napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Niskodawkowa tomografia płuc dla wieloletnich palaczy
Logotyp Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii I Hematologii oraz logotyp Urzędu Marszałkowskiego

   ,,Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” – na lata 2021-2023.”

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii zostało wybrane na realizatora zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. ,,Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” – na lata 2021-2023.

Celem zadania jest zwiększenie wykrywalności nowotworu płuc we wczesnych stadiach jego zaawansowania, poprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej wśród populacji objętej programem.

Czas realizacji: 09.2021 – 12-2023

Wartość dofinansowania: 798 000,00zł

Badania wykonywane będą w trzech lokalizacjach:

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii pl. Hirszfelda 12

Filia DCOPiH w Legnicy: zlokalizowana przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym  ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 

Filia DCOPiH w Jeleniej Górze: Zakład Radioterapii Filia w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 6, 58-500 

            

Chęć przystąpienia do programu mogą zgłaszać osoby, spełniające następujące kryteria włączenia: 

1) osoby w wieku 55–74 lata, które:

– mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,

– mają konsumpcję tytoniu większą lub równa 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji).

2) osoby w wieku 50–74 lata, które:

  mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,

  mają konsumpcję tytoniu większą lub równa 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji)

i 

u których potwierdzono jeden z czynników ryzyka: 

– z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy,

– podlegały ekspozycji na radon,

– chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub nowotwory zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego, 

– osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) chorowały na raka płuc,

– chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).

Z przystąpienia do programu wykluczone są osoby które:

– pacjenci z choroba zakaźną lub „ostrą” chorobą naczyniową, chirurgiczną,

– pacjenci u których w okresie ostatnich 12 miesięcy w ramach Programu w kierunku wykrycia raka płuca przeprowadzono badanie NDTK, w którym nie stwierdzono żadnych niepokojących zmian),

– pacjenci u których wykonano tomografię komputerową klatki piersiowej w ciągu 3 miesięcy poprzedzających datę planowanego badania NDTK,

– pacjenci u których zdiagnozowano raka płuca w okresie przed zgłoszeniem się do Programu a okres od zakończenia radykalnego leczenia jest krótszy niż 5 lat.

Osoba spełniająca warunki włączenia do Programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem Programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie.

Informacje o tym jak zgłosić się do programu można uzyskać pod nr telefonu 71 368-94-83 pn.- pt. w godz. 7:30-18:00, 

lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: profilaktyka@dcopih.pl

 

Zgłoszenia w formie wypełnionej Ankiety kwalifikacyjnej: (tutaj ankieta do pobrania)

można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: 

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Dział Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

Z dopiskiem: NDTK – nazwa miasta w którym ma być wykonane badanie

 

lub dostarczyć osobiście do:

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Dział Profilaktyki i Strategii Onkologicznej bud F, boczne wejście 

Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

 

Po zakwalifikowaniu do badania przez Lekarza, nasze Call Center zadzwoni do każdego z uczestników z propozycją terminu wykonania badania!

Skip to content