PRACA

PRACA

Młodszy Asystent w Zakładzie Badań Czynnościowych Fizjopatologii Oddychania

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

 

 

Zatrudni:

Młodszego Asystenta w Zakładzie Badań Czynnościowych Fizjopatologii Oddychania

Miejsce pracy: Wrocław, ul. Grabiszyńska 105

 

 

Podstawowe zadania wykonywane na zajmowanym stanowisku:

– wykonywanie spirometrii,

– wykonywanie spirometrycznych prób rozkurczowych,

– wykonywanie ergospirometrii,

– wykonywanie badań DLCO/TLCO,

– wykonywanie bodypietyzmografii,

– prowadzenie statystyki,

– dbanie o rzetelny przepływ informacji oraz dokumentacji

– pozostałe czynności zlecone przez przełożonego, wynikające z obowiązków zajmowanego stanowiska

 

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe medyczne,

– doświadczenie w zakresie diagnostyki laboratoryjnej bądź fizjoterapii – mile widziane

– znajomość języka angielskiego

– umiejętność pracy w zespole

– umiejętność … Czytaj więcej

PRACA

PRACA W DCOPiH – Lekarz Radiolog (Pracownia Rezonansu Magnetycznego)

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni

Lekarza Radiologa

do nowo tworzonej Pracowni Rezonansu Magnetycznego

w lokalizacji ul. Grabiszyńska 105 we Wrocławiu

PLANOWANY TERMIN POWSTANIA PRACOWNI – PAŹDZIERNIK 2023.

PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA – SIERPIEŃ 2023.

 

 

Zadania:

 

 1. Udział w organizacji nowej Pracowni Rezonansu Magnetycznego.
 2. Opisywanie badań rezonansu magnetycznego (MRI) (ewentualnie także wykonywanie i opisywanie badań ultrasonografii (USG) i/lub opisywanie badań radiologicznych (RTG)),
 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej, zgodnie z przepisami prawa oraz standardami obowiązującymi w DCOPiH.

 

Wymagania pracodawcy:

Aktualne prawo wykonywania zawodu,

Specjalizacja w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub radiodiagnostyki,

Co najmniej 3-letnie doświadczenie … Czytaj więcej

PRACA

PRACA W DCOPiH – Lekarz Radiolog

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Pilnie zatrudni:

Lekarza Radiologa

Miejsce pracy: Wrocław, plac Hirszfelda 12

 

Zadania:

 1. Opisywanie badań tomografii komputerowej (TK) i/lub
 2. Opisywanie badań rezonansu magnetycznego (MRI) i/lub
 3. Wykonywanie i opisywanie badań ultrasonografii (USG) i/lub
 4. Opisywanie badań radiologicznych (RTG),
 5. Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej, zgodnie z przepisami prawa oraz standardami obowiązującymi
  w DCOPiH.

 

Wymagania pracodawcy:

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • Specjalizacja w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub radiodiagnostyki,
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie w opisywaniu badań (TK, MR, RTG)
  i wykonywaniu badań USG,
 • Zaangażowanie w realizację zadań.

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • Pracę
Czytaj więcej
PRACA

Diagnosta Laboratoryjny w Zakładzie Mikrobiologii

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Zatrudni:

 Diagnostę Laboratoryjnego

W Zakładzie Mikrobiologii

 

Miejsce pracy: Wrocław ul. Muchoborska 18, docelowo – ul. Grabiszyńska 105

 

Opis stanowiska:

– przyjmowanie materiału,

– wykonywanie badań,

– analiza i autoryzacja wyników badań,

– tworzenie dokumentacji systemowej,

– walidacja i weryfikacja nowych metod,

– opieka nad aparaturą,

– zamówienie odczynników

– pozostałe czynności wynikające z zajmowanego stanowiska oraz zlecone przez przełożonego

 

Wymagania niezbędne:

– Ukończone studia wyższe, II stopień, kierunkowe (mikrobiologia, analityka medyczna) lub mające zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej (biologia, biotechnologia, weterynaria, itp.).

Czynne Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

– Minimum 1 … Czytaj więcej

PRACA

PRACA W DCOPiH – Asystent Radców Prawnych

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Zatrudni:

Asystenta Zespołu Radców Prawnych

Miejsce pracy: Wrocław, plac Hirszfelda 12

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku należy:

 1. Ścisła współpraca z Radcami Prawnymi zatrudnionymi w Szpitalu.
 2. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej Zespołu Radców Prawnych.
 3. Nadzorowanie procesu zawarcia i realizacji umów: negocjacje, kontrola wykonalności, przeprowadzanie postępowania reklamacyjnego oraz rozliczania umów, kontroli wykonalności, zmiany umowy i jej wypowiadania.
 4. Konsultowanie pod kątem formalno-prawnym i tworzenie wzorów i projektów umów.
 5. Prowadzenie centralnego rejestru umów zawieranych przez Szpital.
 6. Prowadzenie bieżących kontroli wykonalności umów pod kątem wypełniania przez strony zobowiązań umownych oraz raportowanie odchyleń do Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych.
 7. Nadzorowanie terminów
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Stolarz

 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni

STOLARZA

 w Dziale Technicznym

Miejsce pracy: obiekty DCOPiH Wrocław, Grabiszyńska 105

 

 

 

Podstawowe zadania na tym stanowisku:

 • Konserwacja uszkodzeń i awarii.
 • Dokonywanie zabiegów konserwacyjnych w stolarce budowlanej w szczególności okiennej, drzwiowej i wyposażeniu meblowej.
 • Montaż mebli, zamków.
 • Wykonywanie mebli pod wymiar.
 • Prace stolarskie w zakresie przerabiania wyposażenia pomieszczeń szpitalnych.
 • Pomoc przy pracach transportowych (materiałów, urządzeń).
 • Pozostałe zadania zlecone przez przełożonego nie pozostających w sprzeczności z posiadanymi kwalifikacjami.

 

 

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie – zawodowe;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku – minimum 3 lata;
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Punktualność, komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole
 • Sumienność,
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Diagnosta laboratoryjny

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Diagnostę laboratoryjnego

w Zakładzie Diagnostyki Molekularnej Nowotworów

 

Miejsce pracy: Wrocław, plac Hirszfelda 12

 

Opis stanowiska:

 • Przyjmowanie materiału,
 • Wykonywanie badań,
 • Analiza wyników,
 • Tworzenie dokumentacji systemowej,
 • Udział w opracowaniu badań klinicznych,
 • Walidacje i weryfikacje nowych metod,
 • Opieka nad aparaturą,
 • Zamówienia odczynników.

Wymagania niezbędne:

 • Mgr analityki medycznej lub kierunków biologicznych,
 • Czynne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
 • Minimum 1 rok pracy w laboratorium molekularnym,
 • Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie  B2.

Dodatkowe umiejętności:

 • Dobra organizacja pracy,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Komunikatywność,
 • Sumienność,
 • Odpowiedzialność.

 

Oferujemy:

 • Atrakcyjne i
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Młodszego Asystenta Farmacji

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Młodszego Asystenta Farmacji

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych na oddziały szpitalne, do poradni i innych jednostek/komórek organizacyjnych DCOPiH;
 • Sporządzanie leków recepturowych i aptecznych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;
 • Wydawanie leków zawierających substancje odurzające, psychotropowe, spirytus oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;
 • Udział w przyjmowaniu i identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • Dbanie o właściwe rozmieszczenie i przechowywanie zakupionych produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • Kontrola terminów ważności i numerów serii produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • Zgłaszanie braków asortymentowych kierownikowi apteki;
 • Udział w racjonalizacji farmakoterapii;
 • Współuczestniczenie w prowadzeniu
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Asystent Diagnostyki Laboratoryjnej

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni  Asystenta Diagnostyki Laboratoryjnej

Miejsce pracy: Wrocław, pl. Hirszfelda 12

 

Opis stanowiska:

 • Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań immunohematologicznych w Pracowni Serologii;
 • Nadzór nad gospodarką krwią w DCOPIH;
 • Wykonywanie badań laboratoryjnych w Pracowniach Diagnostycznych;
 • Obowiązek dyżuru medycznego lub pracy zmianowej (w miarę potrzeb);
 • Przyjęcie, rejestracja materiału pobranego od pacjenta;
 • Autoryzacja, wydawanie i archiwizacja wyników badań;
 • Pozostałe czynności wynikające z zajmowanego stanowiska oraz zlecone przez przełożonego.

Wymagania niezbędne:

 • Ukończone studia wyższe kierunkowe Analityka Medyczna lub Medycyna Laboratoryjna;
 • Specjalizacja z zakresu laboratoryjnej transfuzjologii medycznej;
 • Prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego;
 • Aktualne zaświadczenie o uprawnieniach do samodzielnego wykonywania badań
Czytaj więcej
PRACA

PRACA w DCOPiH – Młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni  Młodszego asystenta diagnostyki laboratoryjnej

Miejsce pracy: Wrocław, ul. Fieldorfa 6

 

Opis stanowiska:

 • wykonywanie badań  z zakresu diagnostyki laboratoryjnej u pacjentów hospitalizowanych, poradni specjalistycznych, na zlecenie innych podmiotów oraz na rzecz osób prywatnych, a w szczególności:

a) wykonywanie oznaczenia antygenów zgodności tkankowej metodami dostępnymi w laboratorium HLA;

b) wykonywanie w/w badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej;

c) prowadzenie archiwizacji wykonywanych badań, przechowywanie wyników w systemach informatycznych laboratorium.

 

Wymagania niezbędne:

 • Ukończone studia wyższe kierunkowe (Analityka Medyczna) lub mające zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej (wykształcenie wyższe, II stopień pokrewne: biologia, biotechnologia, weterynaria);
 • Prawo wykonywania zawodu
Czytaj więcej
PRACA

PRACA w DCOPiH – Zastępca kierownika

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni  Zastępcę kierownika w Dziale Technicznym

 

 

Podstawowe zadania na tym stanowisku:

 • Nadzór nad utrzymaniem pełnej sprawności użytkowej obiektów i majątku trwałego.
 • Organizacja pracy podległych  pracowników w celu całodobowego, technicznego zabezpieczenia Centrum.
 • Utrzymanie w należytym stanie technicznym (w powierzonym zakresie) budowli, budynków, obiektów, pomieszczeń, urządzeń technicznych i instalacji.
 • Opracowanie okresowych planów remontów wraz z oceną energetyczną
 • Przeprowadzenie okresowych przeglądów obiektów.
 • Przygotowanie opracowania dokumentacji.
 • Współpraca z jednostkami projektowymi.
 • Nadzór nad właściwą konserwacją obiektów.
 • Nadzór nad planowanym i racjonalnym zużyciem materiałów.
 • Kontrolowanie wykonywanych prac i robót pod względem jakości i terminowości wraz z rozliczeniem powierzonego materiału
 • Pozostałe
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Pomoc kuchenna

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni Pomoc kuchenną

w Dziale Żywienia

 

Zakres obowiązków:

 • Pomoc przy przygotowaniu dań dla pacjentów zgodnie z obowiązującymi standardami oraz ustalonym jadłospisem;
 • Racjonalne gospodarowanie towarem;
 • Utrzymywanie porządku i higieny w miejscu pracy.

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Pasja do gotowania;
 • Znajomość technik kulinarnych;
 • Sprawność w posługiwaniu się sprzętem gastronomicznym;
 • Wyczucie smaku i zapachu;
 • Poczucie estetyki;
 • Punktualność;
 • Pracowitość, dokładność, dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku – mile widziane.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w DCOPIH;
 • możliwość korzystania ze świadczeń ZFŚS;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • dofinansowanie do zajęć sportowych;
 • dofinansowanie
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Inspektor ds. kontraktowania badań klinicznych

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni Inspektora ds. kontraktowania badań klinicznych

w OnkoCWBK
Miejsce pracy: Wrocław

 

Podstawowe zadania na tym stanowisku:

• Analiza procedur badania klinicznych pod względem ich kosztochłonności;
• Przygotowanie zestawienia procedur badania klinicznego;
• Szacowanie procedur na podstawie wewnętrznego cennika szpitala;
• Szacowanie budżetu badania klinicznego;
• Negocjowanie budżetu badania ze sponsorem;
• Współpraca z działem finansowym i działem prawnym;
• Analiza aneksów do umów w kontekście rozwinięcia / zmiany procedur.

Nasze wymagania:

• Niezbędne wykształcenie wyższe ekonomiczne lub studia podyplomowe w tym zakresie;
• Doświadczenie w zakresie budżetowania lub analizy finansowej procedur;
• Dokładność,

Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Referent ds. Administracji

 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

zatrudni Referenta ds. Administracji

w Dziale Zamówień Publicznych

 

Podstawowe zadania na tym stanowisku:

 • Prowadzenie dokumentacji w dziale zamówień publicznych;
 • Obsługa korespondencji;
 • Archaizowanie dokumentów;
 • Prowadzenie rejestrów;
 • Wysyłanie ogłoszeń o zamówieniach;
 • Pozostałe prace biurowe zlecone przez przełożonego.

 

Wymagania:

• Wykształcenie średnie;
• Doświadczenie zawodowe min 3 lata;
• Obsługa urządzeń biurowych;
• Umiejętność współpracy w zespole;
• Odpowiedzialność;
• Skrupulatność;
• Rzetelność;
• Dobra organizacja pracy.

 

Oferujemy:

 • atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę;
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju zawodowego w oparciu o profesjonalne szkolenia, kursy i konferencje;
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Pielęgniarka epidemiologiczna

 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni Pielęgniarkę epidemiologiczną

w Dziale Epidemiologii

 

Zakres obowiązków:

Zakres obowiązków wynikający z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (2008) z rozporządzeniami, m in:

 • Monitorowanie występowania zakażeń i czynników alarmowych;
 • Prowadzenie rejestracji zakażeń i patogenów alarmowych;
 • Wdrażanie działań zapobiegających zakażeniom i szerzeniu się czynników alarmowych;
 • Wdrażanie oraz nadzorowanie warunków izolacji pacjentów z zakażeniem lub chorobą zakaźną oraz pacjentów szczególnie podatnych na zakażenia;
 • Wykonywanie i nadzorowanie badań umożliwiających identyfikację patogenów odpowiedzialnych za zakażenia;
 • Przekazywanie państwowemu inspektorowi sanitarnemu raportów o sytuacji epidemiologicznej jednostki;
 • Prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego oraz dokonywanie zgłoszenia wystąpienia
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Pracownik ogólnobudowlany

 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni Pracownika ogólnobudowlananego

w Dziale Technicznym

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie robót murarskich, tynkarskich, malarskich, posadzkarskich
 • Układanie glazury, terakoty, wykładziny podłogowej
 • Wykonywanie drobnych napraw wodno – kanalizacyjnych, ślusarskich, stolarskich, wykonywanie ścian z płyty R-G

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Wykształcenie – zawodowe;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku – minimum 3 lata;
 • Umiejętność wykonywania robót murarskich, tynkarskich, malarskich, posadzkarskich;
 • Punktualność, komunikatywność, odpowiedzialność;
 • Sumienność, dokładność.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w DCOPIH;
 • możliwość korzystania ze świadczeń ZFŚS;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • dofinansowanie do zajęć sportowych;
 • dofinansowanie szkoleń i kursów;
 • preferencyjne pożyczki.

 

Oferty (CV) należy składać na

Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Kucharz

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni Kucharza

w Dziale Żywienia

 

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie dań dla pacjentów zgodnie z obowiązującymi standardami oraz ustalonym jadłospisem;
 • Racjonalne gospodarowanie towarem;
 • Utrzymywanie porządku i higieny w miejscu pracy;
 • Organizacja pracy kuchni i podległego personelu podczas nieobecności szefa kuchni.

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Pasja do gotowania;
 • Znajomość technik kulinarnych;
 • Sprawność w posługiwaniu się sprzętem gastronomicznym;
 • Wyczucie smaku i zapachu;
 • Poczucie estetyki;
 • Punktualność;
 • Pracowitość, dokładność, dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Wykształcenie  co najmniej zawodowe;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku – mile widziane.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w DCOPIH;
 • możliwość korzystania
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Stanowisko ds. projektów profilaktycznych w Dziale Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni osobę na stanowisko ds. projektów profilaktycznych w Dziale Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

Miejsce pracy: obiekty DCOPiH Wrocław, pl. Hirszfelda 12

Podstawowe zadania na tym stanowisku:

 • Realizacja zadań merytorycznych związanych z projektami współfinansowanymi (m.in.

  • analiza dokumentacji aplikacyjnej,

  • przygotowanie wniosków aplikacyjnych,

  • realizacja zadań merytorycznych,

  • prowadzenie dokumentacji,

  • sporządzanie sprawozdań oraz rozliczeń – przy współpracy z Księgowością),

 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych i notatek w związku z realizowanymi zadaniami,

 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi DCOPIH w zakresie merytorycznej realizacji zadań.

Nasze wymagania:

 • Min. średnie wykształcenie;

 • Biegła obsługa komputera –min. dobra znajomość formuł Excel;

 • Preferowane doświadczenie w pozyskiwaniu/realizacji projektów współfinansowanych;

Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Specjalista ds. Aparatury Medycznej

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni Specjalistę ds. Aparatury Medycznej w Dziale Aparatury Medycznej 

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:

 •  Przygotowanie opisu merytorycznego zakupu w zakresie aparatury i sprzętu medycznego;
 • Sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia do umów serwisowych, użyczenia i dzierżawy aparatury i sprzętu medycznego;
 • Udział w dialogu technicznym i badaniu rynku w zakresie aparatury i sprzętu medycznego;
 • Udział w komisjach przetargowych i przygotowywanie potrzebnych materiałów do dokumentacji przetargowej w zakresie kompetencji komórki organizacyjnej;
 • Prowadzenie ewidencji realizowanych zapotrzebowani awaryjnych i zakupów planowych aparatury i sprzętu medycznego oraz raportowanie Kierownikowi Działu stanu realizacji dostaw;
 • Uczestnictwo w odbiorze
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Księgowa / Specjalista ds. finansowo-księgowych

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Księgową / Specjalistę ds. finansowo-księgowych

w Dziale Finansowym  Miejsce pracy: obiekty DCOPiH Wrocław, Grabiszyńska 105

 Podstawowe zadania na tym stanowisku:

 • Wprowadzanie do ewidencji księgowej dokumentów finansowych,
 • Dokonywanie rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych.

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Wykształcenie min. średnie ekonomiczne;
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w księgowości w podobnym zakresie obowiązków;
 • Biegła obsługa komputera (MS Office, szczeg. EXCEL);
 • Sumienność, odpowiedzialność, uczciwość;
 • Otwartość na doświadczenia, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Umiejętność współpracy z innymi,
 • Gotowość do samodzielnej i stałej nauki, elastyczność, zdolności analityczne.
 • Dodatkowym atutem będzie zdobyte doświadczenie poprzez dotychczasową pracę w
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Hydraulik-konserwator

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni  Hydraulika-konserwatora  w Dziale Technicznym

Miejsce pracy: obiekty DCOPiH Wrocław,  Grabiszyńska 105

 

 Podstawowe zadania na tym stanowisku:

 • Usługi konserwacyjne i drobne naprawy, w tym dotyczące instalacji wodnej, parowej i kanalizacyjnej.
 • Usuwanie w obiektach Centrum zaistniałych awarii, przy których usuwaniu zakres prac mieści się w możliwościach techniczno-organizacyjnych.
 • Dbanie o właściwą eksploatację i użytkowanie przekazanych narzędzi, sprzętu, materiałów.
 • Konserwacja obiektów, instalacji i urządzeń technicznych.
 • Prowadzenie stosownej dokumentacji (dziennik).

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe.
 • Minimum 3 lata na podobnym stanowisku.
 • Umiejętność wykonywania prac naprawczych, czytania dokumentacji, w szczególności schematów pracy kotłowni, instalacji sieci i węzłów cieplnych.
 • Podstawowa obsługa
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Specjalista ds. sanitarnych wentylacji i klimatyzacji (HVAC)

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni  Specjalistę ds. sanitarnych wentylacji i klimatyzacji (HVAC)   w Dziale Technicznym

Miejsce pracy: obiekty DCOPiH Wrocław, plac Hirszfelda12

 

Podstawowe zadania na tym stanowisku:

 • Zapewnienie ciągłości dostaw mediów oraz pracy urządzeń medycznych i technicznych,
 • Nadzór nad urządzeniami i instalacjami technicznymi sanitarnymi (tj. wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, klimatyzacji, agregatów wody lodowej, central wentylacyjno-klimatyzacyjnych), instalacjami gazów medycznych zlokalizowanych w budynkach DCOPiH,
 • Przygotowywanie danych i analiz służących prowadzeniu właściwej polityki energetycznej w Firmie,
 • Współtworzenie planów rocznych remontów, usług i dostaw oraz harmonogramów serwisowania, monitorowania i rozliczania serwisów zewnętrznych dla branży sanitarnej,
 • Organizowanie i nadzór przeglądów, napraw, pomiarów i innych
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Przełożona Pielęgniarek Centrum Hematologiczno –Transplantacyjnego w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, z siedzibą we Wrocławiu,  Plac Hirszfelda 12, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

 1. Przełożonej Pielęgniarek Centrum Hematologiczno –Transplantacyjnego w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12  pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego Czytaj więcej

PRACA

PRACA W DCOPiH –  Zatrudni Pielęgniarkę

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Pielęgniarkę

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Wykonywanie zawodu zgodnie z Ustawą o zawodach  pielęgniarki i położnej, aktualną wiedzą medyczną oraz zasadami etyki zawodowej;
 • Poszanowanie praw pacjenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
 1. informowanie o prawach pacjenta oraz ich przestrzeganie,
 2. zachowanie tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu,
 • Zapewnienie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania obowiązującym w DCOPiH;
 • Wykonywanie świadczeń pielęgniarskich z zachowaniem należytej staranności, szczególnie w zakresie:
 1. identyfikacji pacjenta,
 2. uzyskiwania zgody pacjenta na świadczenie pielęgniarskie;
 3. podawania leków,
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Zatrudni Koordynatora Systemu Wczesnego Reagowania 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Koordynatora Systemu Wczesnego Reagowania 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Prowadzenie cyklicznych, stacjonarnych szkoleń z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie ze standardem akredytacyjnym OP3;
 • Przygotowywanie szkoleń teoretycznych z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie ze standardem OP3, w tym prowadzenie okresowych ewaluacji wiedzy pozyskanej ze szkolenia;
 • Prowadzenie niecyklicznych szkoleń on-the-job w zakresu standardowych procedur postepowania w stanach nagłego zagrożenia życia oraz systemu wczesnego reagowania;
 • Opracowywanie, wdrażanie, ocenianie poziomu wdrożenia, aktualizowanie i doskonalenie standardowych procedur postępowania w stanach nagłego zagrożenia życia, określonych standardami akredytacyjnymi OP2.2 i CO6;
 • Ocenianie dostępności oraz umiejętności wykorzystania przez personel
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Zatrudni Młodszego Asystenta w Zakładzie Badań Czynnościowych i Fizjopatologii Oddychania

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Młodszego Asystenta

w Zakładzie Badań Czynnościowych i Fizjopatologii Oddychania

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Wykonywanie spirometrii,
 • Wykonywanie ergospirometrii,
 • Wykonywanie badania DLCO/TLCO,
 • Wykonywanie bodypletyzmografii,
 • Prowadzenie statystyki,
 • Dbanie o rzetelny przepływ informacji oraz dokumentacji.

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Wykształcenie wyższe medyczne,
 • Mile widziane doświadczenie w zakresie diagnostyki laboratoryjnej bądź fizjoterapii,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Punktualność, komunikatywność.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • okazję do rozwoju w dynamicznym otoczeniu,
 • możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS (m.in. karty sportowe),
 • przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Zatrudni Księgową/Księgowego/Starszą księgową/Starszego księgowego

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Księgową/Księgowego/Starszą księgową/Starszego księgowego

 Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Weryfikacja, dekretacja, kontrola i księgowanie dokumentów finansowych
 • Rozliczanie: sald księgowych – zobowiązań i należności, stanów magazynów
 • Bieżąca analiza, weryfikacja i uzgadnianie kont oraz zapisów księgowych
 • Sporządzanie sprawozdań, raportów i zestawień finansowych
 • Wystawianie dokumentów księgowych (faktur sprzedaży i not księgowych)
 • Prowadzenie: ewidencji magazynów, rejestrów sprzedaży i zakupów
 • Udział w przygotowaniu informacji i deklaracji podatkowych
 • Rozliczanie finansowe projektów i badań klinicznych
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą finansową realizowanych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych i/lub zagranicznych oraz badań klinicznych
 • Współpraca z kierownikami działów
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Pracownika gospodarczy (tereny zewnętrzne)

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Pracownika gospodarczego (tereny zewnętrzne)

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Utrzymanie porządku i czystości na terenie zewnętrznym,
 • Porządkowanie odpadów,
 • Pielęgnacja zieleni,
 • Koszenie,
 • Grabienie,
 • Odśnieżanie,
 • Inne prace porządkowe.

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Wykształcenie podstawowe,
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Mile widziane umiejętności w zakresie obsługi kosiarki, piły spalinowej,
 • Komunikatywność, pracowitość, rzetelność.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS (m.in. karty sportowe),
 • przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.

Oferty (CV) należy składać na adres mailowy biernat.jolanta@dco.com.pl


Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych Czytaj więcej

PRACA

PRACA W DCOPiH – Młodszy asystent w Zakładzie Mikrobiologii

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni Młodszego asystenta

w Zakładzie Mikrobiologii

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Wykonywanie badań bakteriologicznych;
 • Wykonywanie badań wirusologicznych metodami biologii molekularnej;
 • Interpretacja i autoryzacja raportów z badań;
 • Obsługa analizatorów i sprzętu laboratoryjnego.

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
 • 3-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań objętych rekrutacją,
 • Mile widziana specjalizacja,
 • Sprawność manualna,
 • Odpowiedzialność,
 • Dokładność,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • okazję do rozwoju w dynamicznym otoczeniu
 • możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Koordynator badań klinicznych w Ośrodku Badań Innowacyjnych (badania kliniczne)

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Koordynatora badań klinicznych

w Ośrodku Badań Innowacyjnych (badania kliniczne)

 Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Prowadzenie badań klinicznych zgodnie z wytycznymi protokołu ICH-GCP;
 • Ścisła współpraca z lekarzami oraz personelem zaangażowanym w prowadzenie badań klinicznych w celu zapewnienia jak najlepszej opieki pacjentom;
 • Stały kontakt z monitorami i innymi przedstawicielami Sponsorów;
 • Terminowe uzupełnianie baz danych Sponsorów, przede wszystkim CRF;
 • Nadzór nad dokumentacją medyczną pacjenta oraz dokumentacją badania.

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Niezbędne wykształcenie wyższe;
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy w Ośrodku Badawczym
 • Umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MC Office, w szczególności Excel)
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Kierownik Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Kierownika Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych 

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Umiejętne wyznaczanie strategii ciągłego rozwoju OnkoCWBK oraz nadzorowanie jej realizacji (z uwzględnieniem rocznej weryfikacji wskaźników);
 • Zarządzanie personelem OnkoCWBK;
 • Promowanie OnkoCWBK w Polsce oraz na arenie międzynarodowej. Aktywne pozyskiwanie nowych badań i partnerów do współpracy;
 • Udzielanie wsparcia merytorycznego członkom zespołu badawczego w fazie projektowania, inicjowania i realizacji.
 • Skuteczne zarządzanie procesem rozpoczynania nowych badań wraz z nadzorem punktu kontaktowego dla sponsora odnośnie studium wykonalności (ang. feasibility);
 • Nadzór nad dokumentacją (certyfikaty sprzętowe, CV zespołów badawczych, dokumenty Ośrodka) umożliwiający bezzwłoczne podpisanie
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Specjalista ds. Przetwarzania Tkanek i Komórek

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Specjalistę ds. Przetwarzania Tkanek i Komórek 

w związku z rozwojem Banku Komórek Macierzystych oraz planami wdrożenia hodowli
i modyfikacji komórek somatycznych, z myślą o uzyskaniu produktów leczniczych terapii zaawansowanej (Advanced Therapy Medicinal Products – ATMP)

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Prowadzenie preparatyki komórek somatycznych, w tym krwiotwórczych komórek macierzystych w pomieszczeniach czystych;
 • Prowadzenie dokumentacji systemowej związanej z zapewnieniem jakości;
 • Prowadzenie kwalifikacji, walidacji urządzeń i procesów;
 • Tworzenie standardowych procedur operacyjnych;
 • Współudział w badaniach naukowych.

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Wykształcenie wyższe z dziedzin biologicznych, biotechnologicznych, medycznych;
 • Samodzielność i dobra organizacja czasu
Czytaj więcej
KONKURSY PRACA

KONKURS – na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Transplantologicznego, Hematologicznego oraz Immunologii Klinicznej

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, z siedzibą we Wrocławiu,  Plac Hirszfelda 12, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych  we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Transplantologicznego, Hematologicznego oraz Immunologii Klinicznej

 • Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z:Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12  pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu Czytaj więcej

PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Specjalistę ds. Płac do Sekcji Wynagrodzeń Działu Kadr 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Specjalistę ds. Płac do Sekcji Wynagrodzeń Działu Kadr 

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:

 • Naliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz osobom wykonującym pracę w ramach umów cywilnoprawnych;
 • Naliczanie podatku dochodowego, ZUS, ekwiwalentów urlopowych, odpraw, rozliczanie potrąceń komorniczych, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu;
 • Rozliczanie godzin nadliczbowych, nocnych i świątecznych, dyżurów medycznych;
 • Sporządzanie raportów i zestawień płacowych na potrzeby przełożonych;
 • Sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON, PIT, sprawozdań GUS;
 • Reprezentowanie pracodawcy przed organami kontrolnymi (ZUS, US, PIP).

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Niezbędne wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe jako samodzielny, doświadczony specjalista
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Specjalistę ds. Kadr do Działu Kadr

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Specjalistę ds. Kadr do Działu Kadr

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:

 • Kompleksowe prowadzenie wszystkich spraw związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem i całym przebiegiem zatrudnienia wyznaczonej grupy pracowników, w tym sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych;
 • Ewidencjonowanie wszelkich nieobecności pracowniczych;
 • Obsługa programu Płatnik, dokonywanie zgłoszeń ZUS;
 • Prowadzenie spraw w powierzonym zakresie w portalu świadczeniodawcy NFZ;
 • Przygotowywanie sprawozdań dla instytucji zewnętrznych, w tym m.in. dla ZUS, GUS, PFRON, UMWD.

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Niezbędne wykształcenie wyższe, mile widziane prawnicze, administracyjne, ZZL;
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako samodzielny, doświadczony specjalista w organizacji
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Statystyka medycznego do Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów – Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Statystyka medycznego do  Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów – Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Obsługa elektronicznych i papierowych kart zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a i związany z tym proces sprawdzania, korygowania błędów, odsyłanie do korekty lub zatwierdzanie poprawnych kart;
 • Samodzielne uzupełnianie brakujących informacji poprzez zdobywanie danych z jednostek zgłaszających oraz aktywne przeszukiwanie dokumentacji medycznej pacjentów w szpitalnej bazie danych (Hipokrates, Clininet);
 • Raz do roku, zgodnie z listami przesłanymi przez Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN) w Warszawie, praca na zbiorze rocznym polegająca na oczyszczaniu jej z dubletów, weryfikacji niespójności na
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Specjalisty/Inspektora ds. sprzedaży usług   do Działu Sprzedaży Usług 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Specjalisty/Inspektora ds. sprzedaży usług   do Działu Sprzedaży Usług 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:

Przygotowywanie wykonywanych w DCOPiH świadczeń zdrowotnych  do rozliczeń,
a w szczególności:

 • zbieranie danych o świadczeniach zdrowotnych wykonywanych w DCOPiH,
 • bieżąca kontrola i weryfikacja poprawności wprowadzanych danych przez komórki organizacyjne DCOPiH w systemie informatycznym,
 • przygotowywanie dodatkowych danych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia świadczeń zdrowotnych,
 • współpraca przy miesięcznym rozliczaniu wykonanych świadczeń zdrowotnych DCOPiH z NFZ i innymi płatnikami,
 • wyjaśnianie zakwestionowanych świadczeń zdrowotnych przez NFZ i innych płatników za świadczenia medyczne,
 • przygotowywanie, opracowywanie i przekazywanie dokumentacji sprawozdawczej
Czytaj więcej