napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Szpital  /  Pracownicy socjalni

Pracownicy socjalni

LOKALIZACJA

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

 
LOKALIZACJE:

*

pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław

Budynek F, pokój 109 

*

ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław

WEJŚCIE B, pokój 33A

*

"Szpital Leśne"

ul. Dunikowskiego 2-8

55-120 Oborniki Śląskie

pokój 53

 

KONKTAKT
PRACOWNIK SOCJALNY PL. L. HIRSZFELDA 12:

tel. (71) 36-89-249

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05

mgr Dominika Skrzypczak

dominika.skrzypczak@dcopih.pl

Budynek F, pokój 109  

 
PRACOWNIK SOCJALNY  UL. GRABISZŃSKA 105

tel. (71) 334 95 71

od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7:30 - 15:05

mgr Karolina Oczkowska

karolina.oczkowska@dcopih.pl

WEJŚCIE B, pokój 33A

 
PRACOWNIK SOCJALNY "SZPITAL LEŚNE"
tel. (71) 310 21 16
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:30-15:05

mgr Marta Babik marta.babik@dcopih.pl

pokój 53

 
PRACOWNICY SOCJALNI Z PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ I HOSPICJUM DOMOWEGO

tel. (71) 36-89-294

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-10:00

Małgorzata Wojtyniak, specjalista pracy socjalnej

Aneta Horodecka, starszy pracownik socjalny

pracowniksocjalny@dco.com.pl

pl. Hirszfelda 12

Budynek F, parter (Poradnia Medycyny Paliatywnej), pokój 8

Zadania pracownika socjalnego
  • pomoc w organizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla pacjentów samotnych wymagających opieki po wyjściu ze szpitala 
  • pomoc w zorganizowaniu ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku jego braku 
  • pomoc w organizacji ośrodków całodobowych (m.in. hospicjum stacjonarne/oddział medycyny paliatywnej)
  • pomoc w organizacji schronienia po wyjściu ze szpitala w przypadku osób bezdomnych, uchodźców 
  • pomoc w uzyskaniu różnego rodzaju świadczeń finansowych z MOPS,  ZUS 
  • pomoc w uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z PZON lub niezdolności do samodzielnej egzystencji z ZUS 
  • poradnictwo dla pacjenta i jego rodziny 
  • pomoc w zorganizowaniu pochówku w przypadku pacjenta samotnego lub bezdomnego 
  • współpraca z MOPS i innymi instytucjami na rzecz pacjenta potrzebującego 
  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na wniosek pracowników ośrodków pomocy społecznej 
Skip to content