napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Szpital  /  CENTRUM ONKOLOGII KLINICZNEJ

Centrum Onkologii Klinicznej 

LOKALIZACJA
CENTRUM ONKOLOGI KLINICZNEJ 

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

pl. Hirszfelda 12 

 53-413 Wrocław

BUDYNEK A, PIĘTRO I
 
 
ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ (CHEMIOTERAPII)

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

pl. Hirszfelda 1253-413 Wrocław

BUDYNEK A
 
ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ - NOWOTWORÓW KLATKI PIERSIOWEJ
 
Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

ul. Grabiszyńska 102

53-413 Wrocław

 
ODDZIAŁ DZIENNY ONKOLOGII KLINICZNEJ BREAST UNIT
 
Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
 
 
ODDZIAŁ DZIENNY LECZENIA SKOJARZONEGO

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

pl. Hirszfelda 1253-413 Wrocław

KONKTAKT

CENTRUM ONKOLOGII KLINICZNEJ

 
ODDZIAŁ ONKOLOGI KLINICZNEJ Z ODDZIAŁEM DZIENNYM

Kierownik:

dr hab. Bożena Cybulska-Stopa

Z-ca Kierownika: 

Łukasz Hajac 

z-ca ds o/dziennego:

Natasza Kempa-Kaminska

 
 
ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ (NOWOTWORÓW KLATKI PIERSIOWEJ)

Kierownik:

lek. med. Krzysztof Rogoziewicz

tel.

 
 
ODDZIAŁ DZIENNY ONKOLOGII KLINICZNEJ - BREAST UNIT

Kierownik:

dr n. med. Aleksandra Łacko

Z-ca kierownika:

tel.

 
ODDZIAŁ DZIENNY LECZENIA SKOJARZONEGO

Kierownik:

lek. med. Izabella Dębicka

tel.71 /36 89 485

Z-ca kierownika zespołu:

lek. Tomasz Borowiec
tel. 71/ 36 89 485

 
ZAKRES ŚWIADCZONYCH PROCEDUR

Centrum Onkologii Klinicznej składa się obecnie z czterech jednostek – Oddziału Onkologii Klinicznej z Oddziałem Dziennym, Oddziału Dziennego – Breast Unit, Oddziału Dziennego Leczenia Skojarzonego oraz Oddziału Onkologicznego (Nowotworów Klatki Piersiowej), które zapewniają nowoczesne i kompleksowe leczenie systemowe chorym na nowotwory.  

Nasz zespół składa się z lekarzy– specjalistów z zakresu onkologii klinicznej, chorób wewnętrznych oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej, dośwaidczonego zespołu pielęgniarek onkologicznych, psychologów, opiekunów pacjenta, sekretarek medycznych oraz salowych. 

Stosujemy leczenie chemioterapią cytostatyczną, hormonoterapię, immunoterapię, leczenie celowane inhibitorami kinaz tyrozynowych oraz przeciwciałami monoklonalnymi, leczenie biologiczne analogami somatostatyny.

Podajemy leczenie drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dojamową, doustną.

W razie wskazań chorzy otrzymują leczenie systemowe dożylnie poprzez specjalne wszczepiane podskórnie porty naczyniowe.

Jako jednostka referencyjna dysponujemy wszystkimi dostępnymi programami lekowymi NFZ w obrębie onkologii, w tym dla nowotworów rzadkich.

Leczymy liczne typy nowotworów m.in: przewodu pokarmowego, narządu rodnego, układu moczowo-płciowego, czerniaki, mięsaki, guzy neuroendokrynne.

Prowadzimy badania kliniczne nad nowymi lekami w celu zapewnienia dodatkowej szansy na skuteczne leczenie dla naszych chorych.

Uczestniczymy w komercyjnych i niekomercyjnych programach badawczych we współpracy z innymi jednostkami, których wyniki są prezentowane w międzynarodowych publikacjach oraz doniesieniach konferencyjnych.

W skład Centrum Onkologii Klinicznej wchodzą:

Oddział Onkologii Klinicznej (Chemioterapii)

 

Oddział Onkologii Klinicznej (Nowotworów Klatki Piersiowej)

 

Oddział dzienny Onkologii Klinicznej - Breast Unit

Oddział dzienny Leczenia Skojarzonego

Skip to content