napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Szpital  /  Apteka szpitalna

Apteka Szpitalna

LOKALIZACJA

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław

BUDYNEK H, PIĘTRO II

KONKTAKT
SEKRETARIAT

tel. 71 36 89 265
email: apteka@dco.com.pl

 
GŁÓWNY FARMACEUTA

Piotr Steciwko
tel. 71 36 89 266
email: steciwko.p@dco.com.pl

 

KIEROWNIK APTEKI

mgr farm. Katarzyna Uss

tel. 71 36 89 265
fax. 71 36 89 267

 
EKSPEDYCJA

tel. 71 36 89 264

KADRA MEDYCZNA
GŁÓWNY FARMACEUTA

Piotr Steciwko

 
KIEROWNIK APTEKI

mgr farm. Katarzyna Uss

 

FAURMACEUCI:
 • mgr farm.Katarzyna Kmieć
 • mgr farm. Ewelina Machalska
 • mgr farm. Katarzyna Uss
 • tech.farm. Ewa Opałka
 • tech.farm. Izabela Rożko
 • tech.farm. Natalia Wróbel
 • tech. farm. Marta Sierpowska
Zadania:

Apteka Szpitalna świadczy usługi farmaceutyczne w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz aktualne standardy i wytyczne (m.in. Prawo Farmaceutyczne, GMP, Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej). Realizacja poszczególnych procedur i czynności odbywa się w ramach systemu ISO 9001:2008.

Apteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.05, natomiast leki cytotoksyczne przygotowywane są w dawkach indywidualnych dla pacjentów przez 365 dni w roku w godzinach 7.00 – 17.00 w dni robocze oraz 07.00 – 14.30 w dni wolne od pracy.

W aptece prowadzone są praktyki wakacyjne dla studentów IV roku farmacji oraz praktyki w ramach półrocznego stażu dla magistrów farmacji, a także szkolenia techników farmaceutycznych.

Do głównych celów naszej apteki należy sprawna i rzetelna obsługa oddziałów szpitala, zapewnienie dostawy produktów leczniczych, opatrunków, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, środków dezynfekcyjnych oraz innych produktów, a także pomoc w doborze właściwego preparatu farmaceutycznego oraz efektywna gospodarka lekiem oraz całym asortymentem produktów dystrybuowanych przez aptekę.

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • Przestrzeganie zasad określonych w „Receptariuszu szpitalnym”
 • Stosowanie ,,Listy leków rekomendowanych” oraz jego okresową aktualizację
 • Dostarczenie pacjentowi standaryzowanego o najwyższej jakości leku w celu zapewnienia maksymalnej skuteczności i bezpieczeństwa terapii
 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez kadrę pracowniczą
 • Ciągłe doskonalenie i podnoszenie standardu pracy w recepturze aptecznej
 • Przygotowywanie leków w dawkach dziennych, przede wszystkim leków cytostatycznych, oraz ochronę pracowników przed ekspozycją na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych, (cytostatycznych itp.)
 • Organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne
 • Udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków oraz w postępowaniu w przypadku wystąpienia incydentu medycznego
 • Udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala
 • Udział w racjonalizacji farmakoterapii, współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi oraz innymi produktami w szpitalu. Kontrolę racjonalności użycia leków w poszczególnych jednostkach szpitala oraz optymalizowanie wydatków na środki farmaceutyczne oraz racjonalne gospodarowanie budżetem w zakupie leków.
Skip to content