napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Szpital  /  RADIOTERAPIA

Radioterapia

Co jest radioterapia?
Radioterapia (napromienianie, naświetlanie) jest metodą leczenia, która polega na zabijaniu komórek raka i niszczeniu guza przy pomocy szczególnego rodzaju energii (promieniowania jonizującego). Celem radioterapii jest zniszczenie jak największej liczby komórek raka przy jak najmniejszym uszkodzeniu zdrowych tkanek. Wykorzystywana jest, by całkiem zniszczyć guz, zabić komórki raka, które zostały po zabiegu operacyjnym lub w celu zmniejszenia dolegliwości spowodowanych chorobą, a także po, lub jednocześnie z chemioterapią.
Rodzaje radioterapii
Teleradioterapia

W tej metodzie źródło promieniowania jest w pewnej odległości od pacjenta. Leczenie odbywa się w specjalnym urządzeniu-akceleratorze, codziennie, przez pięć dni w tygodniu. Jednorazową sesję nazywamy frakcją. Przy jej użyciu leczymy nowotwory głowy i szyi, mózgu, przełyku, żołądka, jelita grubego, płuca, piersi, Chłoniami, ziarnicę złośliwą i wiele innych.

Brachyterapia 

Źródło promieniowania znajduje się w pobliżu guza lub w samym guzie.

Co leczymy?

Nowotwory leczone radioterapią:

 • nowotwory głowy i szyi
 • nowotwory mózgu i rdzenia kręgowego
 • nowotwory płuca
 • nowotwory piersi
 • nowotwory przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, jelita grubego)
 • nowotwory ginekologiczne
 • nowotwory układu moczowego (prostaty, pęcherza moczowego)
 • nowotwory skóry
 • białaczki i chłoniaki
 • mięsaki tkanek miękkich
 
 
Nowoczesne techniki radioterapii stosowane w DCOPiH
 • Radioterapia konformalna – dzięki wykorzystaniu technik komputerowych pozwala precyzyjnie naświetlić guz z maksymalnym oszczędzeniem zdrowych tkanek.
 • IMRT – rodzaj radioterapii konformalnej, pozwalającej podać wysoką dawkę promieniowania na guz znajdujący się w sąsiedztwie tkanek szczególnie wrażliwych na działanie promieni jonizujących. Ma szczególne zastosowanie w leczeniu nowotworów głowy i szyi, gruczołu krokowego.
 • Radioterapia stereotaktyczna (radiochirurgia) – polega na podaniu jednorazowo wysokiej dawki na niewielki obszar w bardzo precyzyjny sposób. Najczęściej stosowana do leczenia małych zmian w mózgu (oponiaki, guzy przysadki, nerwiaki nerwu VIII, przerzuty do mózgu).
 • TBI – (Total Body Irradiation)- napromienianie całego ciała u dzieci i dorosłych przed przeszczepem szpiku kostnego.
Przebieg planowania i leczenia promieniowaniem

Lekarze radioterapeuci stosują do leczenia nowotworów promieniowanie jonizujące, które ma zdolność niszczenia komórek nowotworowych. Niestety może także uszkadzać położone w pobliżu guza zdrowe tkanki. Stosowane obecnie techniki radioterapii (radioterapia konformalna, IMRT, radioterapia stereotaktyczna) umożliwiają bardzo dokładne zaplanowanie i precyzyjną realizację leczenia, tak aby maksymalnie ochronić zdrowe tkanki. Prawidłowe przygotowanie leczenia promieniami wymaga czasu, ścisłej współpracy specjalistów z różnych dziedzin (specjalista onkolog radioterapeuta, fizyk medyczny, elektronik, technik radioterapii, specjalista radiolog, specjalista medycyny nuklearnej).
Niezbędny jest również wysokiej klasy sprzęt, na którym plan leczenia jest przygotowywany i realizowany.

Przebieg przygotowań do radioterapii
Po zgłoszeniu się w DCO pacjent trafia do swojego lekarza prowadzącego, który udziela wszystkich niezbędnych informacji.
 • W przypadku zlokalizowania nowotworu w obrębie mózgowia, twarzoczaszki lub szyi wykonywana jest specjalna maska unieruchamiająca z masy plastycznej, która ma na celu zapewnienie odtwarzalności ułożenia i tym samym precyzyjnego trafiania w guz nowotworowy przez promieniowanie. Nie należy obawiać się założenia maski, gdyż ma ona liczne otwory i można przez nią normalnie oddychać i patrzeć.
 • Następnie pacjent jest układany na symulatorze, gdzie wyznaczany jest obszar, który należy napromienić lub/i wykonywana jest tomografia komputerowa, która w tym wypadku nie jest badaniem służącym do określania zaawansowania choroby, lecz służy do precyzyjnego wyznaczenia obszaru do naświetlań.
 • Obrazy z tomografii komputerowej są przesyłane do systemu planowania leczenia. Tam lekarz zaznacza obszar guza i ew. węzłów chłonnych, które chce napromienić oraz te narządy, które chce szczególnie chronić. Wyznacza również dawki promieniowania.
 • W następnym etapie fizyk medyczny tak dobiera wiązki promieniowania, by podać właściwą dawkę na guz, chroniąc przy tym maksymalnie zdrowe tkanki.
 • Plan leczenia jest następnie sprawdzany przez dwóch lekarzy specjalistów i pacjent może rozpocząć radioterapię na aparacie terapeutycznym.
 • Aparaty w Zakładzie Teleradioterapii są oznaczone kolorami (czerwony, pomarańczowy itp.), co ma wyłącznie służyć rozróżnieniu aparatów przez personel i pacjentów, nie oznacza, że któryś jest mocniejszy lub słabszy. Dlatego, w razie awarii, pacjent bez żadnej szkody jest leczony na innym aparacie.
 • Realizacja planu
  Każdy pacjent ma komputerowy indywidualny plan leczenia. Następuje rozpisanie danych planu leczenia w karcie napromieniania chorego. Aparaty terapeutyczne są obsługiwane przez techników. Leczenie prowadzone jest według indywidualnych planów i zaleceń lekarzy radioterapeutów. Proces napromieniania jest dokumentowany w kartach napromieniania i historiach choroby. Lekarz prowadzący kontroluje przebieg radioterapii, kilkakrotnie bada chorego w jej trakcie, zaleca okresowe badania uzupełniające (np. badania krwi). Sesje napromieniania trwają do kilku minut, całe leczenie podzielone jest na frakcje (seanse). Liczba frakcji (seansów) jest zróżnicowana, w zależności od potrzeby, od kilku do kilkudziesięciu. Niekiedy wystarcza napromieniowanie jednorazowe.
 • W czasie napromieniania na aparacie bardzo istotne jest, żeby przez cały seans nie ruszać się, zachować tą samą pozycję. Co jakiś czas w trakcie leczenia wykonywane są zdjęcia sprawdzające prawidłowe ułożenie pacjenta na aparacie. Nie widać na nich guza i nie służą one do oceny, czy uległ on zmniejszeniu.
 • Leczenie promieniowaniem nie powoduje, że pacjent staje się radioaktywny. Nie stanowi żadnego zagrożenia dla otoczenia, może swobodnie kontaktować się z dziećmi.
Objawy niepożądane

Mimo rzeczywistych korzyści leczenia promieniami jonizującymi, należy pamiętać, że proces niszczenia komórek nowotworu złośliwego (samego guza, obszaru pooperacyjnego lub zmian wtórnych – przerzutowych) odbywa się w żywym organizmie ludzkim. Siłą rzeczy uszkodzeniu mogą ulegać tkanki zdrowe otaczające nowotwór, powodując objawy niepożądane w trakcie i po radioterapii. Znaczny rozwój technik leczenia spowodował zminimalizowanie ubocznych skutków napromieniania. Występować jednak mogą niepożądane odczyny popromienne najczęściej wczesne, rzadziej – po upływie szeregu miesięcy – późne. Występowanie objawów ubocznych jest uzależnione od napromienianego obszaru i leczonego nowotworu. Przed rozpoczęciem planowania leczenia lekarz szczegółowo informuje pacjenta o możliwych działaniach ubocznych. Rozpoczęcie radioterapii jest możliwe dopiero po wyrażeniu przez pacjenta pisemnej zgody na proponowane leczenie.

Występować mogą:

 • osłabienie ogólne, obniżenie naturalnej odporności organizmu
 • brak apetytu, spadek aktywności
 • zmiany we krwi (obniżenie ilości białych krwinek i płytek)
 • zapalenie skóry
 • utrata włosów przy napromienianiu skóry owłosionej głowy
 • zapalenie śluzówek w  jamie ustnej, gardle, krtani, jamach nosowych przy napromienianiu nowotworów głowy i szyi
Lekarz prowadzący udziela informacji jak należy zmniejszać dolegliwości związane z odczynem popromiennym. Nie należy na własną rękę, bez uzgodnienia z lekarzem stosować żadnych maści, płukanek czy ziół.
Sprzęt

W Zakładzie Teleradioterapii DCO mamy do dyspozycji 6 nowoczesnych akceleratorów firmy Varian, dwa symulatory oraz tomograf komputerowy. Wszystkie aparaty są ze sobą połączone w jedną linię terapeutyczną, co umożliwia sprawne przesyłanie danych i eliminuje ryzyko popełnienia błędu.

Zalecenia dla pacjentów
Zalecenia dla pacjentów radioterapia okolicy głowy i szyi
Skóra:
 • Zakaz mycia skóry oraz stosowania kosmetyków w okolicy napromienianej
 • Używanie wyłącznie specjalnych kremów do skóry napromienianej (rano i wieczorem; nie stosować do 2 godzin przed i po zabiegu)
 • Golenie wyłącznie na sucho, maszynką elektryczną
 • Ochrona przed wodą, promieniami słonecznymi,a także urazami i otarciami (np. luźna odzież, unikanie kołnierzyków, golfów i szali)
 • Zapewnienie dostępu powietrza do skóry

Jama ustna:

 • Płukanie jamy ustnej kilka razy dziennie i po każdym posiłku (½ łyżeczki soli kuchennej + ½ łyżeczki sody oczyszczonej + 1 L przegotowanej wody)
 • Mycie zębów:
  1. miękką szczoteczką (w razie potrzeby moczyć w gorącej wodzie co 15-30 sekund, aby zmiękczyć włókna)
  2. pastą o łagodnym smaku zawierającą fluor
  3. przynajmniej 2 razy dziennie (po śniadaniu i przed snem; najlepiej po każdym posiłku)
  4. przez co najmniej 2 minuty
 • Protezy:
  1. dobrze dopasowane w celu ochrony przed otarciami i urazami
  2. wyjmowane i oczyszczane po każdym posiłku (należy oczyścić także jamę ustną)
  3. W miarę możliwości używanie nici dentystycznych (raz dziennie, delikatnie)

Dieta: 

 • Posiłki częste, spożywane małymi kęsami
 • Dieta wysokokaloryczna, wysokobiałkowa
 • Zalecane produkty: pieczywo pszenne, ryż, kasza manna, mleko, mięso drobiowe i cielęce, masło, śmietana, oleje roślinne, pieczone jabłka, dojrzałe brzoskwinie, warzywa strączkowe, mleko, kefir, soki warzywne, sosy, kisiel, galaretka, budyń, przeciery owocowe
 • Unikanie pokarmów drażniących (nadmiernie gorących i zimnych, ostrych, kwaśnych, twardych), napojów gazowanych, pożywienia lepkiego, zawierającego dużą ilość cukru
 • Zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu
 • Picie dużej ilości płynów (>1,5 L dziennie), popijanie w trakcie jedzenia
 • W razie trudności w przełykaniu posiłki zmiksowane, półpłynne, uzupełnienie diety o gotowe preparaty żywieniowe dostępne w aptekach.
Program napromieniania pacjentek z lewostronnym rakiem piersi na wstrzymanym wydechu z użyciem systemu RPM. DEEP INSPIRATION BREATH HOLD TECHNIQUE

Program ma na celu udostępnienie pacjentkom z Dolnego Śląska nowoczesnej techniki radioterapii, umożliwiającej napromienianie lewej piersi ze znaczną redukcją dawki promieniowania w sercu, a wielu przypadkach całkowitym wyłączeniem serca z obszaru napromieniania. Metoda ta przyczynia się do znaczącego zmniejszenia ryzyka późnych powikłań kardiologicznych jak choroba wieńcowa czy zawał serca, które ujawniają się po  zakończeniu radioterapii i mogą niekorzystnie wpływać na całkowite przeżycia pacjentek wyleczonych z choroby nowotworowej.

 
Redukcja ryzyka powikłań kardiologicznych ma obecnie duże znaczenie, gdyż dzięki wczesnemu rozpoznaniu i skutecznym schematom chemioterapii uzyskano znaczną poprawę wyników leczenia raka piersi. Metoda napromieniania na wstrzymanym wdechu jest obecnie standardem w wielu ośrodkach europejskich oraz amerykańskich. Zakupienie przez Dyrekcję Dolnośląskiego Centrum Onkologii urządzenia RPM umożliwiło wprowadzenie tej metody również w naszym ośrodku.
 
Działanie urządzenia RPM polega na śledzeniu toru oddechowego pacjenta i synchronizacji pracy aparatu terapeutycznego zgodnie z fazami oddechowymi. RPM włącza akcelerator tylko w określonej, zadanej przez lekarza fazie oddechowej, w przypadku pacjentek z lewostronnym rakiem piersi, na głębokim wdechu.  W trakcie głębokiego wdechu serce obniża się wraz z przeponą, przez co wysuwa się ono z obszaru napromienianego.
 
Napromienianie na wstrzymanym wdechu prowadzone jest w Zakładzie Teleradioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii.
 
Informacje pod nr tel.: 71 368 94 99

Accessibility Toolbar