napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Szpital  /  FILIA ZAKŁADU RADIOTERAPII w JELENIEJ GÓRZE

Filia Zakładu Radioterapii w Jeleniej Górze 

LOKALIZACJA
FILIA ZAKŁADU  RADIOTERAPII W JELENIEJ GÓRZE

 

ul. Ogińskiego 6
58-500 Jelenia Góra

KONKTAKT
REJESTRACJA PORADNIA ONKOLOGICZNA:

tel. 713689613

 
REJESTRACJA ZAKŁAD RADIOTERAII:

tel. 713689612

 
KIEROWNIK : 

dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
tel. 71 36 89 431

 
Z-CA KIEROWNIKA :

tel. 713689625

 
SEKRETARIAT: 

tel. 713689624

 
GABINET LEKARSKI:

 tel. 713689618/628

KADRA MEDYCZNA
KIEROWNIK: 

dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

 
Z-CA  KIEROWNIKA:

dr n. med. Barbara Winkler -Spytkowska,

 
LEKARZE:

Lek.med. Małgorzata Roszczypała

Lek.med.Anna Kaczmarek 

Lek.med.Dariusz Madej 

Filia Zakładu Radioterapii w Jeleniej Górze zajmuje się leczeniem pacjentów za pomocą promieniowania jonizującego z pól zewnętrznych, czyli teleterapii. Leczymy nowotwory prostaty, piersi, mózgu, żołądka, odbytnicy, odbytu, płuca, głowy i szyi, nowotwory ginekologiczne, mięsaki tkanek miękkich, chłoniaki i inne. We współpracy z oddziałami Chirurgii Onkologicznej i Onkologii Klinicznej  Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej  w Jeleniej Górze prowadzimy leczenie skojarzone zgodnie z aktualnie obowiązujacymi standardami.

Pacjenci leczeni są o w oparciu o najnowsze technologie . Wszyscy chorzy mają w ramach planowania leczenia wykonywaną tomografię komputerową, na podstawie której są tworzone indywidualne, zgodne z anatomią pacjenta plany leczenia.

Wspólnie ze specjalistami  WCSKJ  uczestniczymy   w  konsyliach interdyscyplinarnych  w ramach “PAKIETU ONKOLOGICZNEGO”.

Stosujemy radioterapię stereotaktyczną w przerzutach do mózgu, guzach płuca i innych lokalizacjach. Dysponujemy techniką bramkowania oddechowego, którą stosujemy m. in. w leczeniu raka piersi, żeby zmniejszyć ryzyko powikłań ze strony serca i płuc. 

Leczenie prowadzimy w trybie ambulatoryjnym. Chorzy, którzy mają problem z dojazdem mogą skorzystać z hostelu, w którym zakwaterowanie i transport są bezpłatne. Pacjent ponosi tylko koszty wyżywienia

Filia Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Jeleniej Górze wyposażona jest w zintegrowaną linię terapeutyczną, w skład której wchodzą dwa wysokoenergetyczne akceleratory liniowe, tomograf komputerowy z funkcją wirtualnej symulacji oraz system zarządzania i weryfikacji z bezpośrednim podłączeniem do serwerów: obrazowego i bazodanowego znajdujących się ośrodku macierzystym we Wrocławiu (Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii).

Wyposażenie:

Filia Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Jeleniej Górze wyposażona jest w zintegrowaną linię terapeutyczną, w skład której wchodzą dwa wysokoenergetyczne akceleratory liniowe, tomograf komputerowy z funkcją wirtualnej symulacji oraz system zarządzania i weryfikacji z bezpośrednim podłączeniem do serwerów: obrazowego i bazodanowego znajdujących się ośrodku macierzystym we Wrocławiu.

 

  • Pierwszy z akceleratorów TrueBeam, będący najnowszą konstrukcją firmy VARIAN, emituje wiązki promieniowania elektromagnetycznego o wartości potencjału przyśpieszającego 6 i 10 MV, pracujące w trybie wiązki płaskiej FF (Flattening Filter) oraz wiązki bez stożkowej FFF (Flattening Filter Free). Zastosowanie trybu FFF znacznie skraca czas trwania pojedynczego seansu radioterapeutycznego. Akcelerator TrueBeam wyposażony został w moduł do realizacji techniki intensywnie modulowanej radioterapii IMRT oraz techniki dynamicznej VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy). Dodatkowe wyposażenie akceleratora w postaci system obrazowania wiązką terapeutyczną EPID oraz system obrazowania OBI, który umożliwia realizację radioterapii pod kontrolą obrazowania IGRT (image-guided radiation therapy), dzięki zastosowaniu obrazowania wiązką kV daje możliwość wykonywania na w/w akceleratorze tomografii wiązką stożkową CBCT (Cone-beam CT), umożliwiając objętościową weryfikację ułożenia pacjenta (porównanie obrazów CT z obrazami CBCT).

 

  • Drugi z akceleratorów, Clinac 2100 CD firmy Varian, emituje wiązki promieniowania elektromagnetycznego o potencjale przyśpieszającym 6 i 18 MV oraz tożsame z pierwszym akceleratorem wiązki promieniowania cząsteczkowego. Clinac 2100 CD podobnie jak akcelerator TrueBeam, wyposażony został dodatkowo w system obrazowania OBI oraz EPID, dając możliwość planarnej (2D/2D) oraz objętościowej (3D-CBCT) weryfikacji poprawności ułożenia pacjenta oraz realizację radioterapii pod kontrolą obrazowania IGRT. Dodatkowo akcelerator posiada moduł do realizacji techniki intensywnie modulowanej radioterapii IMRT oraz techniki dynamicznej VMAT, co powoduje, iż w zakresie zarówno technik konformalnych 3D oraz technik dynamicznych oba akceleratory są ze sobą kompatybilne.

 

  • Zainstalowany w Zakładzie Teleradioterapii w Jeleniej Górze tomograf komputerowy jest urządzeniem dedykowanym do radioterapii z opcją wirtualnej symulacji, dzięki czemu łączy w sobie dwa urządzenia: symulator terapeutyczny oraz klasyczny aparat CT. W/w rozwiązanie umożliwia korzystanie z Tomografu jako części zintegrowanej linii terapeutycznej oraz klasycznego aparatu diagnostycznego.
Skip to content