napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  KONKURSY

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum  Onkologii, Pulmonologii i Hematologii,   pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław OGŁASZA KONKURS  OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie konkursu - Radiologia 11.10.23 Szczegółowe warunki konkursu ofert Radiologia 11.10.23 Formularz ofertowy - Załącznik nr_1_11_10_2023 Opis kryteriów oceny - Załącznik nr. 2 Istotne

Rozstrzygnięcie 22.09.2023 opieka pielęgniarska

OGŁOSZENIE O KONKURSIE   Dyrektor  Dolnośląskiego  Centrum  Onkologii,  Pulmonologii  i  Hematologii  we   Wrocławiu, Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław w porozumieniu z Dolnośląską

Ogłoszenie konkursu - 15.09.23 Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 SWKO - 15.09.2023 Opis kryteriów oceny - Załącznik Nr 2 Istotne postanowienia umowy 15.09.2023

1.Ogłoszenie konkursu urologia 11.09.2023 2.Szczegolowe warunki konkursu, 11.09.23 3.Kryteria oceny ofert urologia 4.Istotne postanowienia umowy 11.09.2023 5. Formularz ofertowy -11.09.2023

Rozstrzygnięcie 25.08.2023 Hematologia +kierowanie

Ogłoszenie konkursu Hematologia + kierowanie-16.08.23 Szczegolowe warunki konkursu, Hematologia + kierowanie Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1- kryteria oceny ofert -Hematologia +

1. Ogłoszenie konkursu urologia 16.08.23 2. Szczegółowe warunki konkursu, urologia 16.08.23 3. Formularz ofertowy załącznik Nr 1 4. kryteria oceny ofert 5. Istotne

1. Ogłoszenie konkursu -Hematologia z-ca 2. Szczegółowe warunki konkursu - 16.08.23 3. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1- 4. kryteria oceny ofert 5. Istotne

1. ogłoszenie konkursu -Izba Przyjęć 2. SWKO - Izba Przyjęc 2023 3. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 4.  opis kryteriów 5. Istotne Postanowienia

KONKURS OFERT  DYREKTOR  DOLNOŚLĄSKIEGO  CENTRUM  ONKOLOGII, PULMONOLOGII i  HEMATOLOGII,   pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław OGŁASZA KONKURS  OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń

DYREKTOR  DOLNOŚLĄSKIEGO  CENTRUM  ONKOLOGII, PULMONOLOGII i  HEMATOLOGII,   pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław OGŁASZA KONKURS  OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Komisja Konkursowa ogłasza rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych                w zakresie medycyny pracy, zwanych dalej „badaniami

DYREKTOR  DOLNOŚLĄSKIEGO  CENTRUM  ONKOLOGII, PULMONOLOGII i  HEMATOLOGII, pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław OGŁASZA KONKURS  OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych

Rozstrzygnięcie opieka pielęgniarska 23.05.2023

1. Ogłoszenie konkursu -ZPO Opieka Lekarska 11.05.23 2. SWKO - 11.05.2023 ZPO 3. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 4. Opis kryteriów oceny

1 Ogłoszenie o konkursie 2 Szczegółowe warunki konkursu ofert 3. Formularz ofertowy załącznik Nr 1 4. Opis kryteriów oceny - Załącznik Nr 2 5

Ogłoszenie Opieka pielęgniarska 11.05.2023 SWKO - 11.05.2023 ok Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 Opis kryteriów oceny - Załącznik Nr 2 Istotne postanowienia umowy

1. Ogłoszenie o konkursie 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert Neurolog 3. Formularz do złożenia oferty 4. opis kryteriów 5. Istotne postanowienia umowy neurologia 11.05.2023  

Ogłoszenie konkursu dyżury 04.05.23 SWKO Formularz ofertowy załącznik Nr 1 Opis kryteriów oceny -załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy kontraktowej Chir1

1.Ogłoszenie Konkurs Ginekologia 04.05.23 2. SWKO ginekologia 3. Formularz ofertowy załącznik Nr 1 4. Opis kryteriów oceny załącznik Nr 2 5. Istotne postanowienia umowy

1 Ogłoszenie o konkursie.doc 2 Szczegółowe warunki konkursu ofert 3 Formularz ofertowy załącznik Nr 1 4 Opis kryteriów 5.Istotne postanowienia umowy

Ogłoszenie konkursu ZE Szczegółowe warunki konkursu, ZE Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 Opis kryteriów oceny - załącznik nr 2 Wzor umowy kontraktowej ZE

Ogłoszenie konkursu -CHT Szczegolowe warunki konkursu - CHT Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1- kryteria oceny ofert Istotne postanowienia umowy CHT

ogłoszenie konkursu - Radiologia 25.01.23 Szczegółowe warunki konkursu ofert Radiologia 25.01.23 Formularz ofertowy - Załącznik Nr_1_25_01_2023 Opis kryteriów oceny - zał. 2 Istotne postanowienia

Komisja Konkursowa ogłasza   o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy   na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy  wykonujący działalność

DYREKTOR  DOLNOŚLĄSKIEGO  CENTRUM  ONKOLOGII, PULMONOLOGII i  HEMATOLOGII, pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław OGŁASZA KONKURS  OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

  DYREKTOR  DOLNOŚLĄSKIEGO  CENTRUM  ONKOLOGII, PULMONOLOGII i  HEMATOLOGII,    pl. Hirszfelda 12,  53-413 Wrocław OGŁASZA KONKURS  OFERT     poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń

Ogłoszenie konkursu - anestezjologia gr SWKO - anestezjologia Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1gr Opis kryteriów oceny - Załącznik Nr 2 istotne postanowienia umowy

Komisja Konkursowa ogłasza     o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy   na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy  wykonujący

Komisja Konkursowa ogłasza   o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy  wykonujący działalność

DYREKTOR  DOLNOŚLĄSKIEGO  CENTRUM  ONKOLOGII, PULMONOLOGII i  HEMATOLOGII,                           

Accessibility Toolbar