napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  AKTUALNOŚCI   /  DCOPiH z certyfikatem ECIBC

DCOPiH z certyfikatem ECIBC

Jakością i standardami leczenia nowotworów piersi nie odbiegamy od tego, co oferują najlepsze onkologiczne ośrodki w Europie. To wnioski z raportu European Commission Initiative on Breast Cancer (ECIBC) instytucji powołanej przez Komisję Europejską do monitorowania jakości skryningu, diagnostyki, leczenia i kontroli onkologicznej pacjentek z rozpoznaniem raka piersi.

W grudniu 2022 r. Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii, jako jedyna placówka w Polsce poddana została unijnej certyfikacji ECIBC. Międzynarodowy zespół audytorów m.in. z Niemieckiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Onco Cert organizacji, która od 20 lat zajmuje się certyfikowaniem oddziałów leczenia raka piersi (Breast Unit) w całej Europie, analizował standardy diagnostyki i terapii oraz wyniki leczenia pacjentów z rakiem piersi w DCOPiH.

–  Audytorzy wzięli pod lupę 73 mierniki dotyczące każdego z etapów diagnostyki i leczenia pacjentek onkologicznych. Mierniki te pomagają obiektywnie ocenić i porównać jakość świadczonych usług – mówi lek. Katarzyna Konat-Bąska, radioterapeutka, koordynatorka projektu w DCOPiH – wskazali, m.in., że diagnostyka, zabiegi operacyjne, leczenie systemowe, radioterapia oraz opieka fizjoterapeuty i psychologa oferowane pacjentkom w DCOPiH są na poziomie najlepszych ośrodków w Europie. Zwrócili także, uwagę na innowacyjny i rzetelny sposób przygotowywania i sprawozdawania danych przez wrocławski ośrodek.

To pierwsza tego typu akredytacja ECIBC, uczestniczyły w niej jedynie wytypowane przez audytora ośrodki. Jedyną placówką z Polski, która została poddana audytowi, było Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii. Obok DCOPiH certyfikowany był m.in. słynny niemiecki ośrodek Uniwersytecki szpital Charité w Berlinie.

– W porównaniu z innymi europejskimi placówkami zajmującymi się leczeniem raka piersi wypadliśmy bardzo dobrze – mówi prof. Rafał Matkowski, chirurg, kierownik Centrum Chorób Piersi DCOPIH – poddawanie się takim audytom i akredytacjom jest dla nas niezwykle ważne. Ośrodki takie jak nasz mają wśród swoich zadań oprócz diagnostyki, skryningu, terapii i edukacji także regularne monitorowanie i audytowanie wyników leczenia, stosowanych procedur oraz standardów postępowania. Nie ma lepszej weryfikacji naszej pracy jak poddanie się akredytacji niezależnej instytucji. Dzięki temu mamy możliwość ciągłej poprawy jakości opieki nad pacjentami. Jest to także potwierdzenie skuteczności wprowadzonych i aktualizowanych regularnie procedur i porównanie z innymi ośrodkami europejskimi.

 To kolejny audyt potwierdzający wysoką jakość leczenia w DCOPiH.

–  W 2021 roku jako pierwszy szpital w Polsce, otrzymaliśmy międzynarodowy certyfikat IPPAC, aby go otrzymać, przez trzy lata pracowaliśmy nad poprawą procedur monitorowania i sprawozdawania jakości leczenia pacjentów – mówi lek. Aleksandra Sztuder, radioterapeutka, pełnomocnik dyrektora ds. sieci kompleksowej opieki onkologicznej DCOPiH.  – Teraz poddaliśmy się kolejnemu audytowi, oceniającemu leczenie nowotworów piersi. Raporty, które otrzymaliśmy po audytach iPAAC, a następnie ECIBC, wskazują, że zaproponowane w ośrodku diagnostyka i leczenie nowotworów piersi jest na najwyższym europejskim poziomie.

Liczba pacjentów z nowotworem piersi bardzo intensywnie rośnie. Niestety nadal pacjenci trafiają do lekarza zbyt późno. W Polsce co 20 lat liczba chorych na raka piersi się podwaja. Obecnie rocznie w Polsce jest odnotowywanych ok. 20 tys. nowych zachorowań. Na Dolnym Śląsku jest ich około 1,8 tys. Jedyną skuteczną metodą walki z rakiem piersi jest profilaktyka, w Polsce między 50 a 69 zdrowe kobiety mogą bezpłatnie skorzystać z bezpłatnych, przesiewowych badań mammograficznych. Niestety uczestnictwo w tych badaniach nie przekracza 40 proc.

Skip to content