napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Szpital  /  ZAKŁAD MIKROBIOLOGII

Zakład Mikrobiologii

LOKALIZACJA
ZAKŁAD MIKROBIOLOGII

Ul. Grabiszyńska 105

53-439 Wrocław

KONKTAKT
PRACOWNIA MIKROBIOLOGII

tel. 782 999 730 

email.: mikrobiologia@dcopih.pl

 

PRACOWNIA WIRUSOLOGII MOLEKULARNEJ

782 999 730 

email.: mikrobiologia@dcopih.pl

 

PRACOWNIA PRĄTKA GRUŹLICY I MYKOBAKTERIOZ

782 999 720, 71 33 49 439

email.: gruzlica@dcopih.pl

KADRA MEDYCZNA
KIEROWNIK ZAKŁADU: 

mgr Iwona Wodzińska- Maszko 

diagnosta laboratoryjny, specjalista mikrobiologii medycznej

 
DIAGNOŚCI:

mgr Barbara Zagórska

mgr Ilona Stępnicka – Strzałka 

mgr Anna Dudas 

mgr Anna Gregory 

mgr Katarzyna Wacko 

mgr Paulina Mika Karczewska 

 
MŁODSZY ASYSTENT

mgr Anna Wojtoń  

mgr Dominika Załęcka 

mgr Klaudia Wojtków 

 
PERSONEL TECHNICZNY:

Zhanna Ivanova

O laboratorium:

W laboratorium wykonywane są badania przesiewowe i diagnostyczne w zakresie zakażeń bakteryjnych wirusowych i grzybiczych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów diagnostycznych umożliwiających szybkie wykrywanie patogenów, ich identyfikację  i określenie wrażliwości na leki.

Laboratorium uczestniczy w krajowych oraz międzynarodowych programach zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości (POLMICRO, QCMD, LABQUALITY, kontrole Krajowego Referencyjnego Laboratorium Prątka).

Zakres badań: Pracownia Mikrobiologii

Posiewy materiałów klinicznych w warunkach tlenowych i beztlenowych.

Identyfikacja gatunkowa drobnoustrojów metodą spektrometrii mas.

Oznaczanie lekowrażliwości metodami zgodnymi z rekomendacjami EUCAST.

Szybka diagnostyka molekularna zakażeń układowych metodą multipex PCR.

Wykrywanie antygenów Candida spp. Aspergillus spp. metodą ELISA i Cryptococcus neoformans metodą aglutynacji.

Zakres badań: Pracownia Wirusologii Molekularnej

wykrywanie materiału genetycznego wirusów metodą real-time PCR i multiplex PCR.

Zakres badań: Pracownia Prątka Gruźlicy  i  Mykobakterioz

Bakterioskopia – metodą fluorescencji.

Posiewy materiałów klinicznych: metodą automatyczną w systemie MGIT do wczesnej detekcji wzrostu prątków i uzupełniająco metodą konwencjonalną.

Wykrywanie materiału genetycznego Mycobacterium tuberculosis complex metodą real-time PCR.

Identyfikacja gatunkowa prątków gruźlicy i atypowych metodą spektrometrii mas.

Oznaczanie lekooporności na podstawowe leki przeciwprątkowe.

Wykrywanie oporności typu MDR oraz XDR prątków gruźlicy metodą real-time PCR.

Certyfikaty i zaświadczenia:
Skip to content