napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

LOKALIZACJA

Dolnośląskie Centrum Onkologii
pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław

BUDYNEK H, POKÓJ 306 B
KONKTAKT
PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

dr n. med. mgr piel.

Elżbieta Garwacka-Czachor

 

tel. 71 36 89 260

elzbieta.garwacka@dcopih.pl

KADRA MEDYCZNA

dr n. med. mgr piel. Elżbieta Garwacka-Czachor

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta zgodnie ze swoimi kompetencjami czuwa nad przestrzeganiem praw pacjenta w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii wskazuje tryb postępowania, jeśli te prawa są naruszane, udziela odpowiedzi na skargi i pytania pacjentów oraz interweniuje w ramach DCOPIH.

Zadania
  • Monitorowanie przestrzegania praw pacjenta.
  •   Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków od pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, w zakresie przestrzegania praw pacjenta.
  •   Podejmowanie działań interwencyjnych związanych z realizacją praw pacjenta.
  •   Służenie pomocą pacjentom i ich przedstawicielom ustawowym – wskazuje tryb interwencji w przypadku naruszania praw pacjenta w szpitalu.
  •   Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przestrzegania praw pacjenta.
  •   Współpraca z Rzecznikami: Odpowiedzialności Zawodowej w Okręgowej Izbie Lekarskiej oraz Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych.
  •   Współpraca z mediami w zakresie przestrzegania praw pacjenta.
Linki – baza wiedzy
Skip to content