napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O KONKURSIE                                                                                                                                   Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we  Wrocławiu, plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław w porozumieniu z

Komisja Konkursowa ogłasza rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych                w zakresie medycyny pracy, zwanych dalej „badaniami

Skip to content