napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Projekty współfinansowane  /  Projekty dofinansowane z innych źródeł

Fundusze zewnętrzne:

POPRAWA BAZY LECZNICZEJ
"Zadanie pn. Poprawa bazy leczniczej"

Wartość dotacji z Budżetu Województwa Dolnośląskiego: 6 608 336,00 PLN

Termin realizacji inwestycji: listopad 2023 - grudzień 2024 rok.

 

W ramach realizacji zadania współfinansowane będą koszty związane z informatyzacją Szpitala w obszarach systemu zarządzania badaniami obrazowymi i wymiany systemu kadry – płace oraz zabezpieczenie stanowisk komputerowych.

MODERNIZACJA STANDARDOWEJ OPIEKI PULMONOLOGICZNEJ
Zadanie pn. „Modernizacja stacjonarnej opieki pulmonologicznej” zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 

Wartość dotacji z Budżetu Województwa Dolnośląskiego: 895 048,19 PLN

Data zakończenia inwestycji: 31 grudnia 2022 rok.

 

W ramach zadania współfinansowano koszty związane z podniesieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz zrealizowano zakup wyposażenia w postaci łóżek szpitalnych oraz sprzętu medycznego i wyposażenia, w tym monitorów głębokości znieczulenia BIS oraz EEG w czasie rzeczywistym, kapnografów wraz z akcesoriami, fotela toaletowo – prysznicowego oraz kopertownicy w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. 

DOPOSAŻENIE I ROZBUDOWA PODDZIAŁU INTENSYWNEGO NADZORU PULMONOLOGICZNEGO W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM CHORÓB PŁUC WE WROCŁAWIU
Projekt pn. „Usuwanie skutków smogu wpływającego negatywnie na osoby ze schorzeniami płuc poprzez doposażenie i rozbudowę Pododdziału Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Realizacja projektu: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

Wartość całkowita projektu: 1.138.777,31  PLN

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

  • w formie dotacji: 228.124,50 PLN
  • w formie pożyczki: 344.911,66 PLN

Okres realizacji: listopad 2017 r. – sierpień 2018 r. (projekt zakończony)

Celem głównym projektu była rozbudowa i modernizacja Pododdziału Intensywnego Nadzoru  Pulmonologicznego w celu zwiększenia dostępności procedury nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej oraz zaostrzeń przewlekłej niewydolności oddychania.

Skip to content