napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Projekty współfinansowane  /  Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

Projekty unijne (Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich):

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO BADAŃ OBRAZOWYCH W ZAKRESIE ONKOLOGII

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Tytuł projektu: "Zwiększenie dostępności do badań obrazowych w zakresie onkologii"

Nr projektu: RPDS.12.01.00-02-0017/22

Dofinansowanie ze środków EFRR, w tym REACT-UE: 21 239 762,36 zł

Całkowita wartość projektu: 21 243 762,36 zł

Data zakończenia inwestycji: listopad 2023

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych w walce z pandemią COVID-19 i w okresie po pandemii w zakresie onkologii.

Projekt przyczyni się do zapobiegania na skutek pandemii Covid-19 opóźnieniom w diagnozowaniu nowotworów. Powyższy cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących działań, które są działaniami naprawczymi w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych i społecznych oraz zwiększających odporność systemu ochrony zdrowia:

- zapewnienie dostępu do przesiewowych badań mammograficznych na terenie wybranych czterech powiatów: Lubańskiego, Lwóweckiego, Trzebnickiego i Strzelińskiego;

- zapewnienie dostępu do badań rezonansu magnetycznego;

- zapewnienie dostępu do badań tomografii komputerowej.

Projekt obejmuje:

1. zakup 4 mammografów cyfrowych zlokalizowanych (w powiatach: Lubański, Lwówecki, Trzebnicki, Strzeliński) wraz z dodatkowym wyposażeniem (m.in. stacja opisowa, integracja, rejestrator obrazów, zestaw do przeprowadzania testów kontroli jakości, fartuchy ochronne, testy odbiorcze i specjalistyczne),

2. zakup tomografu komputerowego (we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12) i rezonansu magnetycznego wraz z zabudową kontenerową (we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105) oraz oprogramowaniem dla tych urządzeń,

3. działania informacyjno – promocyjne.

 

BADANIA PRZESIEWOWE ZA POMOCĄ NISKODAWKOWEJ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ METODĄ POPRAWY WYLECZALNOŚCI RAKA PŁUCA W MAKROREGIONIE ŚLĄSKIM

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii jest realizatorem projektu pn.:

"Badania przesiewowe za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej metodą poprawy wyleczalności raka płuca w makroregionie śląskim" 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramacj programu operacyjnego wiedza, edukacja, rozwój.

Celem głównym projektu jest wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) – połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia. Głównym zadaniem przedmiotowego programu jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych w makroregionie Śląskim - (województwa śląskie, opolskie, dolnośląskie) w latach realizacji programu. 

Realizacja programu obejmuje następujące komponenty: 

  • komponent edukacyjny – skierowany do kadry medycznej: personelu medycznego lekarskiego, pielęgniarskiego oraz personelu pomocniczego.
  • Komponent medyczny – polegający na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom zakwalifikowanym do programu.

Mogą z nich skorzystać osoby, które:

• są w wieku 55 – 74 lata i palili przynajmniej 1 paczkę papierosów dziennie przez co najmniej 20 lat i nadal palą lub od momentu zaprzestania palenia nie minęło więcej niż 15 lat

lub

• są w wieku 50-74 lata i palili przynajmniej 1 paczkę papierosów dziennie przez co najmniej 20 lat i nadal palą lub od momentu zaprzestania palenia nie minęło więcej niż 15 lat, a dodatkowo był narażony na działanie czynników rakotwórczych np. kadm, azbest lub w rodzinie wystąpiły przypadki chorób nowotworowych lub też choruje na choroby układu oddechowego np. POChP, włóknienie płuc.

Żeby zgłosić się do programu wystarczy zadzwonić  pod numer telefonu 71 726 25 25 (poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-15:00) do Call Center Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.

Badania Niskodawkowej Tomografii Komputerowej będą wykonywane w Pracowniach Tomografii Komputerowej DCOPiH we Wrocławiu, Legnicy i Jeleniej Górze, a także w Wałbrzychu w Affidea.

W ramach projektu realizowane są badania Niskodawkowej Tomografii Płuc dla wieloletnich palaczy. 

Nr projektu: POWR.05.01.00-00-0008/19 

Okres Realizacji projektu: 01.01.2020 - 30.11.2023r

Lider projektu: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Partner projektu: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Partner projektu: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

SKOORDYNOWANA OPIEKA POST COVIDOWA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH/INFEKCYJNYCH UDZIELANA W RAMACH AOS I SZPITALNICTWA W REGIONIE.

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Tytuł projektu: Skoordynowana opieka post covidowa w zakresie chorób zakaźnych/infekcyjnych udzielana w ramach AOS i szpitalnictwa w regionie.

Nr projektu: RPDS.12.01.00-02-0016/22

Dofinansowanie ze środków EFRR, w tym REACT-UE: 10 975 428,07 zł

Całkowita wartość projektu:  12 045 358,00 zł

Data zakończenia inwestycji: listopad 2023

 

Celem projektu jest rozszerzenie możliwości funkcjonalnych placówki – Szpitala „Leśne” w Obornikach Śląskich, w kontekście pełniejszego dostosowania do pracy w warunkach izolatorium, w przypadku groźnych chorób zakaźnych takich jak np. epidemii COVID-19. Realizacja projektu umożliwi lepszą i skoordynowaną opiekę nad pacjentami, także w czasie po epidemii. Realizacja inwestycji pozwoli na lepsze gospodarowanie posiadanymi już zasobami lokalowymi i infrastruktury medycznej, jak i zarządzania organizacją pracy wyspecjalizowanego personelu medycznego oraz pomocniczego, przyczyniając się do poprawy dostępność udzielanych świadczeń medycznych.

Powstanie także nowy pawilon - kompleksowo wyposażony, składający się z 6 izolowanych sal, który zwiększy możliwą liczbę hospitalizowanych pacjentów w warunkach izolacji - w trakcie epidemii zakażeń.

Inwestycja umożliwi m.in.:

- kompleksową i szybką diagnostyki oraz wdrożenie właściwego leczenia

(interdyscyplinarne podejście) w jednym miejscu bez konieczności transportu pacjentów,

- poprawę dostępności, jakości, bezpieczeństwa i komfortu życia zdiagnozowanych pacjentów, w tym

zapewnienie poszanowania ich intymności i godności,

- skrócenie okresu hospitalizacji szpitalnej pacjenta (przeniesienie do opieki AOS),

- możliwość hospitalizacji pacjentów starszych i w stanach paliatywnych oraz rozszerzenie form

opieki o rozwój opieki środowiskowej,

- zmniejszenie ryzyka zakażeń między pacjentami,

- poprawa warunków dla prowadzonych badań klinicznych

- obniżenie kosztów funkcjonowania placówki.

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I PODNIESIENIE JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ OGRANICZENIA ZACHOROWALNOŚCI MIESZKAŃCÓW REGIONU W ZWIĄZKU Z POJAWIENIEM SIĘ COVID-19
Tytuł projektu: „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”.

Nr projektu: RPDS.06.02.00-02-0001/20

Wkład Funduszy Europejskich: 91 200 000,00 zł

Wartość całkowita projektu: 91 200 000,00 zł

Projekt realizowany będzie przez Partnerów:
1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
2. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu;
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy;
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu;
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu;
6. Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego W Wałbrzychu;
7. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu;
8. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy;
9. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu;
10. Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu;
11. Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze;
12. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu;
13. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze;
14. Dolnośląskie Centrum Onkologii We Wrocławiu (Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii)
15. Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno – Położniczy im. E. Biernackiego W Wałbrzychu;
16. Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o.;
17. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu;
18. Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o. o. (Rościszów);
19. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu;
20. Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu;
21. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi;
22. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej;
23. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku;
24. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
25. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu;

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa dolnośląskiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz stworzenie  odpowiedniej bazy sprzętowej przeznaczonej do wykorzystanych w czasie przyszłych zdarzeń epidemiologicznych w zakresie chorób zakaźnych jak i zakresie normalnego funkcjonowania podmiotów leczniczych po pandemii.

Projekt obejmuje:
1. zakup i wyposażenie karetek pogotowia ratunkowego i ambulansów,
2. zakup niezbędnej aparatury medycznej, laboratoryjnej i diagnostycznej,
3. zakup odczynników oraz materiałów medycznych ( w tym testów w kierunku COVID-19),
4. zakup środków ochrony indywidualnej,
5. zakup urządzeń do dezynfekcji,
6. zakup środków do dezynfekcji,
7. zakup środków farmaceutycznych,
8. przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo – budowlanych,
9. działania informarcyjno – promocyjne.

Data zakończenia inwestycji czerwiec 2022.

NOWATORSKIE OPRACOWANIE I WDROŻENIE DO KLINIKI CZŁOWIEKA ZABIEGU REGENERUJĄCEGO DUŻE STAWY (STAWREG)
Tytuł projektu: Nowatorskie opracowanie i wdrożenie do kliniki człowieka zabiegu regenerującego duże stawy (STAWREG) 

Nr projektu: RPDS.01.02.01-02-0177/17

Projekt w ramach: Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny” Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Dofinansowanie: 1,742,733.71 PLN

Wartość projektu: 2,799,191.00 PLN

Czas realizacji projektu: 02.05.2018-26.10.2020

Konsorcjum realizujące:

   –   Cells Therapy – Terapia Komórkowa Sp. z o.o. – Lider

   –  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN – Laboratorium Immunologii Klinicznej

   –  Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku 

Z dniem  30.07.2021 r. nastąpiło formalne połączenie się obu szpitali poprzez przejęcie Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. W wyniku połączenia, dokonano zmian w strukturze organizacyjnej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiupoprzez utworzenie, w randze jednostki organizacyjnej, Centrum Hematologiczno-Transplantacyjnego, skupiającego  w lokalizacji przy ul. Grabiszyńskiej 105 oddziały szpitalne, izbę przyjęć, pracownię cytoaferezy oraz w lokalizacji przy ul. Muchoborskiej 18, Dział Farmacji Szpitalnej.

Cel projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie metody izolacji/wzbogacania preparatów pochodzenia szpikowego we frakcję jednojądrową i wdrożenie do praktyki klinicznej innowacyjnego sposobu leczenia schorzeń układu ruchu, w szczególności zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających dużych stawów, z użyciem opracowanej metody wzbogacania preparatów komórek pochodzenia szpikowego we frakcję jednojądrową.

Planowane efekty:

Wynikiem projektu będzie opracowanie kompletnego zestawu do izolacji/wzbogacania preparatów pochodzenia szpikowego we frakcję jednojądrową z opisem wykorzystania medycznego do wdrożenia klinicznego.

ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W ZAKRESIE E-ZDROWIA POPRZEZ WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH
Tytuł projektu: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś priorytetowa: 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie: 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie: 1 – 2.1.1 E-usługi – horyzont)

Projekt jest realizowany wraz z Partnerami:

1. Stowarzyszenie Amazonek „Femina-Fenix” Wrocław

2. RAZEM WYGRAMY. FUNDACJA WSPIERANIA ONKOLOGII DOLNOŚLĄSKIEJ

Celem projektu jest poprawa dostępu do elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia poprzez wdrożenie dwóch medycznych systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie 17 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu (DCO).

Odbiorcami będą pacjenci, ich rodziny i opiekunowie (A2C), podmioty gospodarcze (A2B) oraz inne podmioty lecznicze (A2A). Zostanie to osiągnięte poprzez wdrożenie i integrację: Szpitalnego Systemu Informatycznego (HIS) oraz Systemu realizującego e-usługi. Wdrożone systemy oraz uruchomione e-usługi zapewnią efektywną współpracę z platformą P1 lub P2 nie dublując ich funkcjonalności, zgodnie z rekomendacjami Komitetu Sterującego ds. EFSI. Systemy zapewnią tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) zgodnej ze standardem HL7CDA (opracowanym przez CSIOZ) umożliwiającym przesyłanie elektronicznych komunikatów w bezpieczny sposób pomiędzy programami komputerowymi wszystkich dostawców usług zdrowotnych.

Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0065/17

Termin realizacji projektu: 28.02.2019 r. – 28.06.2020 r.

Wkład funduszy europejskich: 3 028 216,51 PLN PLN 

Całkowita wartość projektu: 3 588 096,58 PLN

WDROŻENIE SYSTEMU DO GROMADZENIA I PRZEKAZYWANIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA ORAZ SYSTEMU WEWNĄTRZ ADMINISTRACYJNEGO DOSTOSOWANEGO DO WYMAGAŃ PODMIOTÓW LECZNICZYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

Nazwa projektu: „Wdrożenie systemu do gromadzenia i przekazywania elektronicznej dokumentacji medycznej, systemów bezpieczeństwa oraz systemu wewnątrzadministracyjnego dostosowanego do wymagań podmiotów leczniczych na terenie województwa dolnośląskiego” 

Projekt w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działanie nr 2.1. „E-usługi publiczne” Poddziałania nr 2.1.1.1 „E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020

Realizacja projektu: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. A. FALKIEWICZA

Partner projektu: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM TRANSPLANTACJI KOMÓRKOWYCH Z KRAJOWYM BANKIEM DAWCÓW SZPIKU

Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0082/16

Wkład funduszy europejskich: 7 933 703,91 PLN

Wartość projektu: 10 337 424,60 PLN

Celem projektu jest wdrożenie e-usług wewnątrzadministracyjnych dla rozwoju Dolnośląskiej Służby Zdrowia. Cele projektu poprzez zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK przyczynią się do realizacji celu głównego RPO WD, tj. wzrostu konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniającego poprawę życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. 

Cele projektu są zgodne z celem szczegółowym działania 2.1 i poddziałań , tj. zwiększenia wykorzystania e-usług publicznych. Efektem realizacji projektu będzie wykorzystanie e-usług w ochronie zdrowia co przyczyni się do poprawy jakości zarządzania, dostępu do informacji medycznej, polepszenia jakości i dostępności do świadczeń medycznych.

Rozwój oprogramowania informatycznego wraz z niezbędną infrastrukturą, umożliwiającego tworzenie i przesyłanie danych medycznych i administracyjnych wewnątrz podmiotów leczniczych, rozbudowa obecnie posiadanych systemów, aby możliwe było prowadzenie kompletnej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej oraz wdrożenie systemów bezpieczeństwa. 

Realizacja projektu udrożni kanał komunikacji, umożliwi przyłączenie się do regionalnego repozytorium i zapewni efektywną współpracę z platformą krajową P1 lub P2 nie dublując przy tym ich funkcjonalności. 

Projekt poprawi jakości gromadzonej dokumentacji w podmiotach leczniczych, zwiększy kompleksowości tworzonej dokumentacji, zintegruje systemy funkcjonujące w obrębie każdej jednostki medycznej (Partnerów Projektu), umożliwi udostępnienie dokumentacji medycznej jednostkom administracji publicznej w formie elektronicznej, zwiększy bezpieczeństwo informacji, rozbuduje obecnie posiadane systemy o nowe funkcjonalności, zmniejszy koszty funkcjonowania podmiotów ochrony zdrowia (poprzez zwiększenie efektywności zarządzania podmiotem medycznym, przepływ informacji pomiędzy systemami wewnątrz podmiotu leczniczego), skróci czas wprowadzania danych (jednokrotne) i zmniejszy ilość ewentualnych pomyłek przy wprowadzaniu danych, poprawi czas obsługi pacjentów, zapewni bezpieczeństwo danych i zarządzanie dostępem do aplikacji.

Zakończenie inwestycji: 2018/2019 rok

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO POPRZEZ PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE ORAZ WYPOSAŻENIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU, ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU „B”
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu zrealizowało projekt pt.: „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie województwa dolnośląskiego poprzez prace remontowo-budowlane oraz wyposażenie jednostek organizacyjnych Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, zlokalizowanych w budynku „B”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś priorytetowa nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działanie: 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”).

Nr projektu: RPDS.06.02.00-02-0081/16

Termin realizacji projektu: 13.11.2015 r. – 03.12.2018 r.

Dofinansowanie: 6 751 093,60 PLN

Wartość projektu: 13 798 504,55 PLN 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej oraz podniesienie jej jakości w zakresie onkologii.

Zakres projektu obejmował między innymi Utworzenie Oddziału Medycyny Paliatywnej, utworzenie Pracowni Brachyterapii, utworzenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej, Utworzenie Scin Cancer Unit oraz wdrożeniem zdalnego monitorowania apteczek szpitalnych.

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO POPRZEZ BUDOWĘ ORAZ WYPOSAŻENIE CENTRUM CHORÓB PIERSI (BREAST UNIT) ORAZ ROZBUDOWĘ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM BLOKU OPERACYJNEGO W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu zrealizowało projekt pt.: „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie województwa dolnośląskiego poprzez budowę oraz wyposażenie Centrum Chorób Piersi (Breast Unit) oraz rozbudowę wraz z wyposażeniem Bloku Operacyjnego w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś priorytetowa nr 6 ″Infrastruktura spójności społecznej”, Działanie: 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”), 

Nr projektu: RPDS.06.02.00-02-0083/16

Termin realizacji projektu: 08.06.2015r. – 15.03.2018r.

Dofinansowanie: 31 160 632,39 PLN

Wartość projektu: 45 654 424,90 PLN 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii.

Przedsięwzięcie obejmowało rozbudowę Centrum Onkologii we Wrocławiu o Breast Unit - dział, który ma służyć profilaktyce, wykrywaniu i kompleksowemu leczeniu nowotworów piersi.

DOLNOŚLĄSKIE E-ZDROWIE ETAP 4 – ROZWÓJ I OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW I ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH NA POTRZEBY E-USŁUG MEDYCZNYCH
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt pn. Dolnośląskie e-Zdrowie etap 4 – Rozwój i optymalizacja systemów i  zasobów informatycznych na potrzeby e-usług medycznych 

Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0057/16

Realizacja projektu: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu 

Dofinansowanie ze środków unijnych: 5.911.731,67  PLN

Wartość całkowita projektu: 7.319.617,41  PLN

Okres realizacji:  kwiecień 2017 r. – kwiecień 2018 r. (projekt zakończony)

Celem głównym projektu było usprawnienie i poprawa poziomu usług medycznych, poprzez wykorzystanie e-usług medycznych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

Zrealizowany projekt umożliwił uruchomienie czterech e-usług:

  • chmura danych obrazowych DICOM – umożliwiająca pacjentom uzyskanie dostępu online do swoich danych obrazowych (badań wykonanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc),
  • digitalizacja i udostępnianie wyników badań z urządzeń medycznych – e-usługa pozwalająca na ucyfrowienie analogowego sprzętu medycznego,
  • teleradiologia – umożliwiająca zdalne opisywanie zdjęć RTG na zewnątrz,
  • przetwarzanie głosu na elementy elektronicznej dokumentacji medycznej – e-usługa umożliwiająca tworzenie i uzupełnianie dokumentacji medycznej, przy użyciu głosu z zastosowaniem technologii automatycznego rozpoznawania i zamiany mowy na tekst.
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I SKUTECZNOŚCI LECZENIA ONKOLOGICZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO POPRZEZ ZAKUP DIAGNOSTYCZNEJ I LECZNICZEJ APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ STWORZENIE SYSTEMU OPIEKI KOORDYNOWANEJ
Tytuł projektu: "Poprawa dostępności i skuteczności leczenia onkologicznego na terenie województwa dolnośląskiego poprzez zakup diagnostycznej i leczniczej aparatury medycznej oraz stworzenie systemu opieki koordynowanej”.

Nr projektu: RPDS.06.02.00-02-0075/16

Realizator projektu: Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

Partner projektu - DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

Przedsięwzięcie jest projektem partnerskim, który ma na celu utworzenie onkologicznej opieki koordynowanej poprzez zakup sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu jak również dla Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego we Wrocławiu.

Głównym celem zaprojektowanego przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonowania systemu medycznego w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej jak i poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej. Poprzez kompleksową opiekę onkologiczną zwiększy się dostępność do wysokiej jakości świadczonych usług dla mieszkańców Województwa Dolnośląskiego.

Projekt ten polegał na zakupieniu specjalistycznego sprzętu medycznego między innymi: Mammografu cyfrowego; Urządzenia do biopsji mammotomicznej; USG do diagnostyki piersi; Videogastroskopów; USG kardiologicznego wraz z oprogramowaniem; Skanera mikroskopowego; Platformy histopatologicznej.

Wartość dofinansowania Partnera projektu: 623 433,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych Partnera projektu: 634 749,00 PLN 

Termin realizacji - IV kwartał 2018 r.

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO POPRZEZ BUDOWĘ ORAZ WYPOSAŻENIE FILII RADIOTERAPII DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU, ZLOKALIZOWANEJ W JELENIEJ GÓRZE
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu zrealizowało projekt pt.: „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie województwa dolnośląskiego poprzez budowę oraz wyposażenie Filii Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, zlokalizowanej w Jeleniej Górze”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś priorytetowa nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działanie: 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”)

Nr projektu: RPDS.06.02.00-02-0082/16

Termin realizacji projektu: 22.05.2015 r. – 06.10.2017 r.

Dofinansowanie: 20 547 777,75 PLN

Wartość projektu: 25 447 588,57 PLN

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej w regionie w zakresie radioterapii.

Projekt dotyczył budowy wraz z wyposażeniem Filii Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, zlokalizowanej w Jeleniej Górze.

WYKWALIFIKOWANA KADRA MEDYCZNA – SZYBKA DIAGNOSTYKA I LECZENIE
Pracodawcy Zdrowia wraz z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu realizowali projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie”

Cel główny: Podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji 240 lekarzy z całej Polski odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju od 01.04.2017 do 31.12.2017 poprzez realizację kursów doskonalących w zakresie chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, uwzględniających mapy potrzeb zdrowotnych.

Nr projektu: POWR.05.04.00-00-0078/16

Lider Projektu: Pracodawcy Zdrowia

Partner Projektu: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Wartość projektu: 564 853,75 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 547 908,13 zł

POSTAW NA PROFILAKTYKĘ

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu było Partnerem realizowanego przez LUX MED. Sp. z o.o. projektu  “POSTAW NA PROFILAKTYKĘ!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Czas realizacji: 01.09.2016 r. – 31.08.2018 r.

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu odpowiedzialne było za etap diagnostyczny (ocena mikroskopowa materiału cytologicznego) oraz etap pogłębionej diagnostyki (wykonanie badania kolposkopowego i pobieranie wycinków do badania histopatologicznego).

Nr projektu RPDS.08.07.00-02-001/16

Działania 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Celem projektu jest zwiększenie wykrywalności raka szyjki macicy u 5000 aktywnych zawodowo kobiet w wieku 25-59 lat zamieszkujących subregion wrocławski i m. Wrocław.

Wartość projektu: 1 422 024,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 184 024,00 z zł

Lider projektu: LUX MED Sp. z o.o.

Partner projektu: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Partner projektu:  Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie

PROGRAM PROFILAKTYKI PIERWOTNEJ I WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI NA TERENIE WOJEWÓDZTW: DOLNOŚLĄSKIE, OPOLSKIE, LUBUSKIE
  „Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskie, opolskie, lubuskie jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 i jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.”

W latach 2018-2019 Dolnośląskie Centrum Onkologii było realizatorem Projektu pn.: Program Profilaktyki Pierwotnej i wczesnego wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi na terenie województw dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. Projekt został zakończony 31.12.2019r. W ciągu 2 lat w DCO wykonaliśmy 1751 badań laryngologicznych wraz z nasofiberoskopią, a wspólnie z Partnerami 2991 badań. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za zainteresowanie, oraz Realizatorom za pracę, serce i wysiłek włożony w podnoszenie Czujności Onkologicznej w społeczeństwie.

Nr projektu: POWR.05.01.00-002/16.

Lider: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Partner: Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców

Wartość Projektu: 1.308.816,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1.308.816,00 zł

REALIZACJA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI W SUBREGIONIE WROCŁAWSKIM I M. WROCŁAW W LATACH 2016 – 2018

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu w okresie 01.08.2016 do 30.04.2018 było realizatorem projektu pn.

“Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w subregionie wrocławskim i m. Wrocław w latach 2016 – 2018”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2018 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego (8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się)

Celem głównym projektu było zwiększenie świadomości kobiet aktywnych zawodowo z terenu województwa dolnośląskiego oraz wykonanie badań mammograficznych 4000 kobiet aktywnych zawodowo, zamieszkujących subregion wrocławski i m. Wrocław.

Nr projektu RPDS.08.07.00-02-009/16

Lider projektu: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

Partner projektu: Pracodawcy Zdrowia

Partner projektu: Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców

Partner projektu: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych PROXIMUM Sp. Z o.o

Partner projektu: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu.

Wartość projektu: 953 005, 41 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 737 026,08 zł

Zadania realizowane w ramach projektu:

  • Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w subregionie wrocławskim i m. Wrocław w latach 2016 – 2018
  • Otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne
  • Bezpłatne szkolenie z języka migowego dla kadry medycznej (i okołomedycznej) w ramach projektu RPO – „Program Profilaktyki Raka Piersi”
Skip to content