napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Szpital  /  CENTRUM NOWOTWORÓW TKANEK MIĘKKICH, SKÓRY I CZERNIAKÓW

Centrum Nowotworów Tkanek Miękkich, Skóry i Czerniaków

LOKALIZACJA
ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ II, BUDYNEK A, PIĘTRO III

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

 

Poradnia Skin Cancer Unit

(poniedziałek, co druga środa, czwartek, piątek)

Budynek: F, I piętro
gabinet: 107
tel. 71 36 89 343

 

Gabinet zabiegów ambulatoryjnych
 Budynek: F, parter
 gabinet: 17
 tel. 71 36 89 281

KONKTAKT
KIEROWNIK CENTRUM NOWOTWORÓW TKANEK MIĘKKICH, SKÓRY I CZERNIAKÓW

dr n. med. Marcin Ziętek  (specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej)

 

Z-CA KIEROWNIKA

lek. Zbigniew Smorąg
tel. 71 36 89 332

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr Martyna Stępień-Jarzębska, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
tel. 71 36 89 334

 

SEKRETARIAT

tel. 71 36 89 332

 

LEKARZE
 • dr n. med. Józef Forgacz
  tel. 71 36 89 330
 • lek. med. Agnieszka Niepokój-Czopnik
 • dr n. med. Anatol Lemieszewski
  tel. 71 36 89 332
 
PIELĘGNIARKI

tel. 71 36 89 335

 

 

KOORDYNATORKI PROCESU LECZENIA NOWOTWORÓW TKANEK MIĘKKICH, SKÓRY I CZERNIAKÓW
 • Agnieszka Skrzeczkowska tel. 669220073
 • Aneta Rozmyślak tel. 669220651
KADRA MEDYCZNA

 
KIEROWNIK ODDZIAŁU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ II

dr n. med. Marcin Ziętek (specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej)

 

 
ZASTĘPCA KIEROWNIKA

lek. Zbigniew Smorąg

 

PIELEGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr Martyna Stępień-Jarzębska, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

 

KOORDYNATORKI PROCESU LECZENIA NOWOTWORÓW TKANEK MIĘKKICH, SKÓRY I CZERNIAKÓW
 • Agnieszka Skrzeczkowska tel. 669220073
 • Aneta Rozmyślak tel. 669220651

 

LEKARZE:
 • dr n. med. Józef Forgacz
 • dr n. med. Agnieszka Turowicz
 • lek. Agnieszka Niepokój-Czopnik
 • dr hab. n. med. Maciej Nowacki
 
REZYDENCI
 • lek. Agnieszka Ewert – Krzemieniewska
 • lek. Marcin Rydz
 • lek. Bartosz Bieżyński
 • lek. Kamil Wdowiński
 
ONKOLODZY KLINICZNI
 • dr n. med. Natasza Kempa-Kamińska, onkolog kliniczny
 • dr n. med. Piotr Hudziec, onkolog kliniczny
 • lek. Monika Migdał
 
SEKRETARKI
 • mgr Ewa Bralewska
 • Katarzyna Komornicka
 
PSYHOLOG

Kamila Majchrzak

 

FIZJOTERAPEUTA

Maciej Zerzut

 

RADIOTERAPEUCI

lek. Ewelina Łata – radioterapeutka

 

REJESTRATORKI

Małgorzata Laube, rejestratorka

 

PERSONEL POMOCNICZY
 • Anna Studenna
 • Bożena Wójcicka
 • Dorota Lippik
 • Ewa Leśniak
 • Danuta Paluchowska
 • Barbara Piśmienny
 • Barbara Sypniewicz
 • Robert Robak

 

 

 

 

 

Zadania:
 1. Kompleksowa diagnostyka i  leczenie pacjentów z czerniakiem skóry i błon śluzowych w ramach pakietu onkologicznego:
 • badanie dermatoskopowe skóry
 • biopsje wycinające/nacinające i poszerzanie blizn
 • biopsje węzłów chłonnych wartowniczych
 • usunięcie regionalnych węzłów chłonnych
 • operacyjne leczenie izolowanych przerzutów odległych

2. Diagnostyka i leczenie nowotworów złośliwych skóry:

 • operacje plastyczne (przeszczepy skóry i plastyka płatami)
 • krio- i elektrodestrukcja
 • brachyterapia

3. Diagnostyka i leczenie pacjentów z mięsakiem i innymi nowotworami tkanek miękkich:

 • biopsje gruboigłowe i chirurgiczne
 • operacje przedziałowe
 • operacje oszczędzające
 • amputacje kończyn

4. Leczenie pacjentek z rakiem piersi – we współpracy z Centrum Chorób Piersi – Breast Unit.

5. Leczenie nieresekcyjnych przerzutów do skóry u pacjentów z czerniakiem i rakiem piersi – elektrochemioterapia.

6. Prowadzenie nadzoru pooperacyjnego i obserwacji pacjentów po zakończeniu leczenia z powodu czerniaka, mięsaka i raków skóry (follow up) w kompleksowo wyposażonym gabinecie dermatoskopowym (videodermatoskopia, mikroskopia konfokalna).

Profilaktyka i dydaktyka
 • Aktywne uczestnictwo w programach profilaktyki nowotworów skóry prowadzonych w ramach WOK, prowadzenie badań naukowych i badań klinicznych z użyciem nowych leków.
 • Prowadzenie zajęć i ćwiczeń dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Accessibility Toolbar