napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Szpital  /  RADA NAUKOWA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

Rada naukowa dolnośląskiego Centrum Onkologii

KIEROWNICTWO RADY
Przewodniczący Rady Naukowej
prof. Rafał Matkowski
Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej
prof. Marek Bębenek
Sekretarz Rady Naukowej
Maciej Kozioł
CZŁONKOWIE RADY
dr hab. n. med. Vladimir Bobek
 
prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
 
dr n. med. Emilia Filipczyk-Cisarż
 
dr hab. n. med. Agnieszka Hałoń
 
dr n. med. Marzena Janiszewska
 
prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
 
dr n. med. Jarosław Łyczek
 
dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
 
prof. dr hab. n. med. Czesław Radzikowski
 
prof. dr hab. n. med. Rodryk Ramlau
 
prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
 
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
 
prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter

Rada naukowa jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym dyrektora Dolnośląskiego Centrum Onkologii w sprawach działalności naukowej pracowników DCO.

W skład rady powoływane są głównie osoby spoza DCO, posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego i wyróżniające się zasobem wiedzy oraz dorobkiem naukowym w dziedzinie objętej zakresem działania szpitala. Do rady powołani mogą być także pracownicy DCO posiadający stopień lub tytuł naukowy, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zadania rady:

ustalanie perspektywicznych kierunków rozwoju działalności naukowej DCO

ustalanie perspektywicznych kierunków działalności oświatowej i szkoleniowej DCO, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień promocji zdrowia

promowanie rozwoju naukowego DCO

opiniowanie projektów i ocena realizacji badań naukowych prowadzonych przez pracowników DCO, z uwzględnieniem relacji kosztów badań do ich użyteczności dla działalności leczniczej DCO

Skip to content