napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Szpital  /  Zakład fizyki medycznej

Zakład Fizyki Medycznej

KADRA MEDYCZNA
ZAKŁAD FIZYKI MEDYCZNEJ

 

dr n. med. Marzena Janiszewska

Kierownik zakładu:

dr n. med. Marzena Janiszewska

 

Z-ca kierownika:

Kazimierz Kulaszewski
odpowiedzialny za brachyterapię

 

 

Fizycy:

 • Maciej Raczkowski,
  – specjalista fizyki medycznej,
  odpowiedzialny za działanie pracowni dozymetrii
 • st. tech. Grzegorz Nowakowski
  – odpowiedzialny za koordynację planowania leczenia z realizacją napromieniania
 • dr Klaudia Matyka
 • Anna Grabuś
  specjalista fizyki medycznej
 • Jacek Walczak
  specjalista fizyki medycznej
 • Joanna Penar
  specjalista fizyki medycznej
 • Tomasz Siudziński
  specjalista fizyki medycznej
 • Anna Walczak
  w trakcie specjalizacji
 • Tomasz Tokarz
  w trakcie specjalizacji
 • Wojciech Szachowski
  w trakcie specjalizacji
 • tech. med. Justyna Raczkowska
 • tech.med. Ewa Maślankiewicz
 • tech.med. Paweł Bajserowicz
 • tech.med. Dorota Bartosz
 • tech. Krzysztof Rzepa
 • tech. Ryszard Dmowski
KONKTAKT

dr n. med. Marzena Janiszewska

Kierownik zakładu:
dr n. med. Marzena Janiszewska
tel. 71 36 89 588
e-mail: janiszewska.m@dco.com.pl

 

Z-ca kierownika:
Kazimierz Kulaszewski, odpowiedzialny za brachyterapię
tel. 71 36 89 597

 

Sekretariat:
tel. 71 36 89 588

LOKALIZACJA
ZAKŁAD FIZYKI MEDYCZNEJ

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii
we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

 

BUDYNEK C, PIĘTRO 1
Zadania:

Zakład Fizyki Medycznej realizuje nowoczesne wysokospecjalistyczne procedury radioterapeutyczne – 3D, radioterapia stereotaktyczna, VMAT, IMRT, IGRT, TBI, 4D, oraz technikę radioterapii przed i pooperacyjnej lewej piersi na wstrzymanym oddechu. Ogromną wagę przywiązuje się do kontroli jakości aparatury terapeutycznej, co potwierdzają zewnętrzne audyty dozymetryczne. Jako pierwszy w Polsce poddał się ocenie i nadzorowi Państwowego Centrum Akredytacji, uzyskując certyfikat laboratorium badawczego Nr AB 1468.

Zakład Fizyki Medycznej współpracuje z wieloma jednostkami, w tym Uniwersytetem Medycznym, w zakresie napromieniania materiału badawczego, z Medycznym Studium Zawodowym w zakresie kształcenia techników elektroradiologii, z Ministerstwem Zdrowia. Jest jednostką szkolącą specjalistów z dziedziny Fizyki Medycznej. Przy Zakładzie Fizyki Medycznej DCO działa Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej.

Specjaliści ZFM w DCO realizuję również zadania  w filii DCO w Legnicy, planowanie leczenia, które przebiega zdalnie przy użyciu sieci światłowodowej, oraz nadzór dozymetryczny bezpośrednio w placówce w Legnicy.

W Zakładzie Fizyki Medycznej zatrudnieni są fizycy po studiach wyższych uniwersyteckich, oraz po Politechnice, po kierunku fizyka lub fizyka techniczna, z tytułem magistra, magistra inż., doktora.

Pracownicy z wyższymwykształceniem, po roku pracy mogą przystąpić do specjalizacji z Fizyki Medycznej.

Metody leczenia opracowywane w ZFM:

radioterapia radykalna

radioterapia konformalna

radioterapia paliatywna

radioterapia IMRT

TBI

brachyterapia ginekologiczna

brachyterapia oskrzeli i płuc

brachyterapia skóry

Skip to content