napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Szpital  /  ZAKŁAD RADIOTERAPII

Zakład radioterapii

KONKTAKT
ZAKŁAD RADIOTERAPII:

 

Kierownik: 

dr hab. Adam Maciejczyk

 
 
DZIAŁ RADIOTERAPII AMBULATORYJNEJ:

Z-ca kierownika:

dr n. med. Dorota Dupla

tel. 71 36 89 516

Sekretariat: tel. 71 36 89 501
Lekarze: tel. 71 36 89 506
Pielęgniarki: tel. 71 36 89 523

 
DZIAŁ RADIOTERAPII STACJONARNEJ (P2)

Z-ca kierownika:

lek. Grażyna Kulesza

tel. 71 36 89 473

Sekretariat: tel. 71 36 89 472
Lekarze: tel. 71 36 89 471 lub 71 36 89 473
Pielęgniarki: tel. 71 36 89 474

 
DZIAŁ RADIOTERAPII STACJONARNEJ (P3)

Z-ca kierownika:
lek. Agnieszka Pomiećko-Olszowy
tel. 71 36 89 486

Pielęgniarka oddziałowa:
Kazimiera Szygulska
tel. 71 36 89 487

Sekretariat: tel. 71 36 89 488
Lekarze: tel. 71 36 89 485 lub 71 36 89 486
Pielęgniarki: tel. 71 36 89 487

 
DZIAŁ RADIOTERAPII STACJONARNEJ (P4)

Z-ca kierownika:
lek. Jacek Cwynar
tel. 71 36 89 397

lek. Beata Słocka-Romaniuk
tel. 71 36 89 394

Pielęgniarka oddziałowa:
mgr Małgorzata Pudełek
tel. 71 36-89-393

Sekretariat: tel. 71 36 89 400
Lekarze: tel. 71 36 89 394
Pielęgniarki: tel. 71 36 89 395

 
ZAKŁAD BRACHYTERAPII

Zastępca kierownika:
lek. Maria Wolny-Łątka
tel. 71 36 89 422

Pielęgniarka koordynująca:
Krystyna Drewniak
tel. 71 36 89 436

Sekretariat: 71 36 89 400

LOKALIZACJA
ZAKŁAD RADIOTERAPII

Dolnośląskie Centrum Onkologii
we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

BUDYNEK B

 

DZIAŁ RADIOTERAPII AMBULATORYJNEJ

Dolnośląskie Centrum Onkologii
we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

BUDYNEK C

 

DZIAŁ RADIOTERAPII STACJONARNEJ (P2)

Dolnośląskie Centrum Onkologii
we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

BUDYNEK B, PIĘTRO I

 

DZIAŁ RADIOTERAPII STACJONARNEJ (P3)

Dolnośląskie Centrum Onkologii
we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

BUDYNEK B, PIĘTRO II

 

DZIAŁ RADIOTERAPII STACJONARNEJ (P4)

Dolnośląskie Centrum Onkologii
we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

BUDYNEK B, PIĘTRO I

 

ZAKŁAD BRACHYTERAPII

Dolnośląskie Centrum Onkologii
we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

BUDYNEK B, POZIOM -1

KADRA MEDYCZNA
DZIAŁ RADIOTERAPII AMBULATORYJNEJ

 

Z-ca kierownika:

dr n. med. Dorota Dupla

 

Lekarze:

lek. Beata Mikuła (asystent)
dr n. med. Agata Szulc (starszy asystent)
lek. Agnieszka Dmochowska (starszy asystent)
lek. Agnieszka Kaczmar-Dybko (starszy asystent)
lek. Anna Karnicka (starszy asystent)
lek. Klaudiusz Małachowski (starszy asystent)
lek. Bożena Nadratowska-Marcinkowska (starszy asystent)
lek. Iga Skrzypczyńska (starszy asystent)
lek. Anna Sosińska-Rudy (starszy asystent)
lek. Aleksandra Sztuder (starszy asystent)
lek. Łukasz Trembecki (starszy asystent)
lek. Jolanta Zimna
lek. Iwona Wiśniewska
lek. Małgorzata Piotrowska
dr n. med. Anna Pawlaczyk
lek. Małgorzata Djabełek-Macias
lek. Irena Toporowska
lek. Romualda Lebedowicz (Dział Radioterapii w Legnicy)

 

DZIAŁ RADIOTERAPII STACJONARNEJ (P2)

 

Z-ca kierownika:

lek. Grażyna Kulesza

 

Lekarze:

lek. Izabella Dębicka (koordynatorka leczenia skojarzonego – chemioterapia)
lek. Renata Suda
lek. Jolanta Zimna (młodszy asystent)
dr n med. Elżbieta Razik (starszy asystent)
dr n med. Sylwia Robak (starszy asystent)
lek. Tomasz Borowiec (starszy asystent)
lek. Beata Hawro (starszy asystent)
lek. Ewelina Łata-Woźniak (starszy asystent)
lek. Iwona Młotkowska (starszy asystent)
lek. Agnieszka Żebracka
lek. Urszula Wojcińska

 

DZIAŁ RADIOTERAPII STACJONARNEJ (P3)

 

Z-ca kierownika:

lek. Agnieszka Pomiećko-Olszowy

 

Pielęgniarka oddziałowa:

Kazimiera Szygulska

 

Lekarze:

lek. Bożena Stemerowicz-Stachowiak (asystent)
dr n med. Jolanta Szelachowska (starszy asystent)
lek. Agata Milach (starszy asystent)
lek. Tomasz Romaniuk (starszy asystent)

 

DZIAŁ RADIOTERAPII STACJONARNEJ (P4)

 

Z-ca kierownika:

lek. Beata Słocka-Romaniuk

 

Pielęgniarka oddziałowa:

Małgorzata Pudełek

 

Lekarze:

dr n. med. Agnieszka Ignatowicz-Pacyna (starszy asystent)
dr n. med. Barbara Izmajłowicz (starszy asystent)
dr n. med. Małgorzata Rusiecka (starszy asystent)
dr n. med. Urszula Staszek-Szewczyk (starszy asystent)
lek. Ewa Dobras (starszy asystent)
lek. Zbigniew Mazur (starszy asystent)
lek. Marcin Stępień (starszy asystent)

 

ZAKŁAD BRACHYTERAPII

 

Z-ca kierownika:

lek. Krystian Lichoń

Pielęgniarka koordynująca:

Krystyna Drewniak
ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

zakł_radio_terapii_2

Zadania:

Radioterapia to jedna z metod leczenia onkologicznego, dzięki której komórki nowotworowe niszczone są z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. Stosowane są dwie metody radioterapii. Pierwszą jest teleterapia, gdy źródło promieniowania jonizującego znajduje się w pewnej odległości od pacjenta. Leczenie prowadzane jest przy pomocy aparatu o nazwie akcelerator / przyspieszacz liniowy. Drugą metodą jest brachyterapia, gdy źródło promieniowania jest umieszczone w guzie nowotworowym lub bardzo blisko guza.

W Zakładzie Radioterapii pacjenci są leczeni w trybie ambulatoryjnym lub są hospitalizowani na okres terapii. Leczymy nowotwory głowy i szyi, płuca, prostaty, piersi, mózgu, żołądka, odbytnicy, odbytu, mięsaki tkanek miękkich, chłoniaki i inne. We współpracy z oddziałami chirurgii i chemioterapii prowadzimy leczenie skojarzone, co znacząco poprawia wyniki terapii.

Stosujemy radiochirurgię (radioterapię stereotaktyczną) w pojedynczych przerzutach do mózgu, niektórych guzach mózgu i innych schorzeniach wewnątrzczaszkowych.

Stosujemy procedurę napromieniania całego ciała przed przeszczepem szpiku u dzieci i dorosłych.

Ściśle współpracujemy z Kliniką Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu w leczeniu dzieci chorych na nowotwory złośliwe

W skład zakładu radioterapii wchodzą:

Dział Radioterapii Ambulatoryjnej

 

Dział Radioterapii Stacjonarnej

 

Zakład Brachyterapii

 

Dział Radioterapii w Legnicy
(filia DCO w Legnicy)

Skip to content