napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Szpital  /  ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ – PRACOWNIA PET-CT

Zakład Medycyny Nuklearnej – pracownia PET – CT

KADRA MEDYCZNA
ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ – PRACOWNIA PET-CT

 

dr n. med. Andrzej Kołodziejczyk

 

Pełnomocnik dyrektora
ds. medycyny nuklearnej:

dr n. med. Andrzej Kołodziejczyk

Lekarze-specjaliści medycyny nuklearnej:

 • dr n. med. Adam Macioszek
 • lek. Piotr Piwkowski
 • lek. Radosław Muczyński
 • dr n. med. Ingrid Wenzel-Duszyńska

Rezydenci

 • lek. Aleksandra Fedorowicz
 • lek. Paweł Maleika
 • lek. Maciej Kołodziejczyk

Specjalista Fizyki Medycznej:

 • mgr. Jacek Żebrowski

Technicy:

 • lic. Rafał Loho
 • mgr Marta Wlaszczyk
 • mgr Michał Pietraszek

Pielęgniarki:

 • lic. Ewa Stankiewicz
 • lic. Jolanta Gil
 • lic. Renata Has
KONKTAKT
ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ – PRACOWNIA PET-CT
 

Rejestracja:
Justyna Szymczak

tel. 71 36 89 314

fax: 71 36 89 315

tel. kom. 781 440 236

rejestracja czynna od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 13.00

Po godz 13.00 skierowania można dostarczać za pomocą faxu lub pocztą e-mail:

e-mail: petct@dco.com.pl

 

Świadczymy usługi z zakresu diagnostyki obrazowej PET. W naszej pracowni można wykonać zarówno badania refundowane przez NFZ, jak i komercyjne zgodnie z CENNIKIEM DCOPiH. Możliwość wykonania badań komercyjnych dotyczy pacjentów nieubezpieczonych oraz pacjentów kierowanych przez lekarzy nie posiadających odpowiedniej umowy z NFZ.

 

UWAGA, w każdym przypadku wymagane jest skierowanie od lekarza według poniższego wzoru:

WZÓR SKIEROWANIA

LOKALIZACJA
ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ – PRACOWNIA PET-CT

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii
we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

BUDYNEK B, PARTER
ZAKŁAD ŚWIADCZONYCH USŁUG

Zadania:

POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET) jest jedną z najnowocześniejszych obrazowych metod diagnostycznych i należy do szerokiej grupy badań radioizotopowych.

W przypadku badań izotopowych, źródłem promieniowania nie jest, jak w przypadku badań rentgenodiagnostycznych, lampa rentgenowska. Jest nim badany narząd. Radiofarmaceutyk zawierający pierwiastek promieniotwórczy (izotop) podany drogą dożylną, gromadzi się selektywnie w wybranym narządzie i emituje promieniowanie, które, po właściwym przetworzeniu daje obraz tego narządu. Intensywność promieniowania zależy nie od struktury narządu ale od jego funkcji (aktywności metabolicznej). Każde, również ogniskowe, zaburzenie funkcji jest odwzorowywane odpowiednio jako obszar o wzmożonym bądź upośledzonym metabolizmie.

Fenomen POZYTRONOWEJ TOMOGRAFII EMISYJNEJ polega na tym, że wykorzystuje ona, emitowane przez niektóre pierwiastki promieniotwórcze, cząstki z ładunkiem dodatnim – pozytony. Emitują je, produkowane sztucznie, izotopy podstawowych pierwiastków niezbędnych dla życia człowieka takich jak węgiel, tlen, azot i fluor. Izotopy te rozpadają się bardzo szybko (w ciągu kilku sekund do kilkudziesięciu minut) dzięki czemu dawka promieniowania na którą narażony jest pacjent jest niewielka.

W przeciwieństwie do powszechnie znanych badań obrazowych ukazujących strukturę badanych obszarów ciała, obraz uzyskany w badaniu PET jest odzwierciedleniem funkcji tkanek np. po podaniu znakowanej izotopem glukozy widzimy, które komórki ją wykorzystały i w jakiej ilości. Na tej podstawie możemy wyciągnąć wnioski dotyczące aktywności komórek lub narządów oraz wykryć nieprawidłowości już na poziomie metabolicznym, kiedy obraz anatomiczny jest jeszcze prawidłowy.

Istnieje wiele substancji, które wykorzystywane są w badaniach PET i stale powstają nowe. Dzięki temu możliwe jest badanie wielu złożonych procesów w organizmie takich jak: metabolizm glukozy, aminokwasów, kwasów tłuszczowych, przepływ krwi w różnych narządach a tym samym wykrycie choroby w bardzo wczesnym stadium, co znacznie zwiększa szanse powodzenia terapii.

Obecnie, w celu poprawy czułości badań obrazowych, stosuje się urządzeni hybrydowe. To urządzenia, które zawierają w sobie zarówno moduł do badań struktury (CT, MR) jak i funkcji narządów (PET). Oba badania wykonywane są jednoczasowo i w tym samym ułożeniu pacjenta co pozwala na uwidocznienie zaburzeń funkcji komórek i odwzorowanie tej patologii na obrazie strukturalnym.

Skaner PET-CT zainstalowany w Dolnośląskim Centrum Onkologii posiada parametry, które zostały dobrane do szczególnych potrzeb kompleksowej diagnostyki i terapii chorych na nowotwory i pod tym względem odpowiada najnowszym konfiguracjom na świecie.

 

pet2

Przygotowanie pacjenta do badania:

Przygotowanie pacjenta do badania ma na celu minimalizację fizjologicznego gromadzenia znacznika (FDG – fluorodeoksyglukozy) w tkankach (nerki, pęcherz, mięśnie szkieletowe, serce, brązowy tłuszcz) przy jednoczesnej optymalizacji wychwytu w tkance nowotworowej.

 • Pacjent zgłasza się na badanie na czczo (co najmniej 6 godzin po ostatnim posiłku), o godzinie ustalonej podczas rejestracji.
 • Dodatkowe zalecenia – w dniu poprzedzającym proszę stosować dietę niskocukrową, wieczorem lekka kolacja (bez alkoholu). W dniu badania bez jakichkolwiek posiłków, pacjent nie powinien także przed badaniem używać środków spożywczych nie zawierających cukru (guma do żucia, tik-tak, cukierki, syropy itd.)
 • Pacjent powinien być wstępnie nawodniony. Powinien wypić około 1 litra niegazowanej, niesłodzonej wody mineralnej w ciągu 2 godzin przed planowanym podaniem FDG. Nawodnienie obniża stężenie FDG w moczu i jednocześnie obniża dawkę promieniowania na jakie pacjent jest narażony. Pacjent zabiera ze sobą na badanie kolejny litr wody
 • Pacjent powinien unikać istotnego wysiłku fizycznego w dniu poprzedzającym badanie (siłownia, jazda na rowerze, biegi itd.) a także masaży leczniczych.
 • Pacjent na badanie zabiera ze sobą:
 1.  dokumentację medyczną, w szczególności wyniki poprzednich badań PET, badań obrazowych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) razem z płytami CD
 2. wszystkie normalnie zażywane leki , także insulinę
 3. wymagane środki higieniczne, np. w przypadku nietrzymania moczu
Uwagi dotyczące podawania leków:
 • Można zażyć stale pobierane leki nie związane z leczeniem cukrzycy, o ile nie wymagają spożycia posiłku (leki na nadciśnienie itp.)
 • Pacjenci z insulinoniezależną cukrzycą typu II i lekach doustnych powinni dostosować się do zaleceń odnośnie bycia na czczo. Pacjent nie bierze leków przeciwcukrzycowych w dniu badania, także iniekcji np. Victoza or Byetta. Leki te można zażyć po badaniu.
 • Pacjenci z cukrzycą typu I lub insulinozależną typu II powinni dążyć do osiągnięcia normalnych poziomów glukozy we krwi przed badaniem PET, w porozumieniu z lekarzem prowadzącym. Stężenie glukozy we krwi w momencie podawanie znacznika nie powinno przekraczać 150 mg%
 • W dniu badania pacjent nie wstrzykuje insuliny, zabiera ją ze sobą. Preparaty insuliny długodziałającej mogą być podane wieczorem w dzień poprzedzający badanie.
 • W indywidualnych przypadkach inny tryb postępowania wymaga wcześniejszego uzgodnienia z lekarzem pracowni PET. W każdym wypadku odstęp pomiędzy podaniem insuliny krótkodziałającej a badaniem powinien być większy niż 4 godziny.
 • Jeśli pacjent jest odżywiany pozajelitowo odżywianie takie powinno być zakończone co najmniej 4 godziny przed planowanym podaniem FDG. Należy zwrócić uwagę aby płyny użyte do infuzji celem wstępnego nawodnienia nie zawierały glukozy.
 • 1.5 godziny przed badaniem pacjent może przyjąć doustnie 40mg propranonolu. Zażycie propranonolu jest możliwe przy braku przeciwwskazań lekarskich do terapii beta blokerami. Receptę wystawia lekarz kierujący. Podanie propranololu może zmniejszyć nieswoiste gromadzenie 18FDG w brunatnej tkance tłuszczowej. Postępowanie zalecane w przypadku osób młodych z chłoniakami, nowotworami głowy i szyi oraz osób o wysokiej pobudliwości nerwowej.
Uwagi dodatkowe:
 • Ciąża stanowi względne przeciwwskazanie do wykonania badania. Badanie u kobiety w ciąży można wykonać jedynie w przypadkach, które nie mogą być wykonane po porodzie; Pacjentki w wieku rozrodczym prosimy o wykonanie testu ciążowego w dniu poprzedzającym badanie. W trakcie pobytu w pracowni poprosimy o podpisanie oświadczenia stwierdzającego że Pacjentka nie jest w ciąży.
 • Pacjentom nie powinny towarzyszyć dzieci i kobiety w ciąży.
 • Czas konieczny na wykonanie badania zwykle wynosi około 3 godzin.

Dokumenty do pobrania:

Możliwość wykonania badań komercyjnych dotyczy pacjentów nieubezpieczonych oraz pacjentów kierowanych przez lekarzy nie posiadających odpowiedniej umowy z NFZ.

Uwaga, wystawienie skierowania na badanie PET-CT nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem pacjenta do badania.

Kwalifikacja następuje po dostarczeniu do Zakładu (osobiście, fax lub mail) prawidłowo i czytelnie wypełnionego skierowania wraz z wynikami badań dodatkowych i kopiami kart informacyjnych. O zakwalifikowaniu do badania i jego terminie pacjent zostanie powiadomiony telefonicznie. Wynik badania oraz dostarczona dokumentacja zostanie przekazana lekarzowi kierującemu lub pacjentowi (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami).

W przypadku niepełnego lub nieczytelnego wypełnienia skierowania, kwalifikacja do badania zostanie przesunięta do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

Skip to content