OGŁOSZENIA

Aktualności OGŁOSZENIA

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność DCOPiH.

Przedmiot przetargu: 

Tomograf komputerowy „Somatom Definiton AS” produkcji firmy Siemens, Niemcy, nr ser. 65592, nr inwent. TIV40-15/2, rok prod. 2011, rozpoczęcie pracy w dn. 15.01.2012, o parametrach:

 1. Akwizycja 20 warstw (slices) podczas jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor:
 2. Synchronizacja startu badania spiralnego na podstawie analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych.
 3. Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej poprzez łącze szerokopasmowe i sieć komputerową.
 4. Średnica otworu gantry (aperture) 80cm
 5. Pozycjonowanie optyczne pacjenta: wiązki światła laserowego, pozycjonujące w 3 płaszczyznach z dokładnością co najmniej 1 mm (w centrum gantry)
 6. Zakres przesuwu wzdłużnego stołu ≥ 185 cm
 7. Maksymalna masa pacjenta ≥ 227
Czytaj więcej
OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE: OGŁOSZENIE NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ DCOPiH – Postępowanie unieważnione z powodu braku ofert.

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność DCOPiH – Tomograf komputerowy „Somatom Definiton AS” produkcji firmy Siemens.

Przedmiot przetargu:

Tomograf komputerowy „Somatom Definiton AS” produkcji firmy Siemens, Niemcy, nr ser. 65592, nr inwent. TIV40-15/2, rok prod. 2011, rozpoczęcie pracy w dn. 15.01.2012, o parametrach:

 1. Akwizycja 20 warstw (slices) podczas jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor:
 2. Synchronizacja startu badania spiralnego na podstawie analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych.
 3. Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej poprzez łącze szerokopasmowe i sieć komputerową.
 4. Średnica otworu gantry (aperture) 80cm
 5. Pozycjonowanie optyczne pacjenta: wiązki światła
Czytaj więcej
OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE : PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYDZIERŻAWIENIE NA OKREŚLONY POWIERZCHNI TERENU

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na czas określony powierzchni terenu będącego w zasobach Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii przy ul. Grabiszyńskiej 105 we Wrocławiu

 

Czytaj więcej

Accessibility Toolbar