napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas

 Laboratorium Badania Antygenów Zgodności Tkankowej HLA

LOKALIZACJA
LABORATORIUM  HLA

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 6,

54-049 Wrocław

KONKTAKT
SEKRETARIAT: 

 

hla@dcopih.pl

tel. +782 999 726/727

 

 

DLA PACJENTA / LEKARZA
ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
Zadania:

Laboratorium Badania Antygenów Zgodności Tkankowej (LBAZT), jako ośrodek doborowy wykonuje przede wszystkim badania dla pacjentów Centrum Hematologiczno – Transplantacyjnego, innych pacjentów DCOPIH oraz innych krajowych Ośrodków Hematologicznych i Transplantacyjnych w zakresie procedur:

a) doboru dawcy rodzinnego:

  • typowanie pierwotne u pacjentów i członków ich rodzin
  • typowanie potwierdzające/weryfikujące pary biorca-potencjalny zgodny dawca rodzinny (z nowej próbki krwi ) na niskim i wysokim poziomie rozdzielczości

b) doboru dawcy niespokrewnionego/haploidentycznego – dobór dawcy całkowicie / połowicznie zgodnego z biorcą pod względem HLA, obejmuje typowanie na niskim i wysokim poziomie rozdzielczości HLA loci A, B ,C ,DRB1 ,DQB1 i DPB1

c) typowania potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych do rejestru w celu powiększenia rejestru własnego ,a tym samym światowej bazy danych , co przekłada się na skuteczniejszy dobór dawcy

d) poszukiwania związku między antygenami HLA a chorobami – poszukiwanie związku predyspozycji genetycznej z określonymi jednostkami chorobowymi;

e) oznaczanie genów receptorów immunoglobulinopochodnych KIR

Materiały dla Pacjenta/ Lekarza:
Skip to content