napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Szpital  /  ZAKŁAD PATOMORFOLOGII

Zakład Patomorfologii I

KONKTAKT
ZAKŁAD PATOMORFOLOGII I
 

dr hab. Andrzej Wojnar

 
KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. Andrzej Wojnar
(profesor PWr)
tel. 71 36 89 537

 
Z-CA KIEROWNIKA DS. ORGANIZACYJNYCH:

dr n. med. Wojciech Rzeszutko
tel. 71 36 89 345

Z-CA KIEROWNIKA DS. MERYTORYCZNYCH

dr n. med. Janusz Kubacki,

tel. 71 36 89 345

 
ZAKŁAD PATOMORFOLOGII - CZĘŚĆ LABORATORYJNA

(Budynek D, wysoki parter)

 • tel. 71 36 89 346
 • histopatologia@dcopih.pl 
 • Godziny pracy:
 • 7:00 – 15:05, od poniedziałku do piątku,  Soboty od: 7:00 – 12:00
SEKRETARIAT ZAKŁADU PATOMORFOLOGII

Wyniki badań - Wypożyczenia, informacje dla pacjenta 

(Budynek B, poziom -1)

LOKALIZACJA
ZAKŁAD PATOMORFOLOGII I

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

 

BUDYNEK D - WYSOKI PARTER

część laboratoryjna, 

 

BUDYNEK B - PRZYZIEMIE

część administracyjna, pokoje lekarskie

KADRA MEDYCZNA
dr hab. Andrzej Wojnar
KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. Andrzej Wojnar
(profesor nadzwyczajny NWSM)

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 • dr n. med. Wojciech Rzeszutko
 • dr n med. Janusz Kubacki

 

KONSULTANT NAUKOWY
 • prof. dr hab. Michał Jeleń (Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Agnieszka Hałoń (Zakład Patomorfologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu)

 

PATOMORFOLODZY
 • lek. Edmund Prudlak
 • lek. Łukasz Hałoń
 • lek. Tomasz Wojciechowski
 • lek. Ewelina Iwaneczko
 • lek. Krzysztof Zduniak
 • lek. Aleksandra Zduniak

 

LEKARZE ASYSTENCI
 • lek. Dagmara Kostecka
 • lek. Piotr Kędra
 • lek. Katarzyna Minczakowska-Klepacka
 • lek. Karolina Radka
 • lek. Marta Mianowska
 
KIEROWNIK ZESPOŁU HISTOTECHNOLOGÓW
 • mgr Hanna Stawińska

 

MŁODSI ASYSTENCI
 • mgr Edyta Kępska
 • mgr Barbara Korzeniowska
 • mgr Kamila Choromańska
 • mgr Edyta Wróblewska

 

DIAGNOŚCI LABORATORYJNI
 • mgr Paulina Suwara
 • mgr Karolina Żabierek
 • mgr Anna Mataczyno
 • mgr Magdalena Głuchowska

 

STARSI TECHNICY ANALITYKI MEDYCZNEJ
 • Renata Nowosad
 • Irena Korycka
 • Danuta Pusiarska
 • Alicja Cieśla
 • Monika Pabiasz

 

SEKRETARKI MEDYCZNE
 • Amanda Bełczącka
 • Katarzyna Olejniczak
 • Aleksandra Stawiarska
 • Beata Wróbel
 • Dorota Wyspiańska

 

REJESTRATORKA MEDYCZNA
 • Katarzyna Nocko
O nas:

Patomorfologia jest interdyscyplinarnym działem medycyny, który zajmuje się diagnozowaniem schorzeń na podstawie zmian makroskopowych i mikroskopowych. Lekarz patomorfolog rozpoznaje chorobę, ocenia stopień jej zaawansowania.

Weryfikując czynniki predykcyjne (określające odpowiedź na konkretne leki) i czynniki prognostyczne (przewidujące przebieg choroby) – monitoruje terapię oraz ocenia skuteczność leczenia.

Badanie patomorfologiczne/histopatologiczne polega na pobraniu komórek lub tkanki do oceny pod mikroskopem w postaci specjalnie sporządzonego preparatu (badanie cytologiczne, biopsja aspiracyjna cienkoigłowa, biopsja gruboigłowa, badanie wycinka tkankowego). 

Siedzibą JDP jest Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii przy placu Hirszfelda 12 we Wrocławiu. Jednostka zarządzana jest przez specjalistę patomorfologa i dwóch zastępców: do spraw organizacyjnych i spraw merytorycznych.

 Zakład Patomorfologii dokonuje świadczeń w zakresie pełnej diagnostyki patomorfologicznej dla wszystkich oddziałów DCOPiH oraz podmiotów posiadających podpisaną umowę z DCOPiH. Zakład koncentruje się przede wszystkim na współpracy z oddziałami szpitalnymi, z podmiotami zewnętrznymi w niewielkim zakresie na podstawie zawartych umów.

Zakład jest całkowicie zautomatyzowany, wyposażony w nowoczesną, najwyższej klasy aparaturę medyczną pozwalającą na uzyskanie najwyższej jakości preparatów histopatologicznych. Zatrudniamy wysoko kwalifikowaną kadrę medyczną, nieustannie podnoszącą swoje kwalifikację.  Rozpoznania patomorfologiczne są zgodne z powszechnie obowiązującymi standardami Polskiego Towarzystwa Patologów.

LICENCJE:

Jednostką posiada Licencję Polskiego Towarzystwa Patologów ważną do 07.06.2025r  

AKREDYTACJE: 

Jednostka posiada Certyfikat potwierdzający spełnienie przez DCOPiH  Standardów Akredytacyjnych dla Diagnostyki Patomorfologicznej w zakresie działalności Zakładu Patomorfologii na poziomie 96% możliwej do uzyskania liczby punktów.

Jednostka posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na szkolenie specjalizacyjne z patomorfologii i jako jedyny ośrodek w regionie na szkolenie lekarzy innych specjalizacji w tej dziedzinie.

Lokalizacja:

Zakład Patomorfologii obejmuję:

1) Pomieszczenia techniczne – budynek D parter:

a) przyjmowanie i rejestracja materiału

b) wycinanie (pobieranie) materiału, badania śródoperacyjne

c) pracownia procesorowania, zatapiania, barwienia, kompletacji przypadku

d) pracownia krojenia

e) pracownia immunohistochemii

2) Pokój Kierownika Zakładu Patomorfologii

3) Pomieszczenia biurowe pokoje lekarskie i sekretariat – budynek B przyziemie 

a) pokój lekarski 1

b) pokój lekarski 2

c) pokój lekarski 3

d) pokój lekarski 4

e) sekretariat zakładu

 

Wykonywane badania:

a) standardowe badania histopatologiczne

b) badania śródoperacyjne

c) badania histochemiczne

d) badania immunohistochemiczne

e) badania cytologiczne nieginekologiczne

f) badania cytologiczne ginekologiczne w ramach Programu Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy NFZ

g) inne badania specjalistyczne (konsultacja, hybrydyzacja in situ)

 

Wszystkie badania wykonywane są w sposób zautomatyzowany na najwyższej jakości nowoczesnej aparaturze medycznej co gwarantuje powtarzalność zwalidowanych metod.

Usługi medyczne:

Zakład Patomorfologii dokonuje świadczeń w zakresie pełnej diagnostyki patomorfologicznej dla wszystkich oddziałów DCOPiH oraz podmiotów posiadających podpisaną umowę z DCOPiH. Zakład koncentruje się przede wszystkim na współpracy z oddziałami szpitalnymi, z podmiotami zewnętrznymi w niewielkim zakresie na podstawie zawartych umów.

 

Przyjmowanie i odbiór materiału do badań konsultacyjnych:

Do materiału nadesłanego do konsultacji (preparaty histopatologiczne i/lub bloczki parafinowe) konieczne jest dołączenie skierowania wypełnionego przez lekarza z określeniem celu konsultacji, podaniem istotnych danych klinicznych oraz wyniku badania histopatologicznego dotyczącego danego materiału.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie konsultacji : ok 7 dni roboczych

Odbiór : sekretariat Zakładu Patomorfologii bud B pokój nr 13 przyziemie w godzinach 8:00-14.30 (pon-pt)

Przed odbiorem wyników należy zadzwonić do sekretariatu Zakładu Patomorfologii pod nr tel (071) 36-89-538 i upewnić się ,że wynik jest już gotowy do wydania.

UWAGA ! Podany czas oczekiwania na wynik jest orientacyjny i może ulec przesunięciu.

Wypożyczenie i zwrot materiału (preparaty – szkiełka i bloczki parafinowe)

W celu wypożyczenia materiału do dalszych badań pacjent powinien dostarczyć wniosek o wypożyczenie materiału. (wniosek dostępny na dole strony – prosimy o dołączenie formularza do pobrania – PAT-4-F1 Wypożyczenie preparatów  i bloczków parafinowych). Wniosek należy dostarczyć na jeden z poniższych sposobów (w godzinach pracy Sekretariatu):

1.) dostarczyć osobiście lub przez osobę upoważnioną do Sekretariatu Zakładu Diagnostyki Patomorfologicznej

2.) przysłać mailem: e-mail: histopatologia@dcopih.pl 

Preparaty są przygotowywane do wypożyczenia w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania wniosku.

Odbiór przygotowanych materiałów wyłącznie osobiście przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną z pisemnym upoważnieniem  w Sekretariacie Zakładu Diagnostyki Patomorfologicznej. W przypadku wniosku o wypożyczenie materiału nadesłanego mailem należy dostarczyć również oryginał wniosku o wypożyczenie materiału.

Odpis wyniku badania:

Odpisy wyników badań można uzyskać w Dziale Obsługi Pacjenta, tel. 71 36 89 239

Informacja dotycząca odbioru rozpoznań dotyczących cytologii ginekologicznej w ramach programu NFZ wczesnego wykrywania raka szyjki macicy:

Informację udzielane są pod numerem telefonu: 669 220 636 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30

Skip to content