napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  CENTRUM HEMATOLOGICZNO – TRANSPLANTACYJNE   /  OŚRODEK DAWCÓW SZPIKU

Ośrodek Dawców Szpiku

LOKALIZACJA
OŚRODEK DAWCÓW SZPIKU

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 6, 

54-049 Wrocław

KONKTAKT
SEKRETARIAT: 

e-mail: bank@dctk.wroc.pl

tel. +48 782 999 729

 

Do zadań Ośrodka Dawców Szpiku należy:
  1. Pozyskiwanie potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej.
  2. Badanie antygenów zgodności tkankowej.
  3. Przechowywanie danych potencjalnych dawców szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i ich aktualizacja, z uwzględnieniem możliwości ich przechowywania w postaci elektronicznej.
  4. Organizowanie opieki nad dawcami szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej
  5. Niezwłoczne przekazywanie danych o pozyskanych potencjalnych dawcach szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej do rejestru szpiku i krwi pępowinowej Poltransplant.
  6. Udostępnianie szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej krajowym lub zagranicznym ośrodkom przeszczepiającym lub stosującym szpik i komórki krwiotwórcze krwi obwodowej.
  7. Współpraca z innymi ośrodkami dawców szpiku i ośrodkami przeszczepiającymi lub stosującymi szpik i komórki krwiotwórcze krwi obwodowej.

Chcesz pomóc? Oddając swój szpik możesz uratować komuś życie!

Kwalifikacje do przeszczepienia komórek macierzystych odbywają się we wtorki o godzinie 11:00.

Pacjent dostarcza :

      1. Skierowanie do poradni hematologicznej na kwalifikację do transplantacji z ośrodka macierzystego.

      2. Dokumentację medyczną dotyczącą przebiegu choroby i leczenia (karty wypisowe, aktualne wyniki    badań)

Zapraszamy lekarzy i pacjentów do kontaktu celem zapisania do kwalifikacji i ustalenia terminu przyjazdu. 
Tel. +48 782 999 714
e-mail:
konsylium@dctk.wroc.pl
w godzinach
8:00-15:00

 

Skip to content