PRACA

PRACA

PRACA W DCOPiH – Specjalista ds. jakości w Onkologicznym Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

zatrudni Specjalistę ds. jakości w Onkologicznym Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

Miejsce pracy: Wrocław

Podstawowe zadania na tym stanowisku:

 • Zapewnienie wysokiej jakości danych i wyników uzyskiwanych w przebiegu prowadzonych badań, w tym w szczególności zgodności z ICH GCP (Zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej), w następujących najważniejszych obszarach badań klinicznych:
  • proces świadomej zgody pacjenta na badanie,
  • bezpieczeństwo pacjenta,
  • zarządzanie lekiem badanym,
  • zgodność z protokołem badania klinicznego,
  • szkolenia zespołu badawczego,
  • rozwiązywanie problemów w badaniu (np. powtarzające się niezgodności z protokołem, brak raportowania zdarzeń niepożądanych i inne);
 • Zapewnienie zrównoważonych, regularnych szkoleń dla personelu.

Nasze wymagania:

 • Niezbędne wykształcenie wyższe medyczne
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Dietetyk

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni

Dietetyka w Dziale Żywienia

Miejsce pracy: Obiekty DCOPiH – Wrocław, ul. Grabiszyńska 105

Podstawowe zadania na tym stanowisku:

 • Sporządzanie jadłospisów dekadowych i dziennych,

 • Opracowywanie zaleceń i udzielanie konsultacji dietetycznych,

 • Prowadzenie i nadzór nad dokumentacją HACCP w kuchni,

 • Pomoc w prowadzeniu dokumentacji magazynowej.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane Dietetyka, Żywienie Człowieka, Technologia Żywności);

 • Dobra znajomość obsługi komputera;

 • Znajomość zasad bezpieczeństwa żywności HACCP;

 • Sumienność, pracowitość, dobra organizacja pracy;

 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w DCOPiH.

 • Możliwość korzystania ze świadczeń

Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Stanowisko ds. projektów profilaktycznych w Dziale Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni osobę na stanowisko ds. projektów profilaktycznych w Dziale Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

Miejsce pracy: obiekty DCOPiH Wrocław, pl. Hirszfelda 12

Podstawowe zadania na tym stanowisku:

 • Realizacja zadań merytorycznych związanych z projektami współfinansowanymi (m.in.

  • analiza dokumentacji aplikacyjnej,

  • przygotowanie wniosków aplikacyjnych,

  • realizacja zadań merytorycznych,

  • prowadzenie dokumentacji,

  • sporządzanie sprawozdań oraz rozliczeń – przy współpracy z Księgowością),

 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych i notatek w związku z realizowanymi zadaniami,

 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi DCOPIH w zakresie merytorycznej realizacji zadań.

Nasze wymagania:

 • Min. średnie wykształcenie;

 • Biegła obsługa komputera –min. dobra znajomość formuł Excel;

 • Preferowane doświadczenie w pozyskiwaniu/realizacji projektów współfinansowanych;

Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Stanowisko ds. analizy danych medycznych w Dziale Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni osobę na  stanowisko ds. analizy danych medycznych w Dziale Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

Miejsce pracy: obiekty DCOPiH Wrocław, pl. Hirszfelda 12

Podstawowe zadania na tym stanowisku:

 • Analiza oraz opracowywanie rekomendacji strukturyzacji sprawozdawanych danych;

 • Biostatystyka;

 • Realizacja analiz onkologicznych opartych o duże zbiory danych;

 • Modele prognostyczne;

 • Statystyka medyczna oraz niemedyczna;

 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi DCO w zakresie merytorycznej realizacji zadań;

 • Przygotowywanie notatek i materiałów informacyjnych w związku z realizowanymi zadaniami.

Nasze wymagania:

 • Min. średnie wykształcenie;

 • Biegła obsługa komputera –min. dobra znajomość formuł Excel;

 • Preferowane doświadczenie związane z matematyką oraz analizą danych;

 • Wysoki

Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Specjalista ds. Aparatury Medycznej

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni Specjalistę ds. Aparatury Medycznej w Dziale Aparatury Medycznej 

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:

 •  Przygotowanie opisu merytorycznego zakupu w zakresie aparatury i sprzętu medycznego;
 • Sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia do umów serwisowych, użyczenia i dzierżawy aparatury i sprzętu medycznego;
 • Udział w dialogu technicznym i badaniu rynku w zakresie aparatury i sprzętu medycznego;
 • Udział w komisjach przetargowych i przygotowywanie potrzebnych materiałów do dokumentacji przetargowej w zakresie kompetencji komórki organizacyjnej;
 • Prowadzenie ewidencji realizowanych zapotrzebowani awaryjnych i zakupów planowych aparatury i sprzętu medycznego oraz raportowanie Kierownikowi Działu stanu realizacji dostaw;
 • Uczestnictwo w odbiorze
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Księgowa / Specjalista ds. finansowo-księgowych

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Księgową / Specjalistę ds. finansowo-księgowych

w Dziale Finansowym  Miejsce pracy: obiekty DCOPiH Wrocław, Grabiszyńska 105

 Podstawowe zadania na tym stanowisku:

 • Wprowadzanie do ewidencji księgowej dokumentów finansowych,
 • Dokonywanie rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych.

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Wykształcenie min. średnie ekonomiczne;
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w księgowości w podobnym zakresie obowiązków;
 • Biegła obsługa komputera (MS Office, szczeg. EXCEL);
 • Sumienność, odpowiedzialność, uczciwość;
 • Otwartość na doświadczenia, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Umiejętność współpracy z innymi,
 • Gotowość do samodzielnej i stałej nauki, elastyczność, zdolności analityczne.
 • Dodatkowym atutem będzie zdobyte doświadczenie poprzez dotychczasową pracę w
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Hydraulik-konserwator

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni  Hydraulika-konserwatora  w Dziale Technicznym

Miejsce pracy: obiekty DCOPiH Wrocław,  Grabiszyńska 105

 

 Podstawowe zadania na tym stanowisku:

 • Usługi konserwacyjne i drobne naprawy, w tym dotyczące instalacji wodnej, parowej i kanalizacyjnej.
 • Usuwanie w obiektach Centrum zaistniałych awarii, przy których usuwaniu zakres prac mieści się w możliwościach techniczno-organizacyjnych.
 • Dbanie o właściwą eksploatację i użytkowanie przekazanych narzędzi, sprzętu, materiałów.
 • Konserwacja obiektów, instalacji i urządzeń technicznych.
 • Prowadzenie stosownej dokumentacji (dziennik).

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe.
 • Minimum 3 lata na podobnym stanowisku.
 • Umiejętność wykonywania prac naprawczych, czytania dokumentacji, w szczególności schematów pracy kotłowni, instalacji sieci i węzłów cieplnych.
 • Podstawowa obsługa
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Specjalista ds. sanitarnych wentylacji i klimatyzacji (HVAC)

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni  Specjalistę ds. sanitarnych wentylacji i klimatyzacji (HVAC)   w Dziale Technicznym

Miejsce pracy: obiekty DCOPiH Wrocław, plac Hirszfelda12

 

Podstawowe zadania na tym stanowisku:

 • Zapewnienie ciągłości dostaw mediów oraz pracy urządzeń medycznych i technicznych,
 • Nadzór nad urządzeniami i instalacjami technicznymi sanitarnymi (tj. wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, klimatyzacji, agregatów wody lodowej, central wentylacyjno-klimatyzacyjnych), instalacjami gazów medycznych zlokalizowanych w budynkach DCOPiH,
 • Przygotowywanie danych i analiz służących prowadzeniu właściwej polityki energetycznej w Firmie,
 • Współtworzenie planów rocznych remontów, usług i dostaw oraz harmonogramów serwisowania, monitorowania i rozliczania serwisów zewnętrznych dla branży sanitarnej,
 • Organizowanie i nadzór przeglądów, napraw, pomiarów i innych
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Przełożona Pielęgniarek Centrum Hematologiczno –Transplantacyjnego w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, z siedzibą we Wrocławiu,  Plac Hirszfelda 12, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

 1. Przełożonej Pielęgniarek Centrum Hematologiczno –Transplantacyjnego w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12  pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego Czytaj więcej

PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Młodszego Asystenta Farmacji

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Młodszego Asystenta Farmacji

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych na oddziały szpitalne, do poradni i innych jednostek/komórek organizacyjnych DCOPiH;
 • Sporządzanie leków recepturowych i aptecznych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;
 • Wydawanie leków zawierających substancje odurzające, psychotropowe, spirytus oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;
 • Udział w przyjmowaniu i identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • Dbanie o właściwe rozmieszczenie i przechowywanie zakupionych produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • Kontrola terminów ważności i numerów serii produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • Zgłaszanie braków asortymentowych kierownikowi apteki;
 • Udział w racjonalizacji farmakoterapii;
 • Współuczestniczenie w prowadzeniu
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH –  Zatrudni Pielęgniarkę

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Pielęgniarkę

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Wykonywanie zawodu zgodnie z Ustawą o zawodach  pielęgniarki i położnej, aktualną wiedzą medyczną oraz zasadami etyki zawodowej;
 • Poszanowanie praw pacjenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
 1. informowanie o prawach pacjenta oraz ich przestrzeganie,
 2. zachowanie tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu,
 • Zapewnienie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania obowiązującym w DCOPiH;
 • Wykonywanie świadczeń pielęgniarskich z zachowaniem należytej staranności, szczególnie w zakresie:
 1. identyfikacji pacjenta,
 2. uzyskiwania zgody pacjenta na świadczenie pielęgniarskie;
 3. podawania leków,
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Zatrudni Koordynatora Systemu Wczesnego Reagowania 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Koordynatora Systemu Wczesnego Reagowania 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Prowadzenie cyklicznych, stacjonarnych szkoleń z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie ze standardem akredytacyjnym OP3;
 • Przygotowywanie szkoleń teoretycznych z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie ze standardem OP3, w tym prowadzenie okresowych ewaluacji wiedzy pozyskanej ze szkolenia;
 • Prowadzenie niecyklicznych szkoleń on-the-job w zakresu standardowych procedur postepowania w stanach nagłego zagrożenia życia oraz systemu wczesnego reagowania;
 • Opracowywanie, wdrażanie, ocenianie poziomu wdrożenia, aktualizowanie i doskonalenie standardowych procedur postępowania w stanach nagłego zagrożenia życia, określonych standardami akredytacyjnymi OP2.2 i CO6;
 • Ocenianie dostępności oraz umiejętności wykorzystania przez personel
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Zatrudni Młodszego Asystenta w Zakładzie Badań Czynnościowych i Fizjopatologii Oddychania

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Młodszego Asystenta

w Zakładzie Badań Czynnościowych i Fizjopatologii Oddychania

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Wykonywanie spirometrii,
 • Wykonywanie ergospirometrii,
 • Wykonywanie badania DLCO/TLCO,
 • Wykonywanie bodypletyzmografii,
 • Prowadzenie statystyki,
 • Dbanie o rzetelny przepływ informacji oraz dokumentacji.

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Wykształcenie wyższe medyczne,
 • Mile widziane doświadczenie w zakresie diagnostyki laboratoryjnej bądź fizjoterapii,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Punktualność, komunikatywność.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • okazję do rozwoju w dynamicznym otoczeniu,
 • możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS (m.in. karty sportowe),
 • przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Zatrudni Magazyniera w Dziale Zaopatrzenia i Logistyki

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Magazyniera

w Dziale Zaopatrzenia i Logistyki 

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Prowadzenie magazynów: medycznego, diagnostycznego, bielizny;
 • Przyjmowanie i wydawanie towaru na podstawie dokumentów PZ i RW;
 • Realizacja innych zadań związanych z gospodarką magazynową.

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Wykształcenie co najmniej średnie;
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w magazynie z wykorzystaniem magazynowego programu komputerowego;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Komunikatywność.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS (m.in. karty sportowe),
 • przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.

Oferty (CV) należy składać na adres Czytaj więcej

PRACA

PRACA W DCOPiH – Zatrudni Księgową/Księgowego/Starszą księgową/Starszego księgowego

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Księgową/Księgowego/Starszą księgową/Starszego księgowego

 Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Weryfikacja, dekretacja, kontrola i księgowanie dokumentów finansowych
 • Rozliczanie: sald księgowych – zobowiązań i należności, stanów magazynów
 • Bieżąca analiza, weryfikacja i uzgadnianie kont oraz zapisów księgowych
 • Sporządzanie sprawozdań, raportów i zestawień finansowych
 • Wystawianie dokumentów księgowych (faktur sprzedaży i not księgowych)
 • Prowadzenie: ewidencji magazynów, rejestrów sprzedaży i zakupów
 • Udział w przygotowaniu informacji i deklaracji podatkowych
 • Rozliczanie finansowe projektów i badań klinicznych
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą finansową realizowanych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych i/lub zagranicznych oraz badań klinicznych
 • Współpraca z kierownikami działów
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Stanowisko ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni na Stanowisko ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Administracyjna obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) zgodnie z ustaleniami Komisji Socjalnej i decyzjami osób uprawnionych;
 • Zbieranie, weryfikowanie i prowadzenie ewidencji wniosków o korzystanie z ZFŚS;
 • Przygotowywanie dokumentacji do rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji Socjalnej;
 • Monitorowanie wydatkowania środków z ZFŚS;
 • Kreowanie polityki socjalnej DCOPiH;
 • Analizowanie struktury społeczno-zawodowej DCOPiH na potrzeby kreowania polityki socjalnej;
 • Przekazywanie poleceń wypłat z ZFŚS lub innych rozliczeń do Kierownika Działu Kadr;
 • Prowadzenie rejestru przyznanych świadczeń z ZFŚS;
 • Bieżące wsparcie współpracowników Działu Rozwoju Personalnego
  w
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPiH – Pracownika gospodarczy (tereny zewnętrzne)

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Pracownika gospodarczego (tereny zewnętrzne)

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Utrzymanie porządku i czystości na terenie zewnętrznym,
 • Porządkowanie odpadów,
 • Pielęgnacja zieleni,
 • Koszenie,
 • Grabienie,
 • Odśnieżanie,
 • Inne prace porządkowe.

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Wykształcenie podstawowe,
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Mile widziane umiejętności w zakresie obsługi kosiarki, piły spalinowej,
 • Komunikatywność, pracowitość, rzetelność.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS (m.in. karty sportowe),
 • przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.

Oferty (CV) należy składać na adres mailowy biernat.jolanta@dco.com.pl


Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych Czytaj więcej

PRACA

PRACA W DCOPiH – Młodszy asystent w Zakładzie Mikrobiologii

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni Młodszego asystenta

w Zakładzie Mikrobiologii

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Wykonywanie badań bakteriologicznych;
 • Wykonywanie badań wirusologicznych metodami biologii molekularnej;
 • Interpretacja i autoryzacja raportów z badań;
 • Obsługa analizatorów i sprzętu laboratoryjnego.

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
 • 3-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań objętych rekrutacją,
 • Mile widziana specjalizacja,
 • Sprawność manualna,
 • Odpowiedzialność,
 • Dokładność,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • okazję do rozwoju w dynamicznym otoczeniu
 • możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Koordynator badań klinicznych w Ośrodku Badań Innowacyjnych (badania kliniczne)

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Koordynatora badań klinicznych

w Ośrodku Badań Innowacyjnych (badania kliniczne)

 Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Prowadzenie badań klinicznych zgodnie z wytycznymi protokołu ICH-GCP;
 • Ścisła współpraca z lekarzami oraz personelem zaangażowanym w prowadzenie badań klinicznych w celu zapewnienia jak najlepszej opieki pacjentom;
 • Stały kontakt z monitorami i innymi przedstawicielami Sponsorów;
 • Terminowe uzupełnianie baz danych Sponsorów, przede wszystkim CRF;
 • Nadzór nad dokumentacją medyczną pacjenta oraz dokumentacją badania.

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Niezbędne wykształcenie wyższe;
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy w Ośrodku Badawczym
 • Umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MC Office, w szczególności Excel)
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Kierownik Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Kierownika Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych 

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Umiejętne wyznaczanie strategii ciągłego rozwoju OnkoCWBK oraz nadzorowanie jej realizacji (z uwzględnieniem rocznej weryfikacji wskaźników);
 • Zarządzanie personelem OnkoCWBK;
 • Promowanie OnkoCWBK w Polsce oraz na arenie międzynarodowej. Aktywne pozyskiwanie nowych badań i partnerów do współpracy;
 • Udzielanie wsparcia merytorycznego członkom zespołu badawczego w fazie projektowania, inicjowania i realizacji.
 • Skuteczne zarządzanie procesem rozpoczynania nowych badań wraz z nadzorem punktu kontaktowego dla sponsora odnośnie studium wykonalności (ang. feasibility);
 • Nadzór nad dokumentacją (certyfikaty sprzętowe, CV zespołów badawczych, dokumenty Ośrodka) umożliwiający bezzwłoczne podpisanie
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Specjalista ds. Przetwarzania Tkanek i Komórek

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Specjalistę ds. Przetwarzania Tkanek i Komórek 

w związku z rozwojem Banku Komórek Macierzystych oraz planami wdrożenia hodowli
i modyfikacji komórek somatycznych, z myślą o uzyskaniu produktów leczniczych terapii zaawansowanej (Advanced Therapy Medicinal Products – ATMP)

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Prowadzenie preparatyki komórek somatycznych, w tym krwiotwórczych komórek macierzystych w pomieszczeniach czystych;
 • Prowadzenie dokumentacji systemowej związanej z zapewnieniem jakości;
 • Prowadzenie kwalifikacji, walidacji urządzeń i procesów;
 • Tworzenie standardowych procedur operacyjnych;
 • Współudział w badaniach naukowych.

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Wykształcenie wyższe z dziedzin biologicznych, biotechnologicznych, medycznych;
 • Samodzielność i dobra organizacja czasu
Czytaj więcej
KONKURSY PRACA

KONKURS – na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Transplantologicznego, Hematologicznego oraz Immunologii Klinicznej

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, z siedzibą we Wrocławiu,  Plac Hirszfelda 12, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych  we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Transplantologicznego, Hematologicznego oraz Immunologii Klinicznej

 • Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z:Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12  pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu Czytaj więcej

PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Specjalistę ds. Płac do Sekcji Wynagrodzeń Działu Kadr 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Specjalistę ds. Płac do Sekcji Wynagrodzeń Działu Kadr 

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:

 • Naliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz osobom wykonującym pracę w ramach umów cywilnoprawnych;
 • Naliczanie podatku dochodowego, ZUS, ekwiwalentów urlopowych, odpraw, rozliczanie potrąceń komorniczych, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu;
 • Rozliczanie godzin nadliczbowych, nocnych i świątecznych, dyżurów medycznych;
 • Sporządzanie raportów i zestawień płacowych na potrzeby przełożonych;
 • Sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON, PIT, sprawozdań GUS;
 • Reprezentowanie pracodawcy przed organami kontrolnymi (ZUS, US, PIP).

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Niezbędne wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe jako samodzielny, doświadczony specjalista
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Specjalistę ds. Kadr do Działu Kadr

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Specjalistę ds. Kadr do Działu Kadr

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:

 • Kompleksowe prowadzenie wszystkich spraw związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem i całym przebiegiem zatrudnienia wyznaczonej grupy pracowników, w tym sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych;
 • Ewidencjonowanie wszelkich nieobecności pracowniczych;
 • Obsługa programu Płatnik, dokonywanie zgłoszeń ZUS;
 • Prowadzenie spraw w powierzonym zakresie w portalu świadczeniodawcy NFZ;
 • Przygotowywanie sprawozdań dla instytucji zewnętrznych, w tym m.in. dla ZUS, GUS, PFRON, UMWD.

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Niezbędne wykształcenie wyższe, mile widziane prawnicze, administracyjne, ZZL;
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako samodzielny, doświadczony specjalista w organizacji
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Statystyka medycznego do Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów – Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Statystyka medycznego do  Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów – Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Obsługa elektronicznych i papierowych kart zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a i związany z tym proces sprawdzania, korygowania błędów, odsyłanie do korekty lub zatwierdzanie poprawnych kart;
 • Samodzielne uzupełnianie brakujących informacji poprzez zdobywanie danych z jednostek zgłaszających oraz aktywne przeszukiwanie dokumentacji medycznej pacjentów w szpitalnej bazie danych (Hipokrates, Clininet);
 • Raz do roku, zgodnie z listami przesłanymi przez Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN) w Warszawie, praca na zbiorze rocznym polegająca na oczyszczaniu jej z dubletów, weryfikacji niespójności na
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Inspektora/Starszego Inspektora/Specjalisty do Działu Jakości i Zgodności

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Inspektora/Starszego Inspektora/Specjalisty do Działu Jakości i Zgodności

(stanowisko ds. analiz i zarządzania ryzykiem) 

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:

 

 • Analizowanie i prowadzenie stałego nadzoru nad poziomem ryzyka w zidentyfikowanych procesach;
 • Analizowanie i prowadzenie oceny jakości oraz bezpieczeństwa udzielanych przez Szpital świadczeń zdrowotnych i innych usług;
 • Organizowanie i prowadzenie przeglądów zintegrowanego systemu zarządzania

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Niezbędne wykształcenie wyższe, preferowane kierunki studiów:
 1. medyczne lub z zakresu nauk o zdrowiu, w tym zdrowie publiczne z rozwiniętymi umiejętnościami w data science,
 2. biotechnologia,
 3. inżynieria biomedyczna,
 4. bioinżynieria,
 5. inne techniczne
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Specjalisty/Inspektora ds. sprzedaży usług   do Działu Sprzedaży Usług 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Specjalisty/Inspektora ds. sprzedaży usług   do Działu Sprzedaży Usług 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:

Przygotowywanie wykonywanych w DCOPiH świadczeń zdrowotnych  do rozliczeń,
a w szczególności:

 • zbieranie danych o świadczeniach zdrowotnych wykonywanych w DCOPiH,
 • bieżąca kontrola i weryfikacja poprawności wprowadzanych danych przez komórki organizacyjne DCOPiH w systemie informatycznym,
 • przygotowywanie dodatkowych danych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia świadczeń zdrowotnych,
 • współpraca przy miesięcznym rozliczaniu wykonanych świadczeń zdrowotnych DCOPiH z NFZ i innymi płatnikami,
 • wyjaśnianie zakwestionowanych świadczeń zdrowotnych przez NFZ i innych płatników za świadczenia medyczne,
 • przygotowywanie, opracowywanie i przekazywanie dokumentacji sprawozdawczej
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Specjalisty ds. organizacyjnych do Biura Zarządu

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Specjalisty ds. organizacyjnych   do Biura Zarządu 

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:

 • Zarządzanie obiegiem dokumentacji i informacji w DCOPiH;
 • Prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej według odpowiednich standardów i rejestrów;
 • Tworzenie i rozpowszechnianie dokumentacji formalno-prawnej w DCOPiH;
 • Prowadzenie kalendarza Zarządu DCOPiH;
 • Prowadzenie kalendarza dostępu do sal konferencyjnych;
 • Organizowanie spotkań Dyrekcji, Rady Społecznej DCOPiH oraz ich pełna obsługa;
 • Organizacja i obsługa posiedzeń zespołów, komitetów, protokołowanie spotkań;
 • Pomoc w zrządzaniu systemem identyfikacji wizualnej;
 • Organizowanie i współpraca przy organizowaniu eventów, sympozjów;
 • Obsługa gości Zarządu DCOPiH;
 • Pomoc przy projektowaniu i
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Specjalistę ds. projektów do Działu Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Specjalistę ds. projektów do Działu Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Realizacja zadań merytorycznych związanych z projektami współfinansowanymi, w tym:
 1. realizacja zadań merytorycznych,
 2. prowadzenie dokumentacji,
 3. sporządzanie sprawozdań oraz rozliczeń (przy współpracy z Działem Finansowym),
 4. współpraca z komórkami organizacyjnymi w DCOPiH, organizacjami rządowymi i pozarządowymi w realizacji zadań,
 5. współorganizacja, prowadzenie oraz udział w akcjach promocyjnych
  i szkoleniach,
 6. aktywne pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań realizowanych przez DCOPiH, wyszukiwanie konkursów,
 7. koordynacja projektów.
 • Przygotowywanie notatek i materiałów informacyjnych w związku
  z realizowanymi zadaniami.
 • Realizacja zadań zgodnie z wymaganiami procedur Systemu
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Specjalistę ds. analizy danych do Działu Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Specjalistę ds. analizy danych do Działu Profilaktyki i Strategii Onkologicznej 

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Analiza oraz opracowywanie rekomendacji strukturyzacji sprawozdawanych danych;
 • Weryfikacja struktur danych pozyskiwanych w systemach funkcjonujących
  w Szpitalu wraz z analizą funkcjonalną wymiany danych;
 • Realizacja zadań z zakresu wspomagania prac – analityczne wsparcie badań oraz analiz wewnętrznych;
 • Biostatystyka;
 • Realizacja analiz onkologicznych opartych o duże zbiory danych;
 • Budowa modeli prognostycznych wspomagających podejmowanie decyzji klinicznych;
 • Budową modeli matematycznych i obliczeniowych;
 • Zaawansowane analizy na potrzeby Dyrekcji Szpitala;
 • Konsultacje merytoryczne w obrębie realizowanych zadań;
 • Przygotowywanie notatek, raportów, materiałów informacyjnych
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Specjalistę ds. Szkoleń

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Specjalistę ds. Szkoleń

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Tworzenie, zgodnie z wewnętrznym standardem podnoszenia kwalifikacji
  i kompetencji, rocznych planów szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych oraz nadzorowanie ich realizacji;
 • Organizowanie szkoleń wewnętrznych, a w razie potrzeby – zewnętrznych;
 • Prowadzenie spraw związanych z udziałem personelu w szkoleniach zewnętrznych;
 • Prowadzenie ocen szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Monitorowanie wydatkowania środków związanych z procesem szkoleń;
 • Przygotowywanie raportów, sprawozdań i rekomendacji z obszaru powierzonych zadań;
 • Wprowadzanie danych do Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK) oraz do Systemu Informatycznego Rezydentur (SIR);
 • Prowadzenie spraw dotyczących akredytacji w Ministerstwie Zdrowia w zakresie
Czytaj więcej
PRACA

Rekrutacja zakończona : PRACA w DCOPiH – Diagnosta Laboratoryjny

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

zatrudni  

DIAGNOSTĘ LABORATORYJNEGO

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • przyjęcie i rejestracja materiału pobranego od pacjenta,
 • wykonywanie badań analitycznych z zakresu biochemii, analityki ogólnej, immunochemii, serologii, hematologii z użyciem specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego,
 • autoryzacja, wydawanie i archiwizacja wyników badań,
 • kontakt ze zleceniodawcami w zakresie informacji o sposobie przygotowania pacjenta do badania, sposobie pobrania materiału,
 • kontrola wewnątrz laboratoryjna badań.

 

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
 • wykształcenie kierunkowe,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność i odpowiedzialność,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w laboratorium szpitalnym,
 • dodatkowym atutem
Czytaj więcej