00 do 14:00
71/ 36 89 572 lub 71/ 36 89 571
Dokumentacja medyczna:
 • Założona historia choroby będzie zawsze przypisana do Ciebie niezależnie od typu Poradni czy Oddziału, gdzie będziesz leczony.
 • Niezależnie od tego prosimy o każdorazowe dostarczenie własnej dokumentacji medycznej, wyników badań; należy również zabrać ze sobą wypisy z pobytów w innych szpitalach.
 • Przy wypisie z Oddziału otrzymasz 2 kopie karty informacyjnej, które należy zachować.
 • Wyniki badań histopatologicznych możesz odebrać w gabinecie Chirurgii Onkologicznej po wcześniejszej rejestracji.
 • Wyniki badań laboratoryjnych, receptorów możesz odebrać w punkcie wydawania wyników w budynku A.
 • Jeżeli chcesz się ubiegać o dodatkowe świadczenia od swojego ubezpieczeniodawcy, możesz zgłosić się do Poradni celem wystawienia odpowiedniej dokumentacji lekarskiej czy zaświadczenia o stanie zdrowia. Jest to usługa płatna i należy wcześniej wnieść stosowną opłatę w kasie DCOPiH.
Przyjęcie do szpitala:
 • W dniu przyjęcia należy się zgłosić do Izby przyjęć w budynku A wraz z dowodem osobistym,  ważną legitymację ubezpieczeniową (lub innym dokumentem uprawniającym do uzyskiwania świadczenia zdrowotnego w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego)
 • Pacjent powinien zgłosić się w godzinach rannych na czczo.
 • W trakcie procedury przyjmowania na oddział Pacjent zostanie poproszony o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego osób upoważnionych do uzyskiwania informacji na temat zdrowia oraz podpisanie zgody na badania i leczenie.
 • Należy zabrać ze sobą : pidżamę, szlafrok, ręcznik, środki higieniczne do mycia, szczoteczkę i pastę do zębów, kapcie, skarpetki, sztućce oraz kubek lub szklankę;
 • Rzeczy osobiste można zostawić w szatni Szpitala.
 • Prosimy o zabranie ze sobą leków zażywanych przewlekle z powodu innych schorzeń (kardiologicznych, internistycznych i innych) na cały okres pobytu w szpitalu.
 • Na terenie Centrum i w jego pobliżu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu;
 • Zabrania się przynoszenia Pacjentom przebywającym na oddziałach chirurgii kwiatów ciętych i doniczkowych;
 • Osoby przeziębione nie powinny odwiedzać Pacjentów przebywających w Centrum.
Opieka poszpitalna:
 • Przy wypisie otrzymasz 2 karty informacyjne, oryginały badań dodatkowych, druk zwolnienia lekarskiego, jeśli jest wymagane, recepty na zlecone leki, wniosek na zaopatrzenie w sprzęt stomijny, protezy, peruki, sprzęt ortopedyczny w zależności od potrzeby.
 • Zmiany opatrunków po wypisaniu z Oddziału są wykonywane w gabinecie 107 w Poradni w godz. 9-13 bez rejestracji po przedstawieniu karty informacyjnej.

Przydatne informacje:

Skierowania:
 1. Do Poradni Chirurgii Onkologicznej nie jest potrzebne skierowanie
 2. Na zlecone badania dodatkowe otrzymasz skierowanie od lekarza w gabinecie: jeżeli jest to skierowanie wewnętrzne, możesz je zrealizować wyłącznie w pracowniach DCO; jeżeli jest to skierowanie zewnętrzne, możesz je zrealizować w dowolnej placówce pracującej w ramach NFZ.
Przygotowanie do badań:
 1. badania laboratoryjne – musisz zgłosić się wraz ze skierowaniem na czczo do punktu pobierania krwi
 2. badania endoskopowe – gastroskopia – należy zgłosić się na czczo
 3. rektoskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia – należy się przygotować do badania w dniu poprzedzającym wypijając np. 3 litry preparatu Fortrans (wskazówki odnośnie przygotowania do badania możesz otrzymać w gabinecie endoskopii)
 4. badania radiologiczne
  • Rtg klatki piersiowej, kości kończyn itp. nie wymagają przygotowania
  • TK, MRI głowy, klatki piersiowej, kończyn – należy zgłosić się na czczo
  • TK, MRI jamy brzusznej, miednicy małej – wymagane przygotowanie jak do kolonoskopii
  • USG  jamy brzusznej – zalecane wcześniejsze przeczyszczenie jelit oraz zażycie środka przeciw wzdęciom w przeddzień badania (np. Espumisan)
  • USG transrektalne – wykonuje się przed badaniem głęboką lewatywę w celu oczyszczenia końcowego odcinka jelita grubego
 5. inne badania  – wskazówki otrzymasz w gabinecie od lekarza
Odbiór wyników:
 1. Wyniki badań histopatologicznych po leczeniu operacyjnym w Oddziale Chirurgii Onkologicznej możesz odebrać w odpowiednim gabinecie Chirurgii Onkologicznej po wcześniejszej rejestracji.
 2. Wyniki badań laboratoryjnych, receptorów możesz odebrać w punkcie wydawania wyników w budynku A.
 3. Wyniki badań RTG, TK, MRI, markerów zleconych w gabinecie Chirurgii możesz odebrać w gabinecie wystawiającym skierowanie
 4. USG – odbiór wyniku następuje zaraz po wykonaniu badania
 5. Receptory – odbiór w punkcie odbioru wyników w bud. A.
Opieka stomijna:

Nasze pielęgniarki stomijne przeprowadzają z każdym pacjentem, u którego wyłoniono stomię, pełne szkolenie dotyczące zasad pielęgnacji, obsługi sprzętu stomijnego. Pacjent otrzymuje zestaw zawierający potrzebne środki i informacje, oraz wniosek na zaopatrzenie w sprzęt stomijny, który jest refundowany przez NFZ

Jakie masz prawa:
Skip to content