napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii (OnkoCWBK)

Każde rozwiązanie, które może przełożyć się na poprawę jakości życia pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii jest warte wprowadzenia. Mając to na uwadze powstaje Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (Onko-CWBK). Dzięki niemu misja DCOPiH – leczymy wiedzą i sercem –  jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu.

W Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii jesteśmy przekonani, że zwiększając jakość i różnorodność oferowanych świadczeń medycznych oraz ich kompleksowość wpływamy na szybszą i skuteczniejszą terapię. Naszym zdaniem każde rozwiązanie, które może przełożyć się na poprawę jakości życia naszych pacjentów jest warte wprowadzenia. Mając to na uwadze w Dziale Badań i Innowacji powstaje Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (Onko-CWBK). Za decyzją o jego stworzeniu stoi stała potrzeba prowadzenia badań onkologicznych.

Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych będzie obsługiwało badania klinicznej zarówno komercyjne, jak i niekomercyjne.

W założeniach, celem Onko-CWBK jest ukierunkowanie szpitala na identyfikację problemów badawczych związanych z praktyką kliniczną. Dzięki temu, prowadzone badania w jednostce naukowej będą mogły ściśle odpowiadać na realne potrzeby sprecyzowane w ramach działalności leczniczej. Ułatwi to proces ich późniejszego wdrażania, jak również transferu do zastosowania w innych placówkach leczniczych. Onko-CWBK będą instytucjami prowadzącymi badania o najwyższym standardzie, co z kolei przyczyni się do zwiększenia dostępu pacjentów do nowoczesnych, innowacyjnych terapii.

W DCOPiH wierzymy, że umiejętne połączenie „światów” akademickiego, klinicznego i biznesowego może przełożyć się na dobrze zaplanowane i prowadzone badania, których efektem będzie powstawanie nowych terapii nie tylko onkologicznych. Dlatego Onko-CWBK traktujemy jako bardzo istotny element rozwoju zarówno kadry, jak i samego Ośrodka i skierowania uwagi na pacjenta. Dzięki temu projektowi misja DCOPiH – leczymy wiedzą i sercem – jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu.

Projekt Onko-CWBK finansowany jest środków budżetu państwa – Agencji Badań Medycznych – w ramach konkursu na Tworzenie i Rozwój Onkologicznych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych, nr ABM/2021/6  

Wartość dofinansowania: 5 457 994,50 zł

Całkowity koszt projektu: 5 457 994,50 zł 

Zadania w projekcie:

1. Zaangażowanie kadry Onko-CWBK: wewnętrzna i zewnętrzna rekrutacja personelu, a następnie obsługa badań klinicznych zgodnie ze strukturą zawartą w Standardach Modelowego Onko-CWBK. Przygotowanie do systemowego prowadzenia badań klinicznych z uwzględnieniem odpowiednich procedur i standardów.

2. Wyposażenie  Onko-CWBK: wyposażenie pomieszczeń Onko-CWBK

3. Zakup systemów jakościowych oraz innych systemów wspierających: wytworzenie dedykowanego oprogramowania do zarządzania badaniami klinicznymi i ich budżetem.

4. Szkolenie personelu Onko-CWBK. Zrealizowanie szkoleń dla personelu Onko-CWBK oraz personelu badań klinicznych w zakresie obligatoryjnym oraz specjalistycznym zgodnie ze Standardem Onko-CWBK, celem  doskonalenia pracy zespołu.

Dane kontaktowe:e-mail: onkocwbk@dcopih.pl

Telefon: 782 999 717

Skip to content