napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  AKTUALNOŚCI   /  dr Krzysztof Tupikowski otrzymał tytuł naukowy doktora habilitowanego!

dr Krzysztof Tupikowski otrzymał tytuł naukowy doktora habilitowanego!

Z dumą pragniemy ogłosić, że dr n. med. Krzysztof Tupikowski, który pełni funkcję kierownika Centrum Leczenia Nowotworów Urologicznych w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tytuł ten został nadany 21 marca 2024 roku Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Imienia Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.

Rozprawa habilitacyjna dr hab. Krzysztofa Tupikowskiego koncentrowała się na temacie „Wpływu czynników klinicznych i genetycznych na czas przeżycia pacjentów z nowotworami nerek”.

Komisja habilitacyjna uwzględniła również pełny dorobek naukowy oraz osiągnięcia organizacyjne dr. hab. Krzysztofa Tupikowskiego, takie jak stworzenie oddziału urologicznego i poradni urologicznej w DCOPiH oraz udział w realizacji grantów europejskich CAIDX i PRAISE-U.

Dr hab. Krzysztof Tupikowski specjalizuje się w leczeniu operacyjnym nowotworów urologicznych, w szczególności raka nerki, pęcherza moczowego, jądra i prącia. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.

Skip to content