napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Szpital  /  Zakład Patomorfologii II

Zakład Patomorfologii II

KONKTAKT
ZAKŁAD PATOMORFOLOGII II
 

dr hab. Andrzej Wojnar

 
KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. Andrzej Wojnar
(profesor nadzwyczajny NWSM)
tel. 71 36 89 537

 
Z-CA KIEROWNIKA DS. ORGANIZACYJNYCH:

dr n. med. Wojciech Rzeszutko
tel. 71 36 89 345

Z-CA KIEROWNIKA DS. MERYTORYCZNYCH

dr n. med. Janusz Kubacki,

tel. 71 36 89 345

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII - CZĘŚĆ LABORATORYJNA

(Budynek D, wysoki parter)

  • tel. 71 36 89 346
  • histopatologia@dcopih.pl 
  • Godziny pracy:
  • 7:00 – 15:05, od poniedziałku do piątku,  Soboty od: 7:00 – 12:00
SEKRETARIAT ZAKŁADU PATOMORFOLOGII

Wyniki badań - Wypożyczenia, informacje dla pacjenta 

(Budynek B, poziom -1)

LOKALIZACJA
ZAKŁAD PATOMORFOLOGII I

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

 

BUDYNEK D - WYSOKI PARTER

część laboratoryjna, 

 

BUDYNEK B - PRZYZIEMIE

część administracyjna, pokoje lekarskie

KADRA MEDYCZNA
dr hab. Andrzej Wojnar
KIEROWNIK ZAKŁADU

dr habil.n.med Andrzej Wojnar profesor PWR

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

lek. Beata Muszczyńska-Bernhard

 

SPECJALIŚCI PATOMORFOLODZY:

lek. Ewelina Iwaneczko

lek. Aleksandra Zduniak

 

LEKARZE ASYSTENCI

lek Dagmara Kostecka

lek. Piotr Kędra

 
MŁODSI ASYSTENCI

mgr Anna Kociemska

mgr Dorota Juszczak

mgr Małgorzata Krupa

mgr Anna Cieślak

 

STARSI TECHNICY ANALITYKI MEDYCZNEJ

Magdalena Mazurek

Beata Grecka

 

CYTOMORFOLODZY

mgr Halina Kubiak

mgr Danuta Janicka

 
LABORANTKA

Alicja Wróblewska

 

POMOC LABORATORYJNA

Julia Maniowska

 

PREPARATOR

Zygmunt Kurowski

O nas:

Patomorfologia jest interdyscyplinarnym działem medycyny, który zajmuje się diagnozowaniem schorzeń na podstawie zmian makroskopowych i mikroskopowych. Lekarz patomorfolog rozpoznaje chorobę, ocenia stopień jej zaawansowania.

Weryfikując czynniki predykcyjne (określające odpowiedź na konkretne leki) i czynniki prognostyczne (przewidujące przebieg choroby) – monitoruję terapię oraz ocenia skuteczność leczenia.

Patomorfologia jest interdyscyplinarnym działem medycyny, który zajmuje się diagnozowaniem schorzeń na podstawie zmian makroskopowych i mikroskopowych. 

Siedzibą Zakładu PatomorfologiiII jest Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii przy ul Grabiszyńskiej 105 we Wrocławiu. 

Jednostka zarządzana jest przez specjalistę patomorfologa 

Zakład Patomorfologii  II prowadzi pełną diagnostykę patomorfologiczną dla oddziałów DCOPiH szpitala przy ul.Grabiszyńskiej 105 oraz podmiotów posiadających podpisaną umowę z DCOPiH. 

Koncentruje się przede wszystkim na współpracy z oddziałami szpitalnymi a z podmiotami zewnętrznymi w niewielkim zakresie na podstawie zawartych umów.

Zakład jest całkowicie zautomatyzowany, wyposażony w nowoczesną, najwyższej klasy aparaturę medyczną. Zatrudniamy wysoko kwalifikowaną kadrę medyczną, nieustannie podnoszącą swoje kwalifikację.  Rozpoznania patomorfologiczne są zgodne z obowiązującymi standardami.

Siedzibą JDP jest Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii przy placu Hirszfelda 12 we Wrocławiu. Jednostka zarządzana jest przez specjalistę patomorfologa i dwóch zastępców: do spraw organizacyjnych i spraw merytorycznych.

 Zakład Patomorfologii dokonuje świadczeń w zakresie pełnej diagnostyki patomorfologicznej dla wszystkich oddziałów DCOPiH oraz podmiotów posiadających podpisaną umowę z DCOPiH. Zakład koncentruje się przede wszystkim na współpracy z oddziałami szpitalnymi, z podmiotami zewnętrznymi w niewielkim zakresie na podstawie zawartych umów.

Zakład jest całkowicie zautomatyzowany, wyposażony w nowoczesną, najwyższej klasy aparaturę medyczną pozwalającą na uzyskanie najwyższej jakości preparatów histopatologicznych. Zatrudniamy wysoko kwalifikowaną kadrę medyczną, nieustannie podnoszącą swoje kwalifikację.  Rozpoznania patomorfologiczne są zgodne z powszechnie obowiązującymi standardami Polskiego Towarzystwa Patologów.

LICENCJE

Jednostka posiada Licencję Polskiego Towarzystwa Patologów ważną do 25.01 2026r   

 AKREDYTACJE

Jednostka posiada Certyfikat potwierdzający spełnienie przez DCOPiH  Standardów Akredytacyjnych dla Diagnostyki Patomorfologicznej w zakresie działalności Zakładu Patomorfologii 

CERTYFIKATY

Certyfikat LABQUALITY patologia kliniczna – metody immunohistochemiczne

Wykonywane badania:

a) standardowe badania histopatologiczne

b) badania śródoperacyjne

c) badania histochemiczne

d) badania immunohistochemiczne

e) badania cytologiczne 

f) inne badania specjalistyczne, konsultacje

Struktura:

Zakład Patomorfologii II obejmuje: 

Pracownia Histopatologii

-sekretariat

-pomieszczenia techniczne

   1.rejestracja i pobieranie materiału, badania śródoperacyjne

   2.pracownia zatapiania i krojenia materiałów

   3.pomieszczenie aparaturowe ( wyposażone w procesor tkankowy, procesor      barwiący z zaklejarką, procesor do barwień histochemicznych, procesor do badań immunohistochemicznych)

-magazyn materiałów biologicznych

-pokój lekarski

-archiwum

-pomieszczenia socjalne

Pracownia Cytologii:

-pomieszczenie laboratoryjne 

-pokój cytomorfologów

-magazyn

-pomieszczenia socjalne

Prosektura

Accessibility Toolbar