napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Szpital  /  Ośrodek Leczenia Niewydolności Oddechowej w Domu

Godziny pracy

Poniedziałek: 8.00 – 14.00
Wtorek: 8.00 – 14.00
Środa: 8.00 – 14.00
Czwartek :nieczynne – wizyty domowe
Piątek: 8.00 – 14.00

Rejestracja

Pacjent zgłasza się ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza poradni chorób płuc z dotychczasową dokumentacją z leczenia (wypisy ze szpitala, wyniki badań: rtg klatki piersiowej, spirometria, gazometria, EKG itp.). Pacjent jest rejestrowany w kolejce oczekujących na koncentrator, a następnie kwalifikowany przez Komisję do domowego leczenia tlenem, o czym zostaje powiadomiony telefonicznie przez pracownika Ośrodka.

Telefon rejestracji: 71 33 49 562
Faks: 71 36 21 306
Telefon komórkowy: 609 901 065
Gabinet lekarski tel. 71 33 49 686
Dyżurka pielęgniarek tel. 71 33 49 691

Lokalizacja

53-439 Wrocław ul. Grabiszyńska 105, niski parter, pokój nr 018

Kierownik Ośrodka

Maria Jolanta Pułka
specjalista chorób płuc
71 33 49 562

Charakterystyka

Leczenie przewlekłych chorób układu oddechowego (tj. przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, rozedmy płuc, astmy oskrzelowej, chorób śródmiąższowych, marskich zmian pozapalnych i pogruźliczych) tlenem z koncentratora w domu pacjenta. Nieodpłatne dożywotnie użyczanie koncentratora tlenu do domu, wizyty lekarskie w Ośrodku i pielęgniarskie w domu pacjenta. W razie potrzeby wykonuje się badania laboratoryjne, rtg klatki piersiowej, gazometria, spirometria, EKG, morfologia.

Ośrodek świadczy usługi dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ, nie prowadzi działalności odpłatnej.

Informacja dla lekarza kierującego

Do domowego leczenia tlenem kwalifikują się chorzy z niewydolnością oddechową przewlekłą dużego stopnia w przebiegu następujących chorób:

 • POCHP,
 • astma oskrzelowa,
 • choroby śródmiąższowe płuc,
 • rozedma płuc,
 • zmiany marskie pozapalne i pogruźlicze,
 • rozstrzenie oskrzeli,
 • zatorowość płuc,
 • mukowiscydoza.

W badaniach pacjent powinien mieć:

 • cechy nadciśnienia płucnego w rtg klatki piersiowej,
 • w EKG przerost prawej komory,
 • w gazometrii PO2 poniżej 55mmHg , PCO2 – pow. 45;
 • w spirometrii duży stopień upośledzenia wentylacji, czyli VC poniżej 55%; FEV1 poniżej 50;
 • w morfologii podwyższony poziom hemoglobiny i hematokrytu.

Korzyści płynące z leczenia tlenem

Korzystając z leczenia tlenem o przepływie 1,5 – 2l na minutę przez 16-18 h/dobę, pacjent odnosi wiele korzyści, m.in. poprawę dotlenienia narządów wewnętrznych (mózgu, serca), co skutkuje polepszeniem sprawności psychicznej i fizycznej, zwiększeniem odporności organizmu, zmniejszeniem częstości zaostrzeń przewlekłych schorzeń, zmniejszeniem częstości pobytu w szpitalu i ilości zażywanych leków.

Przewlekła tlenoterapia powoduje ponadto znaczne spowolnienie postępu chorób przewlekłych i niewydolności oddechowej, co jest jednoznaczne z obniżeniem kosztów leczenia, poprawą funkcjonowania pacjenta w społeczeństwie, wydłużeniem życia.

Skip to content