napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Szpital  /  FILIA ZAKŁADU RADIOTERAPII W LEGNICY

Filia Zakładu Radioterapii w Legnicy

KONKTAKT
FILIA ZAKŁADU RADIOTERAPII W LEGNICY 
 
REJESTRACJA DO PORADNI

tel. 71 36 89 430

 
SEKRETARIAT: 

tel. 71 36 89 431

 
DYŻURKA LEKARSKA

tel. 71 36 89 434

 
Z-CA KIEROWNIKA DZIAŁU:

dr n. med. Agata Szulc
tel. 71 36 89 431

LOKALIZACJA
DZIAŁ RADIOTERAPII W LEGNICY

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
ul. Iwaszkiewicza 5
59-220 Legnica

 

SZARO-CEGLANY BUDYNEK
(obok BUDYNKU C)
KADRA MEDYCZNA
KIEROWNIK DZIAŁU: 

dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

 
Z-CA KIEROWNIKA:

dr n. med. Agata Szulc

 
LEKARZE SPECJALIŚCI RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ:

Anna Karnicka

Agnieszka Dmochowska

Sylwia Wnuk

Irena Toporowska-Kłoczko

Beata Seredyszyn

 
FIZYCY:
KIEROWNIK:

dr n. med. Marzena Janiszewska

Wojciech Szachowski

Maciej Raczkowski

Tomasz Siudziński

Tomasz Tokarz

Joanna Penar

 

TECHNICY ELEKTRORADIOLOGII:

Aleksandra Wieniawa-Bronisz

Grzegorz Kocaj

Maciej Gil

Barbara Wołoszyn

Monika Sałata

Marta Wilczak

Aleksandra Laszkiewicz

 
PIELĘGNIARKI:

Anna Cebinka

Barbara Kajda

 
SEKRETARKI MEDYCZNE:

Katarzyna Hęćka

Anna Jarosz

Magdalena Małek

Justyna Szczerska

Anna Tatarska

Kamila Szelest

 
ELEKTRONIK:

Mariusz Lasota

 
SALOWE:

Wiesława Czarnecka

Olga Łyczek

 
Zadania:

Filia Zakładu Radioterapii w Legnicy zajmuje się leczeniem pacjentów za pomocą promieniowania jonizującego z pól zewnętrznych, czyli teleterapii. Leczymy nowotwory prostaty, piersi, mózgu, żołądka, odbytnicy, odbytu, płuca, głowy i szyi, nowotwory ginekologiczne, mięsaki tkanek miękkich, chłoniaki i inne. We współpracy z oddziałami Chirurgii i Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy prowadzimy leczenie skojarzone, co znacząco poprawia wyniki terapii.

Pacjenci leczeni są o w oparciu o najnowsze technologie i zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami terapii. Wszyscy chorzy mają w ramach planowania leczenia wykonywaną tomografię komputerową, na podstawie której są tworzone indywidualne, zgodne z anatomią pacjenta plany leczenia.

Dwa razy w tygodniu w dziale odbywają się konsylia interdyscyplinarne w ramach “PAKIETU ONKOLOGICZNEGO” z udziałem lekarzy specjalistów: radioterapii onkologicznej, onkologów klinicznych, chirurgów, urologów, hematologów, otolaryngologów.

Stosujemy radioterapię stereotaktyczną w przerzutach do mózgu, guzach płuca i innych lokalizacjach. Dysponujemy techniką bramkowania oddechowego, którą stosujemy m. in. w leczeniu raka piersi, żeby zmniejszyć ryzyko powikłań ze strony serca i płuc. 

Leczenie prowadzimy w trybie ambulatoryjnym. Chorzy, którzy mają problem z dojazdem mogą skorzystać z hostelu, w którym zakwaterowanie i transport są bezpłatne. Pacjent ponosi tylko koszty wyżywienia

Filia Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Legnicy wyposażona jest w zintegrowaną linię terapeutyczną, w skład której wchodzą dwa wysokoenergetyczne akceleratory liniowe, tomograf komputerowy z funkcją wirtualnej symulacji oraz system zarządzania i weryfikacji z bezpośrednim podłączeniem do serwerów: obrazowego i bazodanowego znajdujących się ośrodku macierzystym we Wrocławiu (Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii).

Skip to content