PRACA

PRACA

Internista

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Zatrudni:

Internistę

 

 

Miejsce pracy: Wrocław ul. Grabiszyńska 105

 

Wymagania:

– tytuł lekarza specjalisty – internista

– prawo wykonywania zawodu

– umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu

– sumienność, samodzielność i zaangażowanie w wykonywane zadania

 

 

Oferujemy:

atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę

możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju zawodowego w oparciu o profesjonalne szkolenia, kursy i konferencje

możliwość korzystania z ZFŚS

dofinansowanie do zajęć sportowych

wsparcie zespołu i przyjazne środowisko pracy

 

 

Oferty (CV) należy składać na adres mailowy: praca@dcopih.pl

 

 

Po zapoznaniu się Czytaj więcej

PRACA

Pulmonolog

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Zatrudni:

Pulmonologa

 

 

Miejsce pracy: Wrocław ul. Grabiszyńska 105

 

Wymagania:

– tytuł lekarza specjalisty – pulmonolog

– prawo wykonywania zawodu

– umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu

– sumienność, samodzielność i zaangażowanie w wykonywane zadania

 

Oferujemy:

atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę

możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju zawodowego w oparciu o profesjonalne szkolenia, kursy i konferencje

możliwość korzystania z ZFŚS

dofinansowanie do zajęć sportowych

wsparcie zespołu i przyjazne środowisko pracy

 

Oferty (CV) należy składać na adres mailowy: praca@dcopih.pl

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi Czytaj więcej

PRACA

Onkolog Kliniczny

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Zatrudni:

Onkologa klinicznego

 

 

Miejsce pracy: Wrocław pl. Hirszfelda 12

 

Wymagania:

– tytuł lekarza specjalisty – onkolog kliniczny

– prawo wykonywania zawodu

– umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu

– sumienność, samodzielność i zaangażowanie w wykonywane zadania

 

Oferujemy:

atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę

możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju zawodowego w oparciu o profesjonalne szkolenia, kursy i konferencje

możliwość korzystania z ZFŚS

dofinansowanie do zajęć sportowych

wsparcie zespołu i przyjazne środowisko pracy

 

 

Oferty (CV) należy składać na adres mailowy: praca@dcopih.pl

 

Po zapoznaniu Czytaj więcej

PRACA

Pomoc Kuchenna

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni: pomoc kuchenną

w Dziale Żywienia

Miejsce Pracy – Szpital przy ul. Grabiszyńskiej 105

 

Zakres obowiązków:

 • Pomoc przy przygotowaniu dań dla pacjentów zgodnie z obowiązującymi standardami oraz ustalonym jadłospisem;
 • Racjonalne gospodarowanie towarem;
 • Utrzymywanie porządku i higieny w miejscu pracy;

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Pasja do gotowania;
 • Znajomość technik kulinarnych;
 • Sprawność w posługiwaniu się sprzętem gastronomicznym;
 • Wyczucie smaku i zapachu;
 • Poczucie estetyki;
 • Punktualność;
 • Pracowitość, dokładność, dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku – mile widziane.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w DCOPIH;
 • możliwość korzystania ze świadczeń ZFŚS;
Czytaj więcej
PRACA

Pielęgniarka

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Zatrudni:

Pielęgniarkę

 

Miejsce pracy: Wrocław ul. Hirszfelda 12 i ul. Grabiszyńska 105 

Opis stanowiska: 

 1. Wykonywanie zawodu zgodnie z Ustawą o zawodach  pielęgniarki i położnej, aktualną wiedzą medyczną oraz zasadami etyki zawodowej;
 1. Poszanowanie praw pacjenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
 • informowanie o prawach pacjenta oraz ich przestrzeganie,
 • zachowanie tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu,
 • zapewnienie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania obowiązującym w DCOPiH
 1. wykonywanie świadczeń pielęgniarskich z zachowaniem należytej staranności, szczególnie w zakresie:
 • identyfikacji pacjenta,
 • uzyskiwania zgody pacjenta na
Czytaj więcej
PRACA

Pielęgniarka

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Zatrudni:

Pielęgniarkę

na oddziale Hematologicznym oraz Transplantologicznym

 

Miejsce pracy: Wrocław ul. Grabiszyńska 105

Opis stanowiska: 

 1. Wykonywanie zawodu zgodnie z Ustawą o zawodach  pielęgniarki i położnej, aktualną wiedzą medyczną oraz zasadami etyki zawodowej;
 1. Poszanowanie praw pacjenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
 • informowanie o prawach pacjenta oraz ich przestrzeganie,
 • zachowanie tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu,
 • zapewnienie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania obowiązującym w DCOPiH
 1. wykonywanie świadczeń pielęgniarskich z zachowaniem należytej staranności, szczególnie w zakresie:
 • identyfikacji pacjenta,
 • uzyskiwania zgody pacjenta
Czytaj więcej
PRACA

Zastępca Kierownika Działu Technicznego

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 

Zatrudni

Zastępcę Kierownika

 w Dziale Technicznym

 

 

Podstawowe zadania na tym stanowisku:

 • Nadzór nad utrzymaniem pełnej sprawności użytkowej obiektów i majątku trwałego.
 • Organizacja pracy podległych  pracowników w celu całodobowego, technicznego zabezpieczenia Centrum.
 • Utrzymanie w należytym stanie technicznym (w powierzonym zakresie) budowli, budynków, obiektów, pomieszczeń, urządzeń technicznych i instalacji.
 • Opracowanie okresowych planów remontów wraz z oceną energetyczną
 • Przeprowadzenie okresowych przeglądów obiektów.
 • Przygotowanie opracowania dokumentacji.
 • Współpraca z jednostkami projektowymi.
 • Nadzór nad właściwą konserwacją obiektów.
 • Nadzór nad planowanym i racjonalnym zużyciem materiałów.
 • Kontrolowanie wykonywanych prac i robót pod względem jakości i terminowości wraz z rozliczeniem powierzonego materiału
Czytaj więcej
PRACA

Hydraulik

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Zatrudni:

Hydraulik

W Dziale Technicznym

 

Miejsce pracy: 1 wakat – Wrocław ul. Hirszfelda,

Miejsce pracy: 2 wakat – Oborniki Śląskie ul. Dunikowskiego 2-8

 

Opis stanowiska:

– usługi konserwacyjne i drobne naprawy, w tym dotyczące instalacji wodnej, parowej i kanalizacyjnej

-usuwanie w obiektach Centrum zaistniałych awarii, przy których usuwaniu zakres prac mieści się w możliwościach techniczno – organizacyjnych

– dbanie o właściwą eksploatację i użytkowanie przekazywanych narzędzi, sprzętu, materiałów

– konserwacja obiektów, instalacji i urządzeń technicznych

– prowadzenie stosownej dokumentacji (dziennik)

– pozostałe czynności wynikające z zajmowanego stanowiska oraz zlecone przez przełożonego

 … Czytaj więcej

PRACA

Specjalista ds. Aparatury Medycznej w Dziale Aparatury Medycznej

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 

Zatrudni

Specjalistę ds. Aparatury Medycznej

w Dziale Aparatury Medycznej

 

 

Podstawowe zadania na tym stanowisku:

prowadzenie dokumentacji w dziale aparatury medycznej

– zlecanie napraw i konserwacji aparatury

– wnioskowanie o wydawanie orzeczeń dotyczących stanu technicznego

– opisywanie faktur z podziałem na koszty

– prowadzenie regularnej oceny firm serwisujących aparatury i sprzętu medycznego

– przygotowywanie rocznych raportów kosztów napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu

– przygotowywanie rocznych planów kosztów obsługi serwisowej aparatury i sprzętu medycznego

– aktualizowanie harmonogramów przeglądów

– udział w komisjach przetargowych oraz spisach inwentaryzacyjnych

– realizacja zadań zgodnie z wymaganiami procedur Systemu … Czytaj więcej

PRACA

Pielęgniarka endoskopowa/Pielęgniarz endoskopowy

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Zatrudni:

Pielęgniarkę Endoskopową / Pielęgniarza Endoskopowego

 

Miejsce pracy: Wrocław ul. Hirszfelda

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku, należeć będzie:

 • Asystowanie przy badaniach endoskopowych,
 • Sprawowanie kompleksowej i profesjonalnej opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach
 • Utrzymanie pracowni w ciągłej gotowości do badań
 • Dbałość o sprzęt i aparaturę w pracowni endoskopii
 • Dbałość o wysoką jakość i rzetelność wykonywanych usług medycznych
 • Nadzór nad sprzętem endoskopowym i salą zabiegową
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej pracowni

Wymagania niezbędne: 

 • wykształcenie średnie (Liceum Medyczne) lub wyższe o profilu  pielęgniarskim (licencjat pielęgniarstwa lub magister pielęgniarstwa);
 • kurs specjalistyczny w zakresie endoskopii
 • doświadczenie
Czytaj więcej
PRACA

Specjalista ds. płac w Sekcji Wynagrodzeń

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Zatrudni:

Specjalistę ds. płac w Sekcji Wynagrodzeń

W Dziale Kadr

Miejsce pracy: Wrocław, pl. Hirszfelda 12

 

 

Opis stanowiska:

– naliczanie wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy, oraz pracownikom wykonującym pracę w ramach umów cywilnoprawnych

– naliczanie podatku dochodowego, ZUS, ekwiwalentów urlopowych, odpraw, rozliczanie potrąceń komorniczych, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu

– rozliczanie godzin nadliczbowych, nocnych i świątecznych, dyżurów medycznych

– sporządzanie raportów i zestawień płacowych na potrzeby przełożonych

– sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON, PIT, sprawozdań GUS

– reprezentowanie pracodawcy przed organami kontrolnymi (ZUS, US, PIP)

 

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe (pożądane ekonomiczne, lub pokrewne)… Czytaj więcej

PRACA

Diagnosta Laboratoryjny w Zakładzie Diagnostyki Hematoonkologicznej

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

 

 

Zatrudni:

Diagnostę Laboratoryjnego

W Zakładzie Diagnostyki Hematoonkologicznej

     Miejsce pracy: Wrocław, ul. Grabiszyńska 105

 

 

Opis stanowiska:

– przyjmowanie materiału

– wykonywanie badań

– analiza i autoryzacja wyników badań

– tworzenie dokumentacji systemowej

– walidacja i weryfikacja nowych metod

– opieka nad aparaturą

– wykonywanie zamówień odczynników

– udział w opracowaniu badań klinicznych

– pozostałe czynności wynikające z zajmowanego stanowiska oraz zlecone przez przełożonego

– praca w trybie dyżuru medycznego lub pracy zmianowej (w miarę potrzeb)

 

Wymagania niezbędne:

– ukończone studia wyższe, II stopień, kierunkowe (analityka medyczna) lub mające zastosowanie w … Czytaj więcej

PRACA

PRACA W DCOPiH – Lekarz Radiolog (Pracownia Rezonansu Magnetycznego)

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni

Lekarza Radiologa

do nowo tworzonej Pracowni Rezonansu Magnetycznego

w lokalizacji ul. Grabiszyńska 105 we Wrocławiu

PLANOWANY TERMIN POWSTANIA PRACOWNI – PAŹDZIERNIK 2023.

PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA – SIERPIEŃ 2023.

 

 

Zadania:

 

 1. Udział w organizacji nowej Pracowni Rezonansu Magnetycznego.
 2. Opisywanie badań rezonansu magnetycznego (MRI) (ewentualnie także wykonywanie i opisywanie badań ultrasonografii (USG) i/lub opisywanie badań radiologicznych (RTG)),
 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej, zgodnie z przepisami prawa oraz standardami obowiązującymi w DCOPiH.

 

Wymagania pracodawcy:

Aktualne prawo wykonywania zawodu,

Specjalizacja w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub radiodiagnostyki,

Co najmniej 3-letnie doświadczenie … Czytaj więcej

PRACA

PRACA W DCOPiH – Lekarz Radiolog

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Pilnie zatrudni:

Lekarza Radiologa

Miejsce pracy: Wrocław, plac Hirszfelda 12

 

Zadania:

 1. Opisywanie badań tomografii komputerowej (TK) i/lub
 2. Opisywanie badań rezonansu magnetycznego (MRI) i/lub
 3. Wykonywanie i opisywanie badań ultrasonografii (USG) i/lub
 4. Opisywanie badań radiologicznych (RTG),
 5. Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej, zgodnie z przepisami prawa oraz standardami obowiązującymi
  w DCOPiH.

 

Wymagania pracodawcy:

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • Specjalizacja w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub radiodiagnostyki,
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie w opisywaniu badań (TK, MR, RTG)
  i wykonywaniu badań USG,
 • Zaangażowanie w realizację zadań.

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • Pracę
Czytaj więcej
PRACA

Diagnosta Laboratoryjny w Zakładzie Mikrobiologii

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Zatrudni:

 Diagnostę Laboratoryjnego

W Zakładzie Mikrobiologii

 

Miejsce pracy: Wrocław ul. Muchoborska 18, docelowo – ul. Grabiszyńska 105

 

Opis stanowiska:

– przyjmowanie materiału,

– wykonywanie badań,

– analiza i autoryzacja wyników badań,

– tworzenie dokumentacji systemowej,

– walidacja i weryfikacja nowych metod,

– opieka nad aparaturą,

– zamówienie odczynników

– pozostałe czynności wynikające z zajmowanego stanowiska oraz zlecone przez przełożonego

 

Wymagania niezbędne:

– Ukończone studia wyższe, II stopień, kierunkowe (mikrobiologia, analityka medyczna) lub mające zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej (biologia, biotechnologia, weterynaria, itp.).

Czynne Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

– Minimum 1 … Czytaj więcej

PRACA

PRACA W DCOPiH – Asystent Radców Prawnych

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Zatrudni:

Asystenta Zespołu Radców Prawnych

Miejsce pracy: Wrocław, plac Hirszfelda 12

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku należy:

 1. Ścisła współpraca z Radcami Prawnymi zatrudnionymi w Szpitalu.
 2. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Zespołu Radców Prawnych.
 3. Nadzorowanie procesu zawarcia i realizacji umów: negocjacje, kontrola wykonalności, przeprowadzanie postępowania reklamacyjnego oraz rozliczania umów, kontroli wykonalności, zmiany umowy i jej wypowiadania.
 4. Konsultowanie pod kątem formalno-prawnym i tworzenie wzorów i projektów umów.
 5. Prowadzenie centralnego rejestru umów zawieranych przez Szpital.
 6. Prowadzenie bieżących kontroli wykonalności umów pod kątem wypełniania przez strony zobowiązań umownych oraz raportowanie odchyleń do Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych.
 7. Nadzorowanie terminów
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Diagnosta laboratoryjny

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Diagnostę laboratoryjnego

w Zakładzie Diagnostyki Molekularnej Nowotworów

 

Miejsce pracy: Wrocław, plac Hirszfelda 12

 

Opis stanowiska:

 • Przyjmowanie materiału,
 • Wykonywanie badań,
 • Analiza wyników,
 • Tworzenie dokumentacji systemowej,
 • Udział w opracowaniu badań klinicznych,
 • Walidacje i weryfikacje nowych metod,
 • Opieka nad aparaturą,
 • Zamówienia odczynników.

Wymagania niezbędne:

 • Mgr analityki medycznej lub kierunków biologicznych,
 • Czynne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
 • Minimum 1 rok pracy w laboratorium molekularnym,
 • Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie  B2.

Dodatkowe umiejętności:

 • Dobra organizacja pracy,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Komunikatywność,
 • Sumienność,
 • Odpowiedzialność.

 

Oferujemy:

 • Atrakcyjne i
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Młodszego Asystenta Farmacji

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Młodszego Asystenta Farmacji

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych na oddziały szpitalne, do poradni i innych jednostek/komórek organizacyjnych DCOPiH;
 • Sporządzanie leków recepturowych i aptecznych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;
 • Wydawanie leków zawierających substancje odurzające, psychotropowe, spirytus oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;
 • Udział w przyjmowaniu i identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • Dbanie o właściwe rozmieszczenie i przechowywanie zakupionych produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • Kontrola terminów ważności i numerów serii produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • Zgłaszanie braków asortymentowych kierownikowi apteki;
 • Udział w racjonalizacji farmakoterapii;
 • Współuczestniczenie w prowadzeniu
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Asystent Diagnostyki Laboratoryjnej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni  Asystenta Diagnostyki Laboratoryjnej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

Miejsce pracy: Wrocław, pl. Hirszfelda 12

 

Opis stanowiska:

 • Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań immunohematologicznych w Pracowni Serologii;
 • Nadzór nad gospodarką krwią w DCOPIH;
 • Wykonywanie badań laboratoryjnych w Pracowniach Diagnostycznych;
 • Obowiązek dyżuru medycznego lub pracy zmianowej (w miarę potrzeb);
 • Przyjęcie, rejestracja materiału pobranego od pacjenta;
 • Autoryzacja, wydawanie i archiwizacja wyników badań;
 • Pozostałe czynności wynikające z zajmowanego stanowiska oraz zlecone przez przełożonego.

Wymagania niezbędne:

 • Ukończone studia wyższe kierunkowe Analityka Medyczna lub Medycyna Laboratoryjna;
 • Specjalizacja z zakresu laboratoryjnej transfuzjologii medycznej;
 • Prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego;
 • Aktualne zaświadczenie o uprawnieniach
Czytaj więcej
PRACA

PRACA w DCOPiH – Młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni  Młodszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej

Miejsce pracy: Wrocław, ul. Fieldorfa 6

 

Opis stanowiska:

 • wykonywanie badań  z zakresu diagnostyki laboratoryjnej u pacjentów hospitalizowanych, poradni specjalistycznych, na zlecenie innych podmiotów oraz na rzecz osób prywatnych, a w szczególności:

a) wykonywanie oznaczenia antygenów zgodności tkankowej metodami dostępnymi w laboratorium HLA;

b) wykonywanie w/w badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej;

c) prowadzenie archiwizacji wykonywanych badań, przechowywanie wyników w systemach informatycznych laboratorium.

 

Wymagania niezbędne:

 • Ukończone studia wyższe kierunkowe (Analityka Medyczna) lub mające zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej (wykształcenie wyższe, II stopień pokrewne: biologia, biotechnologia, weterynaria);
 • Prawo wykonywania zawodu
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Inspektor ds. kontraktowania badań klinicznych

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni Inspektora ds. kontraktowania badań klinicznych

w OnkoCWBK
Miejsce pracy: Wrocław

 

Podstawowe zadania na tym stanowisku:

• Analiza procedur badania klinicznych pod względem ich kosztochłonności;
• Przygotowanie zestawienia procedur badania klinicznego;
• Szacowanie procedur na podstawie wewnętrznego cennika szpitala;
• Szacowanie budżetu badania klinicznego;
• Negocjowanie budżetu badania ze sponsorem;
• Współpraca z działem finansowym i działem prawnym;
• Analiza aneksów do umów w kontekście rozwinięcia / zmiany procedur.

Nasze wymagania:

• Niezbędne wykształcenie wyższe ekonomiczne lub studia podyplomowe w tym zakresie;
• Doświadczenie w zakresie budżetowania lub analizy finansowej procedur;
• Dokładność,

Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Pielęgniarka epidemiologiczna

 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni Pielęgniarkę epidemiologiczną

w Dziale Epidemiologii

 

Zakres obowiązków:

Zakres obowiązków wynikający z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (2008) z rozporządzeniami, m in:

 • Monitorowanie występowania zakażeń i czynników alarmowych;
 • Prowadzenie rejestracji zakażeń i patogenów alarmowych;
 • Wdrażanie działań zapobiegających zakażeniom i szerzeniu się czynników alarmowych;
 • Wdrażanie oraz nadzorowanie warunków izolacji pacjentów z zakażeniem lub chorobą zakaźną oraz pacjentów szczególnie podatnych na zakażenia;
 • Wykonywanie i nadzorowanie badań umożliwiających identyfikację patogenów odpowiedzialnych za zakażenia;
 • Przekazywanie państwowemu inspektorowi sanitarnemu raportów o sytuacji epidemiologicznej jednostki;
 • Prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego oraz dokonywanie zgłoszenia wystąpienia
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Pracownik ogólnobudowlany

 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni Pracownika ogólnobudowlananego

w Dziale Technicznym

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie robót murarskich, tynkarskich, malarskich, posadzkarskich
 • Układanie glazury, terakoty, wykładziny podłogowej
 • Wykonywanie drobnych napraw wodno – kanalizacyjnych, ślusarskich, stolarskich, wykonywanie ścian z płyty R-G

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Wykształcenie – zawodowe;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku – minimum 3 lata;
 • Umiejętność wykonywania robót murarskich, tynkarskich, malarskich, posadzkarskich;
 • Punktualność, komunikatywność, odpowiedzialność;
 • Sumienność, dokładność.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w DCOPIH;
 • możliwość korzystania ze świadczeń ZFŚS;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • dofinansowanie do zajęć sportowych;
 • dofinansowanie szkoleń i kursów;
 • preferencyjne pożyczki.

 

Oferty (CV) należy składać na

Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Stanowisko ds. projektów profilaktycznych w Dziale Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni osobę na stanowisko ds. projektów profilaktycznych w Dziale Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

Miejsce pracy: obiekty DCOPiH Wrocław, pl. Hirszfelda 12

Podstawowe zadania na tym stanowisku:

 • Realizacja zadań merytorycznych związanych z projektami współfinansowanymi (m.in.

  • analiza dokumentacji aplikacyjnej,

  • przygotowanie wniosków aplikacyjnych,

  • realizacja zadań merytorycznych,

  • prowadzenie dokumentacji,

  • sporządzanie sprawozdań oraz rozliczeń – przy współpracy z Księgowością),

 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych i notatek w związku z realizowanymi zadaniami,

 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi DCOPIH w zakresie merytorycznej realizacji zadań.

Nasze wymagania:

 • Min. średnie wykształcenie;

 • Biegła obsługa komputera –min. dobra znajomość formuł Excel;

 • Preferowane doświadczenie w pozyskiwaniu/realizacji projektów współfinansowanych;

Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH –  Zatrudni Pielęgniarkę

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Pielęgniarkę

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Wykonywanie zawodu zgodnie z Ustawą o zawodach  pielęgniarki i położnej, aktualną wiedzą medyczną oraz zasadami etyki zawodowej;
 • Poszanowanie praw pacjenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
 1. informowanie o prawach pacjenta oraz ich przestrzeganie,
 2. zachowanie tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu,
 • Zapewnienie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania obowiązującym w DCOPiH;
 • Wykonywanie świadczeń pielęgniarskich z zachowaniem należytej staranności, szczególnie w zakresie:
 1. identyfikacji pacjenta,
 2. uzyskiwania zgody pacjenta na świadczenie pielęgniarskie;
 3. podawania leków,
Czytaj więcej

Accessibility Toolbar