Renata Iwaniec

PRACA

PRACA W DCOPiH – Lekarz Radiolog (Pracownia Rezonansu Magnetycznego)

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni

Lekarza Radiologa

do nowo tworzonej Pracowni Rezonansu Magnetycznego

w lokalizacji ul. Grabiszyńska 105 we Wrocławiu

PLANOWANY TERMIN POWSTANIA PRACOWNI – PAŹDZIERNIK 2023.

PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA – SIERPIEŃ 2023.

 

 

Zadania:

 

 1. Udział w organizacji nowej Pracowni Rezonansu Magnetycznego.
 2. Opisywanie badań rezonansu magnetycznego (MRI) (ewentualnie także wykonywanie i opisywanie badań ultrasonografii (USG) i/lub opisywanie badań radiologicznych (RTG)),
 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej, zgodnie z przepisami prawa oraz standardami obowiązującymi w DCOPiH.

 

Wymagania pracodawcy:

Aktualne prawo wykonywania zawodu,

Specjalizacja w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub radiodiagnostyki,

Co najmniej 3-letnie doświadczenie … Czytaj więcej

PRACA

PRACA W DCOPiH – Lekarz Radiolog

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Pilnie zatrudni:

Lekarza Radiologa

Miejsce pracy: Wrocław, plac Hirszfelda 12

 

Zadania:

 1. Opisywanie badań tomografii komputerowej (TK) i/lub
 2. Opisywanie badań rezonansu magnetycznego (MRI) i/lub
 3. Wykonywanie i opisywanie badań ultrasonografii (USG) i/lub
 4. Opisywanie badań radiologicznych (RTG),
 5. Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej, zgodnie z przepisami prawa oraz standardami obowiązującymi
  w DCOPiH.

 

Wymagania pracodawcy:

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • Specjalizacja w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub radiodiagnostyki,
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie w opisywaniu badań (TK, MR, RTG)
  i wykonywaniu badań USG,
 • Zaangażowanie w realizację zadań.

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • Pracę
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Asystent Radców Prawnych

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Zatrudni:

Asystenta Zespołu Radców Prawnych

Miejsce pracy: Wrocław, plac Hirszfelda 12

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku należy:

 1. Ścisła współpraca z Radcami Prawnymi zatrudnionymi w Szpitalu.
 2. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Zespołu Radców Prawnych.
 3. Nadzorowanie procesu zawarcia i realizacji umów: negocjacje, kontrola wykonalności, przeprowadzanie postępowania reklamacyjnego oraz rozliczania umów, kontroli wykonalności, zmiany umowy i jej wypowiadania.
 4. Konsultowanie pod kątem formalno-prawnym i tworzenie wzorów i projektów umów.
 5. Prowadzenie centralnego rejestru umów zawieranych przez Szpital.
 6. Prowadzenie bieżących kontroli wykonalności umów pod kątem wypełniania przez strony zobowiązań umownych oraz raportowanie odchyleń do Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych.
 7. Nadzorowanie terminów
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Diagnosta laboratoryjny

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Diagnostę laboratoryjnego

w Zakładzie Diagnostyki Molekularnej Nowotworów

 

Miejsce pracy: Wrocław, plac Hirszfelda 12

 

Opis stanowiska:

 • Przyjmowanie materiału,
 • Wykonywanie badań,
 • Analiza wyników,
 • Tworzenie dokumentacji systemowej,
 • Udział w opracowaniu badań klinicznych,
 • Walidacje i weryfikacje nowych metod,
 • Opieka nad aparaturą,
 • Zamówienia odczynników.

Wymagania niezbędne:

 • Mgr analityki medycznej lub kierunków biologicznych,
 • Czynne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
 • Minimum 1 rok pracy w laboratorium molekularnym,
 • Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie  B2.

Dodatkowe umiejętności:

 • Dobra organizacja pracy,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Komunikatywność,
 • Sumienność,
 • Odpowiedzialność.

 

Oferujemy:

 • Atrakcyjne i
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Asystent Diagnostyki Laboratoryjnej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni  Asystenta Diagnostyki Laboratoryjnej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

Miejsce pracy: Wrocław, pl. Hirszfelda 12

 

Opis stanowiska:

 • Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań immunohematologicznych w Pracowni Serologii;
 • Nadzór nad gospodarką krwią w DCOPIH;
 • Wykonywanie badań laboratoryjnych w Pracowniach Diagnostycznych;
 • Obowiązek dyżuru medycznego lub pracy zmianowej (w miarę potrzeb);
 • Przyjęcie, rejestracja materiału pobranego od pacjenta;
 • Autoryzacja, wydawanie i archiwizacja wyników badań;
 • Pozostałe czynności wynikające z zajmowanego stanowiska oraz zlecone przez przełożonego.

Wymagania niezbędne:

 • Ukończone studia wyższe kierunkowe Analityka Medyczna lub Medycyna Laboratoryjna;
 • Specjalizacja z zakresu laboratoryjnej transfuzjologii medycznej;
 • Prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego;
 • Aktualne zaświadczenie o uprawnieniach
Czytaj więcej
PRACA

PRACA w DCOPiH – Młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni  Młodszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej

Miejsce pracy: Wrocław, ul. Fieldorfa 6

 

Opis stanowiska:

 • wykonywanie badań  z zakresu diagnostyki laboratoryjnej u pacjentów hospitalizowanych, poradni specjalistycznych, na zlecenie innych podmiotów oraz na rzecz osób prywatnych, a w szczególności:

a) wykonywanie oznaczenia antygenów zgodności tkankowej metodami dostępnymi w laboratorium HLA;

b) wykonywanie w/w badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej;

c) prowadzenie archiwizacji wykonywanych badań, przechowywanie wyników w systemach informatycznych laboratorium.

 

Wymagania niezbędne:

 • Ukończone studia wyższe kierunkowe (Analityka Medyczna) lub mające zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej (wykształcenie wyższe, II stopień pokrewne: biologia, biotechnologia, weterynaria);
 • Prawo wykonywania zawodu
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Inspektor ds. kontraktowania badań klinicznych

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni Inspektora ds. kontraktowania badań klinicznych

w OnkoCWBK
Miejsce pracy: Wrocław

 

Podstawowe zadania na tym stanowisku:

• Analiza procedur badania klinicznych pod względem ich kosztochłonności;
• Przygotowanie zestawienia procedur badania klinicznego;
• Szacowanie procedur na podstawie wewnętrznego cennika szpitala;
• Szacowanie budżetu badania klinicznego;
• Negocjowanie budżetu badania ze sponsorem;
• Współpraca z działem finansowym i działem prawnym;
• Analiza aneksów do umów w kontekście rozwinięcia / zmiany procedur.

Nasze wymagania:

• Niezbędne wykształcenie wyższe ekonomiczne lub studia podyplomowe w tym zakresie;
• Doświadczenie w zakresie budżetowania lub analizy finansowej procedur;
• Dokładność,

Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Pielęgniarka epidemiologiczna

 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni Pielęgniarkę epidemiologiczną

w Dziale Epidemiologii

 

Zakres obowiązków:

Zakres obowiązków wynikający z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (2008) z rozporządzeniami, m in:

 • Monitorowanie występowania zakażeń i czynników alarmowych;
 • Prowadzenie rejestracji zakażeń i patogenów alarmowych;
 • Wdrażanie działań zapobiegających zakażeniom i szerzeniu się czynników alarmowych;
 • Wdrażanie oraz nadzorowanie warunków izolacji pacjentów z zakażeniem lub chorobą zakaźną oraz pacjentów szczególnie podatnych na zakażenia;
 • Wykonywanie i nadzorowanie badań umożliwiających identyfikację patogenów odpowiedzialnych za zakażenia;
 • Przekazywanie państwowemu inspektorowi sanitarnemu raportów o sytuacji epidemiologicznej jednostki;
 • Prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego oraz dokonywanie zgłoszenia wystąpienia
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Pracownik ogólnobudowlany

 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni Pracownika ogólnobudowlananego

w Dziale Technicznym

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie robót murarskich, tynkarskich, malarskich, posadzkarskich
 • Układanie glazury, terakoty, wykładziny podłogowej
 • Wykonywanie drobnych napraw wodno – kanalizacyjnych, ślusarskich, stolarskich, wykonywanie ścian z płyty R-G

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Wykształcenie – zawodowe;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku – minimum 3 lata;
 • Umiejętność wykonywania robót murarskich, tynkarskich, malarskich, posadzkarskich;
 • Punktualność, komunikatywność, odpowiedzialność;
 • Sumienność, dokładność.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w DCOPIH;
 • możliwość korzystania ze świadczeń ZFŚS;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • dofinansowanie do zajęć sportowych;
 • dofinansowanie szkoleń i kursów;
 • preferencyjne pożyczki.

 

Oferty (CV) należy składać na

Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Stanowisko ds. projektów profilaktycznych w Dziale Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni osobę na stanowisko ds. projektów profilaktycznych w Dziale Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

Miejsce pracy: obiekty DCOPiH Wrocław, pl. Hirszfelda 12

Podstawowe zadania na tym stanowisku:

 • Realizacja zadań merytorycznych związanych z projektami współfinansowanymi (m.in.

  • analiza dokumentacji aplikacyjnej,

  • przygotowanie wniosków aplikacyjnych,

  • realizacja zadań merytorycznych,

  • prowadzenie dokumentacji,

  • sporządzanie sprawozdań oraz rozliczeń – przy współpracy z Księgowością),

 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych i notatek w związku z realizowanymi zadaniami,

 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi DCOPIH w zakresie merytorycznej realizacji zadań.

Nasze wymagania:

 • Min. średnie wykształcenie;

 • Biegła obsługa komputera –min. dobra znajomość formuł Excel;

 • Preferowane doświadczenie w pozyskiwaniu/realizacji projektów współfinansowanych;

Czytaj więcej