napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Dla Pacjenta
1. Rejestracja
Rejestracja ogólna

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii


pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław

Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna zaprasza wszystkich pacjentów do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki, diagnozowania i leczenia nowotworów.

W Przychodni obowiązuje system kolejkowy. Prosimy pacjentów o pobranie biletu w numeratorze, który znajduje się na parterze naprzeciwko informacji. Rejestracja ogólna czynna jest od poniedziałku do piątku:   w godzinach od 7:00 do 16:00 w środy od 7:00 do 17:00

Podczas rejestracji personel medyczny zakłada Indywidualną Dokumentację Medyczną – Historię Zdrowia i Choroby na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość i innych danych uzyskanych od pacjenta, opiekuna, czy rodziny. Rejestratorka ustala pierwszy wolny termin wizyty w poszczególnych gabinetach konsultacyjnych oraz przybliżoną godzinę przyjęcia pacjenta.

 
Wymagane dane i dokumenty:
 • dowód osobisty,
 • imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania / zameldowania wraz z kodem pocztowym, imiona rodziców,
 • skierowanie do poradni, w której jest ono wymagane ( chirurgicznej, urologicznej, genetycznej, endoskopii, TK, MR),
 • karta DiLO ( Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego),
 1. Pacjenci pierwszorazowi, zgłaszający się z Kartą DiLO lub z wynikiem, histopatologicznym przyjmowani są najszybciej jak to jest możliwe, nie później niż dwa tygodnie od daty rejestracji.
 2. Pacjenci kontrolni zarejestrowani telefonicznie po przybyciu zgłaszają się bezpośrednio do wybranego gabinetu, po pobraniu numerka.
 3. W przypadku niemożności zgłoszenia się w wybranym terminie na wizytę lekarską, prosimy co najmniej jeden dzień wcześniej zgłosić rezygnację.
 4. W przypadku, gdy system e-WUŚ nie potwierdza uprawnień do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent zobligowany jest do podpisania oświadczenia w gabinecie specjalistycznym lub do pokrycia kosztów udzielonego świadczenia medycznego
Rejestracja telefoniczna na badania  endoskopowe odbywa się:
 1. telefonicznie pod nr tel. 71/ 36 89 544 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 14:35,
 2. osobiście przy okienku nr 4  oraz w pokoju nr 8 –  parter budynek H, od poniedziałku do piątku  w godz. 7:00 do 16:30
2. Mapa szpitala
Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

mapa lokalizacji:

pl. L. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław

3. Przygotowanie do badań
4. Mammografia, Biopsja, USG
W ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi, każda kobieta w wieku między 45 a 74 rokiem życia, powinna wykonywać badanie mammograficzne co 2 lata.  Rejestracja na mammografię: tel. 71/36-89-566 w godz. od 8:00 do 14:30
 • Mammografia – jest badaniem nieinwazyjnym. Polega na ucisku i prześwietlaniu piersi promieniami Roentgena. Wykonywane są dwie projekcje: górno-dolna i skośna. W badaniu mammograficznym wykrywane są guzki o średnicy nawet 2-3 mm, a także inne zmiany w piersi w bardzo wczesnym etapie, niemożliwe do wykrycia podczas samobadania. Nie wymaga specjalnego przygotowania.
 • USG – badanie jest nieinwazyjne, wykorzystuje ultradźwięki przetwarzane na obraz. Metoda ta jest szczególnie przydatna do oceny piersi o budowie gruczołowej (np. u młodych kobiet) i pozwala wykryć palpacyjnie wyczuwalne guzki, a w przypadku większych zmian pomaga odróżnić wypełnione płynem torbiele od guzów litych. Badanie ultrasonograficzne jest bezbolesne. Przed przyłożeniem emitującej fale ultradźwiękowe sondy skóra smarowana jest specjalnym żelem. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.
 • Biopsja gruboigłowa – wykonywana jest przez małe nacięcie skóry , w które kilkakrotnie wprowadza się igłę do biopsji. Zostaje pobrany mały fragment tkanki 4-6 próbek. Biopsja wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym, trwa ok.30 min. Wykonywana jest w warunkach ambulatoryjnych. Nie wymaga założenia szwów jedynie plaster i opatrunek uciskowy, który zdejmuje się po 1 dobie, pozostawia minimalną bliznę. Jest zabiegiem zarezerwowanym do zmian większych.
 • Biopsja gruboigłowa z podciśnieniem – mammotomiczna biopsja piersi jest zabiegiem ambulatoryjnym, trwa ok. 30 minut. Pozwala przez jednorazowe wkłucie o średnicy 3 mm pobrać wycinki podejrzanej tkanki. Stosuje się tylko znieczulenie miejscowe, nie zakłada się szwów, jedynie plaster i opatrunek uciskowy, który zdejmuje się po 1 dobie. Jest zabiegiem zarezerwowanym dla zmian mniejszych.W/w biopsje można wykonać zarówno pod kontrolą stereotaksji jak i pod kontrolą USG.Biopsja gruboigłowa nie wymaga specjalnego przygotowania. Jedynie w przypadku zaburzeń krzepnięcia lub przyjmowania leków przeciwkrzepliwych należy zgłosić ten fakt i ustalić z lekarzem sposób przygotowania się do zabiegu.
 • Biopsja stereotaktyczna – aparatura składa się ze specjalnego stołu, na którym pacjentka leży na brzuchu, wbudowanego mammografu z przystawką stereotaktyczna i połączonego z nim komputera . Za jego pomocą wyznacza się parametry lokalizacji zmiany i głębokości wprowadzenia igły w jej centrum. Tego typu diagnostyka przydatna jest najczęściej w diagnostyce skupisk mikrozwapnień i innych zmian widocznych wyłącznie w mammografii.
 • Biopsja pod kontrolą USG – służy do pobierania materiału pod stałą kontrolą obrazu usg. W trakcie zabiegu, dzięki podglądowi obrazu na monitorze usg można dokładnie określić i zobaczyć zakres pobranego materiału oraz dokładnie wybrać obszar najbardziej podejrzanych zmian. Metoda ta służy do diagnostyki zmian widocznych w badaniu USG.
5. Chemioterapia
6. Chirurgia onkologiczna
Jak zostać naszym pacjentem? Co leczymy? Informacje na temat dokumentacji medyczna, przyjęcia do szpitala, opieki poszpitalna, swoich prawach i obowiązkach znajdziesz TUTAJ
 
7. Ginekologia onkologiczna
Czym się zajmujemy?

Zajmujemy się leczeniem operacyjnym nowotworów żeńskich narządów płciowych, dzięki bliskiej współpracy z oddziałami chirurgii onkologicznej, radioterapii i chemioterapii, jeśli istnieje taka potrzeba, nasze pacjentki są poddaje leczeniu skojarzonemu w obrębie naszego ośrodka.

 

Nowotwory jajnika – podstawowym sposobem postępowania jest leczenie operacyjne w większości przypadków skojarzone z chemioterapią, niejednokrotnie w wyższych stopniach zaawansowania choroby konieczne jest wykonanie więcej niż jednego zabiegu operacyjnego, chirurgia stosowana jest też w wielu przypadkach nawrotu choroby

Rak jajowodu – choroba ta należy do rzadkości, postępowanie jest podobne jak w raku jajnika
 
Nowotwory trzonu macicy – pierwszym etapem leczenia jest zabieg operacyjny, w zależności od stopnia zaawansowania choroby i jej agresywności pacjentka może być zakwalifikowana do uzupełniającej radioterapii, w przypadkach rozsianej choroby stosuje się chemio- i hormonoterapię, miejscowe wznowy leczone są operacyjnie
 
Nowotwory szyjki macicy – do leczenia operacyjnego kwalifikowane są chore z niskim stopniem zaawansowania, z chorobą ograniczoną do szyjki macicy, ewentualnie górnej części pochwy, w przypadkach bardziej zaawansowanych choroby chore odnoszą większą korzyść z zastosowania radioterapii, a chirurgia wykorzystywana jest do leczenia objawowego np. hamowania krwotoków
 
Nowotwory pochwy – rzadkie schorzenie, do leczenia operacyjnego kwalifikuje się tylko w najniższych stopniach zaawansowania, choroba bardziej zaawansowana leczona jest przy pomocy radioterapii.
 
Nowotwory sromu – podstawowym sposobem leczenia jest zabieg operacyjny, którego rozległość zależy od stopnia zaawansowania, w przypadku zajęcia węzłów chłonnych leczenie chirurgiczne jest uzupełnione radioterapią.
 
W ramach pobytu jednodniowego wykonujemy drobne zabiegi diagnostyczne narządu żeńskiego narządy płciowego jak biopsje sromu, pochwy, tarczy części pochwowej szyjki macicy, usuwanie polipów, łyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy.
 
Jak się do nas dostać?

Poradnia ginekologii onkologicznej mieści się w pokoju 212 II p. budynku H

Zapraszamy wszystkie pacjentki , u których rozpoznano, lub podejrzewa się nowotwór narządów płciowych oraz na regularne kontrole po leczeniu onkologicznym.
 
Do onkologa nie jest wymagane skierowanie.
 
Pacjentki zgłaszające się po raz pierwszy mogą zarejestrować się telefonicznie lub osobiście w Rejestracji Ogólnej w budynku H, wymagany jest dokument tożsamości. Rejestrujemy na pierwszy możliwy termin.
 
Pacjentki, które mają już założoną historię choroby mogą zarejestrować się telefonicznie pod numerem 71 3689572 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.30.
 
Na wizytę należy przynieść wyniki wszystkich dotychczas wykonanych badań.
 
Pacjentki oczekujące na leczenie w oddziale ginekologii onkologicznej o terminie przyjęcia powiadamiane są telefonicznie.
 
Pierwsze kroki należy skierować do izby przyjęć w budynku A, gdzie rozpoczyna się procedura przyjęcia do szpitala, wymagany dowód osobisty i aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie.
 
Do szpitala należy się zgłosić rano, na czczo. Rzeczy osobiste można zostawić w szatni szpitalnej. Należy mieć ze sobą zapas leków przyjmowanych przewlekle. W przypadku chorych na choroby przewlekłe np. kardiologiczne, endokrynologiczne, neurologiczne, wskazane jest odbycie przed zabiegiem stosownej konsultacji specjalistycznej mającej na celu ocenę stany pacjentai ewentualną weryfikację leczenia w okresie okołooperacyjnym.
8. Radioterapia
9. Badania profilaktyczne (MAMMOGRAFIA, KOLPOSKOPIA, KOLONOSKOPIA)
Zachęcamy do regularnego wykonywania badań profilaktycznych, które pomagają w wykryciu chorób nowotworowych we wczesnej, zwykle bezobjawowej fazie rozwoju. Wszyscy, zarówno kobiety jak i mężczyźni powinni korzystać z bezpłatnych profilaktycznych badań przesiewowych.

Programy profilaktyczne w DCOPIH we Wrocławiu:

Mammografia- dla Pań w wieku 45-74 lat
 • Rejestracja telefoniczna: 71 36-89-566 w godz. 8:00-14:30
 • Więcej
Mammografia – etap pogłębionej diagnostyki:
 • Rejestracja telefoniczna: 71/707 20 50 w godz. 8:00-14:30
 • Kiedy wynik mammograficzny będzie nieprawidłowy, każda kobieta kierowana jest do tzw. dalszej diagnostyki. W ramach programu przysługuje Paniom wykonanie bezpłatnych badań.
 • Więcej
 
Cytologia- dla Pań w wieku 25-64 lat
 • Rejestracja telefoniczna: 71 36-89-647 w godz. 8:00-14:00
 • Więcej
Cytologia - Mobilny Gabinet Położnej- Cytobus dla zorganizowanej grupy
Kolposkopia:
 • Rejestracja telefoniczna: 669-220-317 w godz. 8:00-14:30
 •  W ramach populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy każda kobieta w wieku między 25 – 59 rokiem życia powinna wykonywać badanie cytologiczne raz na 3 lata. Kiedy wynik cytologii będzie nieprawidłowy, każda kobieta kierowana jest do tzw. dalszej diagnostyki. W ramach programu przysługuje Paniom wykonanie bezpłatnego badania – kolposkopii.
 • Więcej
Kolonoskopia- dla osób w wieku 40-65 lat
 •  Informacja telefoniczna: 71 36-89-564 lub 781-440-181 w godz. 8:00-14:30
 • Rejestracja osobista: wtorki i środy 8:00-13:30
 • Więcej
Niskodawkowa tomografia płuc- dla wieloletnich palaczy w wieku 50-74 lat
10. Prawa Pacjenta
Pełnomocnik ds. praw pacjenta w DCOPiH

Dolnośląskie Centrum Onkologii
pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław

BUDYNEK H, POKÓJ 306 B

dr n. med. mgr piel. Elżbieta Garwacka-Czachor

tel. tel. 71 36 89 260

e-mail:  elzbieta.garwacka@dcopih.pl

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta zgodnie ze swoimi kompetencjami czuwa nad przestrzeganiem praw pacjenta w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii wskazuje tryb postępowania, jeśli te prawa są naruszane, udziela odpowiedzi na skargi i pytania pacjentów oraz interweniuje w ramach DCOPIH.
 
 
Zadania
 •   Monitorowanie przestrzegania praw pacjenta.
 •   Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków od pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, w zakresie przestrzegania praw pacjenta.
 •   Podejmowanie działań interwencyjnych związanych z realizacją praw pacjenta.
 •   Służenie pomocą pacjentom i ich przedstawicielom ustawowym – wskazuje tryb interwencji w przypadku naruszania praw pacjenta w szpitalu.
 •   Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przestrzegania praw pacjenta.
 •   Współpraca z Rzecznikami: Odpowiedzialności Zawodowej w Okręgowej Izbie Lekarskiej oraz Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych.
 •   Współpraca z mediami w zakresie przestrzegania praw pacjenta.
Linki - baza wiedzy
 
11. Żywienie w szpitalu

Zależy nam na stworzeniu optymalnych warunków pozwalających na zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości zdrowotnej żywności. W Dolnośląskim Centrum Onkologii postępujemy zgodnie z normami HACCP oraz kryteriami Systemu Zarządzania Jakością, a także obowiązującymi normami i zaleceniami żywieniowymi publikowanymi przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego oraz polskie i zagraniczne Towarzystwa Naukowe.

Pacjentom hospitalizowanym zapewniamy bezpłatnie całodzienne wyżywienie w postaci śniadania, obiadu i kolacji, które wydawane są o określonych porach:

Śniadanie

godz. 7:30 – 8:00

Obiad

godz. 12:00 – 12:30

Kolacja

godz. 17:00 – 17:30

Posiłki są spożywane na salach szpitalnych.  Zalecamy, aby pacjent zabrał ze sobą do szpitala sztućce i kubek. Pacjenci, którzy z jakichkolwiek powodów potrzebują pomocy podczas spożywania posiłków, mogą liczyć na pomoc wykwalifikowanego personelu medycznego. Mile widziane, w tym zakresie, jest również zaangażowanie krewnych i osób bliskich.
Każdy oddział wyposażony jest w lodówkę przeznaczoną dla Pacjentów (znajdującą się na sali szpitalnej lub korytarzu), w której można przechowywać własne produkty spożywcze. Ze względów sanitarnych bardzo prosimy o przestrzeganie paru istotnych zasad :

Produkty przechowywane w lodówce muszą być podpisane przez pacjenta (imię i nazwisko, numer sali oraz data umieszczenia produktu w lodówce)

Dozwolony czas przechowywania wynosi:

w przypadku produktów otwartych – 3 dni robocze,
–  w przypadku produktów oryginalnie zamkniętych – wg daty przydatności do spożycia podanej na opakowaniu.

PRODUKTY PO TERMINIE WAŻNOŚCI ZOSTAJĄ USUNIĘTE Z LODÓWKI!

Diety szpitalne

U chorych niewymagających ograniczeń dietetycznych (m.in. bez zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego) stosujemy dietę podstawową, w której dozwolone są wszystkie produkty i potrawy oraz metody obróbki produktów spożywczych. Natomiast pacjentom, u których niezbędne jest wprowadzenie żywienia dietetycznego, lekarz zleca odpowiednią dietę specjalistyczną, która jest uzależniona od stanu zdrowia, lokalizacji i charakteru terapii onkologicznej. Katalog diet stosowanych w naszym Szpitalu - LINK

 
Konsultacje dietetyczne:

W trakcie hospitalizacji w Dolnośląskim Centrum Onkologii każdy pacjent ma możliwość skorzystania z konsultacji dietetycznej, którą można uzyskać na oddziale i w Poradni Żywieniowej. Dodatkowo istnieje możliwość konsultacji telefonicznej, w trakcie której po zebranym wywiadzie zostaną przekazane wszystkie niezbędne informacje, a zalecenia – przesłane drogą elektroniczną. 
Wykwalifikowani dietetycy udzielają porad i doradztwa w zakresie przygotowania pacjenta do terapii onkologicznej, leczenia żywieniowego w trakcie i po zakończeniu radio – i chemioterapii oraz po zabiegach chirurgicznych, zapobiegania niedożywieniu i dietoterapii tego schorzenia, a także terapii dietetycznej innych chorób, jak również przekazują informacje dotyczące zmiany codziennych nawyków żywieniowych.

Szanowny pacjencie, pamiętaj:

Właściwe odżywianie w chorobie nowotworowej ma przede wszystkim na celu wzmocnienie organizmu, mobilizację do walki z chorobą oraz ułatwienie rekonwalescencji. Należy pamiętać, że włączenie do diety szpitalnej produktów lub potraw, które są niezalecane może być przyczyną niepożądanych dolegliwości. Stosuj się do zaleceń lekarza!

Aktualny jadłospis znajdą Państwo na stronie Działu żywienia (link)
12. Dobry posiłek w szpitalu
Program pilotażowy

„DOBRY POSIŁEK W SZPITALU”

według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 25 września 2023r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach.

Aktualny jadłospis znajdą Państwo na stronie Działu żywienia (link)
12. Poradnia dietetyczna DCO

 

Odpowiadając na zwiększające się potrzeby w zakresie porad dietetycznych uruchomiliśmy Poradnię Dietetyczną, która konsultuje pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. W ramach poradni uzyskacie Państwo informacje o właściwym sposobie żywienia, metodach wzmocnienia organizmu oraz diecie w trakcie terapii onkologicznej.

Dietetycy kliniczni:

mgr Anna Kołodziejczyk
mgr Kinga Rakowska

Kontakt : 71/ 36 89 245
 • konsultacje we wtorki i czwartki w godz. 12:00 – 14:00  ( należy wcześniej umówić się telefonicznie na wizytę) 
 • można też uzyskać informacje o żywieniu na oddziałach szpitalnych (zgłoszenie należy złożyć u pielęgniarek oddziałowych)
 • możliwa jest teleporada
Pamiętaj, że: 

Spadek masy ciała oraz ogólnoustrojowe następstwa niedożywienia są główną przyczyną zmniejszenia skuteczności leczenia [1]. W związku z tym szczególnie ważnym jest, aby właściwie przygotować się do terapii onkologicznej, czy to zabiegu chirurgicznego, chemio – lub radioterapii. Właściwe odżywianie w chorobie nowotworowej ma przede wszystkim na celu wzmocnienie organizmu, mobilizację do walki z chorobą oraz ułatwienie rekonwalescencji [2].

 

 [1] Ostrowska J., Jeznach – Steinhagen A.: Niedożywienie szpitalne. Metody oceny stanu odżywienia. Forum Medycyny Rodzinnej 2017, 11, 54 – 61

[2] Kapała A.: Dieta w chorobie nowotworowej. Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2018

13. Ogólna informacja dla POZ – zalecenia
14. EWUŚ – elektroniczna weryfikacja
15. Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (okno CWBK)
Kontakt:

Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Dział Badań i Innowacji 

Kierownik:

Alicja Hetnar

​​tel. 71 36 89 497; 782 999 717

e -mail: badaniakliniczne@dcopih.pl ; onkocwbk@dcopih.pl 

 

Dlaczego warto prowadzić badania kliniczne w Dolnośląskim Centrum Onkologii?

Posiadamy wykwalifikowany zespół specjalistów.

Nasz zespół to wykwalifikowani specjaliści z zakresu onkologii, chirurgii, ginekologii, onkologii klinicznej, radioterapii, posiadający wieloletnie doświadczenie w projektach badawczych na rzecz nauki i rozwoju.

Pracują u nas wykwalifikowani koordynatorzy badań.

Nadzór oraz koordynację badań klinicznych realizowanych na terenie szpitala prowadzi specjalnie powołany do tego celu zespół, posiadający wiedzę z zakresu zasad prowadzenia badań klinicznych według wytycznych ICH GCP.

Mamy nowoczesną aparaturę medyczną.

Szpital wyposażony jest w wysoce specjalistyczny sprzęt do diagnostyki medycznej, w tym TK, MRI, jak również PET, umożliwiający zastosowanie nowoczesnych technik radioterapii stereotaktycznej i radiochirurgii (SRT i SRS) w najbardziej skomplikowanych przypadkach.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie farmaceutyczne.

Apteka szpitalna zapewnia wsparcie zespołom badawczym w realizacji badań klinicznych, prowadząc nadzór na ewidencją oraz prawidłowością warunków przechowywania leków w poszczególnych badaniach.W ostatnim czasie powstała przy Aptece Szpitalnej nowoczesna Pracownia Przygotowywania Leków Cytostatycznych, której wyposażenie i organizacja pomieszczeń są zgodne z europejskimi standardami jakościowymi Farmacji Onkologicznej oraz zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Ogromnym postępem jest wprowadzenie Informatycznego Systemu Nadzorującego produkcję wykonywanych leków, który za pośrednictwem zainstalowanych w komorach laminarnych wag kontroluje poprawność przygotowywanych dawek, a za pośrednictwem zainstalowanych w komorach monitorów wyświetla odpowiednie instrukcje dla osoby sporządzającej o kolejnych czynnościach do wykonania. System ten bardzo dokładnie dokumentuje proces wytwarzania leku i jest zintegrowany ze szpitalnym systemem informatycznym.

Posiadamy certyfikowany zakład diagnostyki laboratoryjnej.

Badania laboratoryjne wykonywane są przez personel o wysokich kwalifikacjach zawodowych, przy użyciu nowoczesnej aparatury, a gwarantem wiarygodności wyników tych badań jest codziennie prowadzona kontrola wewnątrzlaboratoryjna, a także udział w sprawdzianach zewnętrznych organizacji krajowych i międzynarodowych.

Posiadamy Zakład Patomorfologii Dolnośląskiego Centrum Onkologii.

Ma licencję Polskiego Towarzystwa Patomorfologów na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych. Ma też akredytację Ministerstwa Zdrowia na szkolenie specjalizacyjne z patomorfologii i jako jedyny ośrodek w regionie na szkolenie lekarzy innych specjalności w tej dziedzinie.

Wykonujemy badania w Pracowni Diagnostyki Molekularnej

W Pracowni Diagnostyki Molekularnej odbywa się opracowywanie materiału biologicznego pochodzącego z badań klinicznych zgodnie z Protokołem Sponsora, przez wykwalifikowanych diagnostów laboratoryjnych, posiadających odpowiednie certyfikaty niezbędne do pracy z badaniami klinicznymi: GCP, IATA. Proces ten odbywa się w specjalnie przygotowywanym pomieszczeniu laboratoryjnym, w którym znajdują się komory laminarne i wirówki, poddawane okresowej walidacji. W strukturach Ośrodka znajduje się również Biobank z zapleczem w postaci lodówek, zamrażarek -20°C oraz zamrażarek niskotemperaturowych -80°C z systemem monitoringu i rejestracji temperatury wraz z powiadamianiem o sytuacjach awaryjnych, w którym odbywa się zabezpieczanie materiału biologicznego.

REGULAMIN PROWADZENIA BADAŃ
WYKAZ BADAŃ PROWADZONYCH W DCO
INFORMACJE DLA PACJENTÓW
16. O nas w mediach
1. BREAST UNIT:
2. Nowoczesna pracownia cytostatyków:
3. Filia DCO w Jeleniej Górze:
4. PET-CT:
5. O nowym akceleratorze:
6. METODA HI-PEC:
7. Patomorfolodzy DCO współpracują z programistami:
8. Punkt Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Palącym w DCO:
9. KONSORCJUM SZPITALI:
10.Szkoła dla pacjentów onkologicznych w DCO:
11.POKAZOWA OPERACJA – LAPAROSKOPOWE USUNIĘCIE GUZÓW JELITA GRUBEGO W DCO:
 • Gazeta Wyborcza – Wrocław: link
 • Gazeta Wrocławska: link
 • Portal DOBA.PL: link
 • TVP Wrocław: „Fakty o Poranku”, godz. 7:00, 6.05.16 link
12.MEDIA o OGÓLNOPOLSKIM ZRZESZENIU PUBLICZNYCH CENTRÓW I INSTYTUTÓW ONKOLOGICZNYCH:
 • Gazeta Wyborcza – Wrocław: Link
 • Gazeta Wrocławska: 
 • Portal DOBA.PL: Link
 • Radio Wrocław: Link
13.MEDIA O SPOCIE „BREAST UNIT” W KINACH:
 • Gazeta Wyborcza – Wrocław: Link
 • Zdrowie.abc.com: Link
 • Fakty TVP Wrocław o mammografii – m.in. w DCO, 6.06.16 godz. 18.30 i 21:45: Link
 • Onet.pl: Link
 • Rozmowa Faktów – 6.06. 16 – godz. 20:05: Link
 • Rynek Zdrowia: Link
 • Portal Miejski www.wroclaw.pl : Link
 • FAKT.PL : Link
14. NOWY SYSTEM REJESTRACJI W DCO:
15. OTWARCIE BREAST UNIT
16. BRIEFING PRASOWY o CZERNIAKU w DCO
17. Bazy danych medycznych
Zasady dostępu do zewnętrznych baz danych (ZI 1.3)

Zasady dostępu do zewnętrznych medycznych baz danych dla personelu medycznego w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Pracownicy medyczni szpitala mogą pogłębiać swoją wiedzę i mogą wykorzystywać do tego sprzęt komputerowy w ramach swoich komórek organizacyjnych pod warunkiem, że w ten sposób nie dezorganizują pracy pozostałego personelu szpitala. Celem umożliwienia pogłębiania wiedzy pracowników, szpital poleca poniższe bazy danych (portale medyczne), jako źródło nowych informacji z zakresu medycyny oraz praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej. Dostęp do listy źródeł możliwy jest za pośrednictwem sieci Internet oraz INTRANET (sieć wewnętrzna szpitala).

Adres internetowy

18. Cennik usług
19. Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna jest własnością szpitala, pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie kopii, wyciągów, odpisów, wydruku, a także do wglądu w siedzibie Szpitala.

Pierwszy egzemplarz udostępniany dla pacjenta w powyższej formie jest bezpłatny.

Dokumentacja medyczna udostępniania jest na podstawie wniosku pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego pisemnie upoważnionej.

Wniosek należy złożyć w kancelarii Szpitala w godz.8-14:00 (w lokalizacji pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław – bud H, III piętro, pok.312 ; w Dziale Obsługi Pacjenta – bud.H, pok. 407 lub lokalizacji ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław - niski parter, pok.061) ; w placówkach zamiejscowych w godz.8-14:00 w sekretariacie Działu Radioterapii w Jeleniej Górze, w sekretariacie Działu Radioterapii w Legnicy oraz sekretariacie medycznym Szpitala Leśne w Obornikach Śląskich (parter , pok.007)

 

Wnioski można również przesłać pocztą na adres Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii pl. Hirszfelda 12 , 53-413 Wrocław; ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław lub na adres placówek zamiejscowych DCOPiH tj. Dział Radioterapii w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra,  Dział Radioterapii w Legnicy ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica; Szpital Leśne ul. Dunikowskiego 2, 55-100 Oborniki Śląskie. Istnieje także możliwość przesłania prośby o udostępnienie dokumentacji (skan wniosku) e-mailem na adres: dcopih@dcopih.pl lub dokumentacja@dcopih.pl
Kserokopia dokumentacji medycznej potwierdzana jest za zgodność z oryginałem.

 

Wnioskowaną dokumentację można odebrać osobiście w siedzibie Szpitala ( w lokalizacji pl. Hirszfelda 12 , 53-413 Wrocław - bud. H pok.407 lub w lokalizacji  ul. Grabiszyńska 105- niski parter, pok.061 w dni powszednie w godzinach 08:00- 14:00) lub w placówkach zamiejscowych DCOPiH (adresy placówek j. w). Na wniosek pacjenta dokumentacja może zostać przesłana za pośrednictwem poczty polskiej lub kurierskiej, bądź pocztą mailową,

 

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz w ust. 3 [ustawy o prawach pacjenta] podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę (…)

 

Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 [ustawy o prawach pacjenta].”

Za udostępnienie dokumentacji Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii pobiera opłatę, która ustalona jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta. Wysokość opłat zamieszczona jest w cenniku szpitala.

 
Załączniki
20. Filmy z ćwiczeniami dla pacjentów po zabiegach onkologicznych
Wszystkie filmy (playlista):
 
Pojedyncze filmy:
OnkoFIT: ćwiczenia stawu skroniowo-żuchwowego
OnkoFIT: ćwiczenia mięśni mimicznych dla osób leczonych onkologicznie
OnkoFIT: Ćwiczenia dla osób po zabiegu operacyjnym w obrębie piersi
OnkoFIT: ćwiczenia wzmacniające gorset mięśniowy brzucha
OnkoFIT: Ćwiczenia dla pacjentów urologicznych
OnkoFit: ćwiczenia dolnego odcinka lędźwiowego
OnkoFIT: ćwiczenia po zabiegach chirurgicznych w obrębie szyi i barków
OnkoFIT: ćwiczenia ogólnousprawniające
OnkoFIT: ćwiczenia poprawiające krążenie w obrębie kończyn dolnych
OnkoFIT: ćwiczenia dolnego odcinka lędźwiowego
21. Konsultacje anestezjologiczne dla pacjentów DCOPiH - ankiety

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną musimy zmienić zasady działania Poradni Anestezjologicznej wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom.

Pomimo ciężkiej sytuacji w kraju staramy się aby szpital funkcjonował w miarę normalnie.

Konsultacja anestezjologiczna jest wymagana przed każdym zabiegiem operacyjnym. W tym celu opracowaliśmy dla Państwa informację, z którą mogą się Państwo zapoznać w domu, a po przybyciu do szpitala wyjaśnić wszelkie wątpliwości podczas rozmowy z lekarzem anestezjologiem.

Prosimy o zapoznanie się z załączoną ankietą anestezjologiczną, a następnie w miarę możliwości o wydrukowanie i wstępne jej wypełnienie.

Personel szpitala skontaktuje się z Państwem i poinformuje o planowanej rozmowie z anestezjologiem podając konkretny dzień i zakres godzin.

Będą mieli Państwo wystarczająco dużo czasu, żeby do tej rozmowy się przygotować, co ułatwi jej przeprowadzenie przez telefon.

Jeśli mają Państwo problem, poproście osobę z rodziny lub znajomego o pomoc .

Prosimy przygotować listę przyjmowanych aktualnie leków oraz dotychczasową historię choroby (wypisy ze szpitali, konsultacje specjalistyczne).

Z poważaniem

Zespół Anestezjologiczny Dolnośląskiego Centrum Onkologii

Proszę o uzupełnienie i odesłanie ankiety anestezjologicznej na adres e-mail: anestezjologia@dco.com.pl

22. Informacja o wpływie działalności ze źródłami promieniowania jonizującego
 Informacja o wpływie działalności ze źródłami promieniowania jonizującego, wykonywanej przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu,  pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, na zdrowie ludzi i środowisko w 2022 roku 

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe Dz.U.2023, poz.1173 z późn. zm./wg art.32c ust. 2 

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu (dalej: Jednostka) prowadziło w 2022 roku działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w lokalizacjach: 53-413 Wrocław, pl. Ludwika Hirszfelda 12; 53-439 Wrocław,  
ul. Grabiszyńska 105; 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Ksawerego Dunikowskiego 2-8; 
59-220 Legnica, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5; 58-506 Jelenia Góra, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 6. 

 

Działalność j/w polegała na: 

 • stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i uruchamianiu pracowni, w których są stosowane te urządzenia; 
 • stosowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze; 
 • stosowaniu źródeł promieniotwórczych w pracowni izotopowej; 
 • przechowywaniu źródeł promieniotwórczych  i przejściowych odpadów promieniotwórczych. 

 

Działalność wykonywana była na podstawie zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Jednostka prowadziła kontrolę narażenia na promieniowanie jonizujące: 

 • dla pracowników metodą dozymetrii indywidualnej – w okresie od 01.01.2022 r.  
  do 31.12.2022 r. nie zarejestrowano dawek przekraczających dawki graniczne dla personelu. 
 • dla osób z ogółu ludności metodą dozymetrii środowiskowej – pomiary skuteczności osłon stałych i ruchomych wykazały, że nie są przekroczone limity dawek określone przepisami prawa. 

Jednostka wykonywała działalność, która wiąże się z uwalnianiem substancji promieniotwórczych do środowiska. Działalność ta była prowadzona zgodnie z warunkami zezwolenia wydanego Jednostce przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Skład izotopowy substancji uwalnianych do otoczenia stanowi fluor (18F).  

Z prowadzonych pomiarów dawek indywidualnych, pomiarów dozymetrycznych w środowisku, pomiarów dozymetrycznych dotyczących uwalniania substancji promieniotwórczych do środowiska, pozyskanych niezbędnych danych oraz wykonanych analiz wynika, że prowadzenie działalności przez Jednostkę,  związanej z narażeniem  na promieniowanie jonizujące, nie miało w 2022 roku  negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko. 

 

INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁANIA NA ZDROWIE I ŚRODOWISKO  2022 - dokument do pobrania

23. Zakres świadczonych procedur w poszczególnych działach DCOPiH
24. Pracownik socjalny, lokalizacja pl. L. Hirszfelda 12

DANE KONTAKTOWE:

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Plac Hirszfelda 12

53-413 Wrocław

PRACOWNIK SOCJALNY:

mgr Dominika Skrzypczak

dominika.skrzypczak@dcopih.pl 

tel. (71) 36-89-249

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05 

Budynek F, pokój 109   

 

ZADANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO:

 • pomoc w organizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla pacjentów samotnych wymagających opieki po wyjściu ze szpitala 
 • pomoc w zorganizowaniu ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku jego braku 
 • pomoc w organizacji ośrodków całodobowych (m.in. hospicjum stacjonarne/oddział medycyny paliatywnej)
 • pomoc w organizacji schronienia po wyjściu ze szpitala w przypadku osób bezdomnych, uchodźców 
 • pomoc w uzyskaniu różnego rodzaju świadczeń finansowych z MOPS,  ZUS 
 • pomoc w uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z PZON lub niezdolności do samodzielnej egzystencji z ZUS 
 • poradnictwo dla pacjenta i jego rodziny 
 • pomoc w zorganizowaniu pochówku w przypadku pacjenta samotnego lub bezdomnego 
 • współpraca z MOPS i innymi instytucjami na rzecz pacjenta potrzebującego 
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na wniosek pracowników ośrodków pomocy społecznej 
25. Pracownik socjalny, lokalizacja ul. Grabiszyńska 105

DANE KONTAKTOWE:

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
ul. Grabiszyńska 105
53-439 Wrocław

 

PRACOWNICY SOCJALNI:

mgr Karolina Oczkowska

karolina.oczkowska@dcopih.pl

TEL: 71 334 95 71

od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7:30-15:05 

WEJŚCIE B, pokój 33A

Pracownik socjalny zatrudniony w szpitalu zapewnia łączność pomiędzy pacjentem a środowiskiem bądź innymi podmiotami, instytucjami.

ZADANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO ZGODNIE Z USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ Z DNIA 12 MARCA 2004 R:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 • współpraca z MOPS i innymi instytucjami pomocowymi
 • pomoc w organizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla pacjentów mieszkających samodzielnie
 • potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (w przypadku braku ubezpieczenia oraz spełnieniu określonych w ww. ustawie przesłanek)
 • pomoc w sporządzeniu dokumentacji do ZOL, ZPO, DPS celem zapewnienia dalszej opieki pacjentom zakwalifikowanym do przyjęcia
 • pomoc w organizacji schronienia po wyjściu ze szpitala w przypadku osób w kryzysie bezdomności
 • pomoc w uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z PZON
 • organizowanie pochówku w przypadku pacjenta samotnego lub bezdomnego
 • wsparcie rodziny pacjenta (informowanie o możliwych formach pomocy, poradnictwo w zakresie socjalnym)
26. Pracownik socjalny, lokalizacja Oborniki Śląskie

DANE KONTAKTOWE:

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

"Szpital Leśne"

ul. Dunikowskiego 2-8

55-120 Oborniki Śląskie

 

PRACOWNICY SOCJALNI:

mgr Marta Babik

marta.babik@dcopih.pl

 

27.Pracownik socjalny z Poradni Medycyny Paliatywnej i Hospicjum Domowego

DANE KONTAKTOWE:

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Plac Hirszfelda 12

53-413 Wrocław

 

PRACOWNICY SOCJALNI PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ I HOSPICJUM DOMOWEGO:

Małgorzata Wojtyniak, specjalista pracy socjalnej 

Aneta Horodecka, starszy pracownik socjalny 

pracowniksocjalny@dco.com.pl 

tel. (71) 36-89-294

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-10:00 

Budynek F, parter (Poradnia Medycyny Paliatywnej), pokój nr 8  

 

ZADANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH (TYLKO DLA PACJENTÓW OBJĘTYCH POMOCĄ PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ I HOSPICJUM DOMOWEGO): 

 • Praca w terenie- wizyty domowe u pacjentów oraz konsultacje w różnego rodzaju instytucjach, m.in. ZUS, MOPS, PZON.
 • Współpraca z fundacją Wrocławskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Jerzego Szkarłata w zakresie pomocy dla pacjentów w trudnej sytuacji socjalnej. 
 • Poradnictwo dla pacjentów i ich rodzin, m.in. problemy z ubezpieczeniem zdrowotnym, problemy finansowe, pomoc w sporządzaniu pism urzędowych, pomoc w organizacji opieki w domu pacjenta, pomoc w uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 • Współpraca z instytucjami pomocowymi: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ZUS, KRUS, urzędy miasta Wrocławia, zakłady pracy, organizacje społeczne (fundacje, stowarzyszenia). 
28. COVID-19: wiadomości
Skip to content