napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Szpital  /  CENTRUM NOWOTWORÓW GINEKOLOGICZNYCH

Centrum Nowotworów Ginekologicznych

LOKALIZACJA
CENTRUM NOWOTWORÓW GINEKOLOGICZNYCH

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław


BUDYNEK A, PIĘTRO II i III

KONKTAKT
KIEROWNIK

dr n. med. Barbara Rossochacka - Rostalska
tel. 71 36 89 402

 
Z-CA KIEROWNIKA

lek. Leszek Huzarski
tel. 71 36 89 408

 
LEKARZE

tel. 71 36 89 408

 
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr Anna Stachowiak
tel. 71 36 89 403

 
PIELĘGNIARKI

tel. 71 36 89 406 lub 71 36 89403

 
SEKRETARIAT

tel. 71 36 89 407

 
KOORDYNATORKI PROCESU LECZENIA NOWOTWORÓW GINEKOLOGICZNYCH
 • Monika Tokarska tel. 726 100 281
 • Małgorzata Kawalec  tel. 669 220 350
 • Małgorzata Piórek tel. 726 100 372
 
KADRA MEDYCZNA
KIEROWNIK ODDZIAŁU

dr n. med. Barbara Rossochacka-Rostalska

 

Z-ca KIEROWNIKA ODDZIAŁU

lek. Leszek Huzarski

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

mgr Anna Stachowiak

 
LEKARZE:
 • lek. Magdalena Hirowska-Tracz
 • dr n. med. Marcin Jędryka
 • lek. Michał Maciejewski
 • dr n. med. Magdalena Manowiec 
 • lek. Ewa Nojek
 • lek. Andrzej Czekański
 • lek. Marcin Kryszpin
 •  dr n. med. Piotr Lepka
 • lek. Tymoteusz Poprawski 
 
REZYDENCI:
 • lek. Mateusz Skiba
 • lek. Krzysztof Grobelak

 

KOORDYNATORKI PROCESU LECZENIA NOWOTWORÓW GINEKOLOGICZNYCH
 • Monika Tokarska 
 • Małgorzata Kawalec 
 • Małgorzata Piórek

 

ZAKRES ŚWIADCZONYCH PROCEDUR

Zajmujemy się leczeniem operacyjnym nowotworów żeńskich narządów płciowych. Dzięki bliskiej współpracy z oddziałami chirurgii onkologicznej, urologii, radioterapii i chemioterapii, jeśli istnieje taka potrzeba, nasze pacjentki są poddaje leczeniu skojarzonemu w obrębie naszego ośrodka.

 

Nowotwory jajnika, jajowodu i otrzewnej – podstawowym sposobem postępowania jest leczenie operacyjne w większości przypadków skojarzone z chemioterapią, niejednokrotnie w wyższych stopniach zaawansowania choroby konieczne jest wykonanie więcej niż jednego zabiegu operacyjnego, chirurgia stosowana jest też w wielu przypadkach nawrotu choroby.

Nowotwory trzonu macicy– w początkowych stopniach zaawansowania pierwszym etapem leczenia jest zabieg operacyjny. Dzięki bardzo dobremu wyposażeniu naszego bloku operacyjnego i doświadczeniu zespołu – większość zabiegów w przypadku raka endometrium możemy przeprowadzić metodami małoinwazyjnymi – laparoskopowo. Ponadto dysponujemy aparaturą medyczną do oznaczania „węzła wartownika” przy użyciu zieleni indocyjanowej (metoda pozwalająca na uniknięcie wykonywania pełnego usuwania węzłów chłonnych zgodnie z najnowszymi standardami światowymi). W zależności od stopnia zaawansowania choroby i jej agresywności pacjentka może być zakwalifikowana do uzupełniającej radioterapii lub radio-chemioterapii, w przypadkach rozsianej choroby stosuje się chemio- i hormonoterapię, miejscowe wznowy leczone są operacyjnie. Specjalizujemy się również w leczeniu pacjentek ze znaczną otyłością, które to wymagają szczególnej opieki anestezjologicznej, odpowiedniego sprzętu medycznego i narzędzi, a w naszym centrum mogą również skorzystać ze wszystkich zalet chirurgii małoinwazyjnej.

Nowotwory szyjki macicy– do leczenia operacyjnego kwalifikowane są chore z niskim stopniem zaawansowania, z chorobą ograniczoną do szyjki macicy, ewentualnie górnej części pochwy. W przypadkach bardziej zaawansowanych  pacjentki odnoszą większą korzyść z zastosowania radio-chemioterapii. W przypadku wznowy raka szyjki macicy musimy wykonać bardzo rozległe leczenie operacyjne w obrębie miednicy mniejszej lub chirurgia wykorzystywana jest do leczenia objawowego np. hamowania krwotoków.

Nowotwory pochwy– rzadkie schorzenie, do leczenia operacyjnego kwalifikuje się tylko w najniższych stopniach zaawansowania, choroba bardziej zaawansowana leczona jest przy pomocy radioterapii.

Nowotwory sromu– podstawowym sposobem leczenia jest zabieg operacyjny, którego rozległość zależy od stopnia zaawansowania. W przypadkach wymagających usunięcia węzłów chłonnych pachwinowo-udowych, po odpowiedniej kwalifikacji w naszym centrum istnieje możliwość zastąpienia rozległego usuwania węzłów na procedurę oznaczenia i usunięcia „węzłów wartowników”. Ta zgodna ze światowymi standardami metoda operacyjna jest możliwa do przeprowadzenia w naszym centrum dzięki posiadanej nowoczesnej aparaturze. W przypadkach wymagających leczenia radio lub radio-chemioterapią wszystkie procedury odbywają się w naszym centrum.

W ramach pobytu jednodniowego wykonujemy drobne zabiegi diagnostyczne żeńskiego narządu płciowego takie jak: biopsje sromu, pochwy, tarczy części pochwowej szyjki macicy, usuwanie polipów, łyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy.

Informacje organizacyjne:
Konsultacje, kwalifikacje i przyjęcia do leczenia w oddziale odbywają się w pokoju
212 w budynku Przychodni (II piętro)
 
Po zakwalifikowaniu do leczenia przyjęcie odbywa się systemem wezwań na określony dzień, pacjentka zgłasza się w godzinach rannych do Izby Przyjęć.
 
Wskazane jest okazanie wszelkich posiadanych wyników badań i konsultacji
Aktualności:

Accessibility Toolbar