napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Szpital  /  ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ NOWOTWORÓW

Zakład Diagnostyki Molekularnej Nowotworów

LOKALIZACJA

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

pl. Hirszfelda 12

53-413 Wrocław

 

BUDYNEK B: PRZYZIEMIE, POKÓJ nr 6, 10, 11
KONKTAKT
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ NOWOTWORÓW
 
GODZINY OTWARCIA: 7:30 – 15:05

 

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. n. med. Izabela Łaczmańska

izabela.laczmanska@dcopih.pl

 

Z-CA KIEROWNIKA ZAKŁADU

dr n. med. Dagmara Michałowska

dagmara.michalowska@dcopih.pl

 

SEKRETARIAT

tel. 71/ 36 89 672

diagnostyka-molekularna@dcopih.pl

 

LABORATORIUM

tel.71 / 36 89 672

KADRA MEDYCZNA

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. n. med. Izabela Łaczmańska
Specjalista Laboratoryjnej Genetyki Medycznej

izabela.laczmanska@dcopih.pl

Z-CA KIEROWNIKA ZAKŁADU

dr n. med. Dagmara Michałowska,
w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej genetyki medycznej

 dagmara.michalowska@dcopih.pl

 
DIAGNOŚCI LABORATORYJNI:

 

BIOLODZY
 
LEKARZE
 
SEKRETARKI MEDYCZNE:
 
 
ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
O nas 

Zakład Diagnostyki Molekularnej Nowotworów (ZDMN) został utworzony w lipcu 2018 roku i jest wpisany na listę Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych pod nr 3816.

Zespół

W ZDMN kładziemy duży nacisk na dobór profesjonalnej kadry oraz stałe podnoszenie kwalifikacji każdej grupy zawodowej. Obecnie zatrudniamy 9 diagnostów laboratoryjnych (w tym 2 osoby w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej genetyki medycznej), jednego biologa oraz 3 sekretarki medyczne. Większość członków zespołu diagnostycznego ma duże doświadczenie w biologii molekularnej, w tym w onkogenetyce. Stałym członkiem zespołu jest także lekarz specjalista patomorfolog. Kierownik ZDMN, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie cytogenetyki klasycznej i molekularnej oraz biologii molekularnej. Kadra kierownicza ma także liczne osiągniecia w dydaktyce oraz badaniach naukowych.

Badania

W ZDMN prowadzona jest diagnostyka molekularna zmian somatycznych w nowotworach sporadycznych (tkanki nowotworowe) w celu ustalenia rozpoznania, rokowania i kwalifikowania pacjentów do terapii celowanych oraz, we współpracy z Poradnią Genetyczną, diagnostyka molekularna zmian germinalnych u pacjentów z podejrzeniem dziedzicznych predyspozycji do nowotworów. Zakład współpracuje z licznymi oddziałami i poradniami DCOPiH, stara się odpowiadać na potrzeby lekarzy klinicystów i czynnie uczestniczy w procesie diagnostyczno-terapeutycznym.

Stały rozwój ZDMN powiązany jest z rosnącymi zasobami nowoczesnej aparatury i sukcesywnym zwiększaniem zakresu prowadzonych badań diagnostycznych.  

ZDMN prowadzi także działalność naukową przy ścisłej współpracy z Ośrodkiem Badań Naukowych DCOPiH, czego efektem są publikacje naukowe, popularno-naukowe oraz wystąpienia na zjazdach i konferencjach towarzystw naukowych.

Akredytacja i kontrola jakości

Laboratorium ZDMN w 2021 roku jako pierwsze w Polsce laboratorium onkogenetyczne otrzymało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (nr AM 020) wg normy PN-EN ISO 15189:2023 dla laboratoriów medycznych w zakresie badań wybranych wariantów genów KRAS/NRAS/BRAF u pacjentów z rakiem jelita grubego techniką qPCR oraz sekwencjonowania genów BRCA1 i BRCA2 u pacjentów z rakiem piersi i /lub jajnika, prostaty i trzustki techniką NGS. W ZDMN funkcjonuje zintegrowany system zarządzania jakością i cały proces diagnostyczny jest prowadzony zgodnie z wytycznymi w/w normy. 

ZDMN co roku uczestniczy w europejskich kontrolach jakości badań dla technik molekularnych. 

Cele i plany

Naszym głównym celem jest dobro pacjenta i zapewnienie mu jak najlepszej opieki w zakresie diagnostyki molekularnej, zgodnie ze światowymi standardami. Jesteśmy młodym i prężnym zespołem, który stale podnosi swoje kwalifikacje i implementuje nowoczesne techniki. W pracy liczy się dla nas profesjonalizm, wiedza, doświadczenie, możliwość rozwoju zawodowego oraz dobra atmosfera. 

Zakres badań diagnostycznych:
 • Analiza wybranych mutacji w genach KRAS, NRAS, BRAF, EGFR w tkankach nowotworowych
 • Analiza wybranych mutacji w genie EGFR metodą real-time PCR w wolnokrążącym DNA (ctDNA) uzyskanym z płynnej biopsji u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP)
 • Analiza wybranych mutacji mutacji w genie CHEK2 u pacjentów z podejrzeniem dziedzicznej predyspozycji do nowotworów
 • Analiza wybranych mutacji w genie BRCA1 i PALB2 u pacjentów z podejrzeniem dziedzicznej predyspozycji do nowotworów
 • Badanie niestabilności mikrosatelitarnej (MSI) w tkankach nowotworowych 
 • Badanie rearanżacji w genach ALK i ROS 1 metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) w tkankach nowotworowych uzyskanych od pacjentów z rakiem płuca
 • Analiza wariantów w sekwencjach kodujących genów BRCA1 i BRCA2 metodą sekwencjonowania następnej generacji (NGS) (warianty germinalne i somatyczne). 
 • Badanie delecji i duplikacji eksonów w wybranych genach metodą MLPA (warianty germinalne)
 • Analiza wariantów genetycznych za pomocą sekwencjonowania metodą Sangera
 • Analiza wariantów w sekwencjach kodujących wybranych genów krytycznych dla dziedzicznego raka piersi i/lub jajnika metodą sekwencjonowania następnej generacji (NGS) (warianty germinalne)
 • Analiza wybranych wariantów w genie PIK3CA metodą real-time PCR w tkankach nowotworowych.
 • Badanie statusu metylacji promotora genu MGMT metodą MSPCR/Real-Time PCR w tkankach nowotworowych uzyskanych od pacjentów z glejakiem
 • Badanie wybranych wariantów w genach IDH1 i IDH2 metodą real-time PCR w tkankach nowotworowych uzyskanych od pacjentów z glejakiem
 • Badanie kodelecji 1p i 19q metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) w tkankach nowotworowych uzyskanych od pacjentów z glejakiem
 • Analiza wariantów typu fuzje i izoformy, SNV i indel w wybranych genach w tkance nowotworowej uzyskanej od pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca metodą sekwencjonowania następnej generacji (NGS).
 • Badanie wybranych wariantów w genie HFE u pacjentów z podejrzeniem dziedzicznej hemochromatozy
 • Badanie wybranych wariantów w genach F2, F5, SERPINE1 oraz MTHFR u pacjentów z podejrzeniem zakrzepicy
 • Analiza wariantów w wybranych genach metodą sekwencjonowania następnej generacji (NGS) u pacjentów z podejrzeniem dziedzicznej predyspozycji do nowotworu jelita grubego (warianty germinalne).
Publikacje:
PRACE PEŁNOTEKSTOWE

1.Łaczmańska I, Michałowska D. Stan polskich laboratoriów oraz ich kadr wykonujących badania z zakresu genetyki w onkologii (2023). 
Raport: Badania Genetyczne W Polsce Stan obecny, potrzeby, problemy, rozwiązania. Sanitas 2023

2. Michałowska D, Łaczmańska I. Panele genowe i diagnostyka genetyczna wybranych genów w onkologii. Raport: Badania Genetyczne W Polsce Stan obecny, potrzeby, problemy, rozwiązania. Sanitas 2023.

3. Laczmanska I, Michalowska D, Jedryka M, Blomka D, Semeniuk M, Czykalko E, Abrahamowska M, Mlynarczykowska P, Chrusciel A, Pawlak I, Maciejczyk A. Fast and reliable Sanger POLE sequencing protocol in FFPE tissues of endometrial cancer.
Pathol Res Pract. 2023 Feb;242:154315. PMID: 36738508. IF 2.8

4. Doraczynska-Kowalik A, Michalowska D, Matkowski R, Czykalko E, Blomka D, Semeniuk M, Abrahamowska M, Janus-Szymanska G, Mlynarczykowska P, Szynglarewicz B, Pawlak I, Maciejczyk A, Laczmanska I. Detection of BRCA1/2 pathogenic variants in patients with breast and/or ovarian cancer and their families. Analysis of 3,458 cases from Lower Silesia (Poland) according to the diagnostic algorithm of the National Cancer Control Programme. 
Front Genet. 2022 Sep 12;13:941375. PMID: 36171877. IF 4.772

5. Łaczmańska I, Dębicka I, Gil I, Michałowska D, Pawlak I, Sąsiadek MM. Personalised medicine in lung cancer. 
Nowotwory. Journal of Oncology 2021;71(2):122-128. DOI: 10.5603/NJO.2021.0026

6. Gil J, Łaczmańska I, Sąsiadek MM, Ziętek M. Personalised medical management of patients with melanoma (part 1). Review paper. 
Nowotwory. Journal of Oncology 2021;71(3):169-175. DOI: 10.5603/NJO.2021.0032 

7. Gil J, Łaczmańska I, Sąsiadek MM, Ziętek M. Personalised medical management of patients with melanoma (part 2). Review paper. 
Nowotwory. Journal of Oncology 2021;71(4):251-254. DOI: 10.5603/NJO.2021.0045 

8. Sąsiadek MM, Łaczmańska I, Maciejczyk A, Matkowski R, Gil J. Genetics and oncology (part 1.). Fundamentals of genetic testing-based personalised medicine in oncology. 
Nowotwory. Journal of Oncology 2020;70(4):144-149. DOI: 10.5603/NJO.2020.0029 

9. Doraczyńska-Kowalik A, Janus-Szymańska G, Matkowski R, Michałowska D, Sąsiadek MM. Genetics and Oncology (part 2.). Fundamentals of personalised medicine in the treatment of breast and ovarian cancer. Nowotwory. Journal of Oncology 2020;70(5):187-202. DOI: 10.5603/NJO.2020.0040

10. Michałowska D, Zagrabska A, Czykałko E, Skowrońska N, Blomka D, Szufnarowski K, Pawlak I, Maciejczyk A, Łaczmańska I. The launch of a COVID-19 diagnostic laboratory in an oncology hospital – a review of guidelines and the laboratory team’s own experiences. 
Nowotwory. Journal of Oncology 2020;70(6):262-266. DOI: 10.5603/NJO.2020.0051

 
STRESZCZENIA

1.Fulawka L, Hajac L, Glosna M, Michalowska D. Somatic mutations in KRAS, NRAS and BRAF genes in patients with colorectal cancer from Lower Silesia Region – a preliminary report. 31st European Congress of Pathology. Nicea, Francja, 7 – 11 września 2019

2. Michałowska D. Czy u każdej chorej na raka piersi wykonywać badania genetyczne? Komu i kiedy? XXIII Dolnośląska Jesień Onkologiczna. Piechowice, 12 października 2019

3. Michałowska D, Łaczmańska I, Filipczyk-Cisarż E, Blomka D, Zagrabska A, Czykałko E, Semeniuk M, Abrahamowska M,  Iwaneczko E, Pawlak I, Maciejczyk A. Analiza mutacji somatycznych w genach KRAS, NRAS, BRAF w tkance guza nowotworowego u 607 pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego leczonych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Biul.PTO Nowotwory 2021 T.6 supl.2 s.25-26, V Kongres Onkologii Polskiej. Wrocław, 20-23 października 2021.

4. Łaczmańska I, Michałowska D, Ziętek M, Zagrabska A, Semeniuk M, Blomka D, Czykałko E, Abrahamowska M, Iwaneczko E, Pawlak I, Maciejczyk A. Częstość występowania wariantu patogennego BRAF V600 w materiale od pacjentów leczonych z powodu czerniaka w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Biul.PTO Nowotwory 2021 T.6 supl.2 s.57, V Kongres Onkologii Polskiej. Wrocław, 20-23 października 2021.

5. Michałowska D, Czykałko E, Blomka D, Abrahamowska M, Łaczmańska I. Miejsce diagnostyki molekularnej w onkologii., XIV Dolnośląska Konferencja Szkoleniowo – Naukowa Pielęgniarek i Położnych Onkologicznych. Piechowice, 27-29 maja 2022.

6. Łaczmańska I. Akredytacja laboratorium molekularnego gwarancją wysokiej jakości diagnostyki onkogenetycznej. V Kongres Onkologii Polskiej. Wyzwania kompleksowej opieki onkologicznej. Wrocław, 20–23 października 2021.

7. Michałowska D. Diagnostyka raka płuca od A do Z, perspektywa biologa. XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów. Poznań, 13-15 października 2022.

8. Michałowska D. Badania genetyczne – czy sztuczna inteligencja zastąpi człowieka, czyli jak wykorzystać nowoczesne rozwiązania w genetyce onkologicznej, XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów. Poznań, 13-15 października 2022.

9. Michałowska D. Badania molekularne w ginekologii. Szkoła Młodych Patologów. Bydgoszcz, 02-03 czerwca 2023.

10. Łaczmańska I, Supplitt S, Abrahamowska M, Czykałko E, Iwaneczko E, Pawlak I, Maciejczyk A, Matkowski R, Michałowska D, Łaczmański Ł, Sąsiadek MM.  Ekspresja genów naprawy DNA ze ścieżki rekombinacji homologicznej w tkankach raka piersi z wariantem patogennym BRCA1/2.  XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Bydgoszcz, 3-6 wrzesień 2023

11. Michałowska D, Blomka D, Czykałko E, Semeniuk M, Abrahamowska M, Iwaneczko E, Pawlak I, Jędryka M, Maciejczyk A, Łaczmańska I. Częstość występowania somatycznych wariantów patogennych i prawdopodobnie patogennych w genach BRCA1 i BRCA2 u pacjentek z rakiem jajnika leczonych w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Bydgoszcz, 3-6 wrzesień 2023

Certyfikaty i zaświadczenia
Skip to content